חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

אחריות ועד בית משותף במקרה של פגיעות ונזקי גוף

מחבר: 30/12/2019 18:01

תחזוקה וניהול של בית משותף שבו מספר רב של דירות מגורים פרטיות הם משימה מורכבת, הרבה יותר ממה שניתן לתאר במקרים רבים. נציגות הדיירים על פי חוק, היא שאחראית לשלומם של הדיירים והאורחים בשטחו של הבית המשותף על כל המשתמע מכך, לפי החוק במדינת ישראל ולא פחות מכך, גם לפי חוקי ההגיון.

שאלות כמו: מי אחראי לשלום הנוסעים במעלית? מי אחראי לכך שרצפת החניון תהיה נקיה ממכשולים? מי אחראי לניקיון חדר המדרגות? ושאלות רבות נוספות מצריכות התייחסות ודורשות מוועד הבית לגלות אחריות.

עורך דין עופר סולר מפרט ומרחיב בנושא אחריותו המשפטית של ועד הבית, שהוא למעשה נציגות הדיירים, לשלומם של המבקרים בשטחים המשותפים בבניין.

אחריות ועד בית לפי חוק בישראל

חוק המקרקעין תשכ"ט-1969 מתייחס בכמה מקומות לסוגיות הקשורות לאופן קבלת ההחלטות, תחומי האחריות והניהול של בית עם מספר דירות, מלבד זאת מתייחס לכך גם חוק בתים משותפים תשי"ג-1952. בכל מקרה, כאשר אדם, אורח, עובד ניקיון או דייר, מגיע לשטחו של בית משותף – הוא נתון תחת אחריותו של ועד הבית על כל המשתמע מכך.

בית משותף לפי סעיף 52 לחוק הוא בית שנרשם בפנקס הבתים המשותפים שיש לו יותר משתי דירות. בית מסוג זה יתנהל לפי סעיף 61 לחוק בהתאם לתקנון שמסדיר את החובות והזכויות של בעלי הדירות בהקשר לבית משותף. האחריות לניהול ענייני הבית המשותף מוטלת על ועד הבית המכונה בלשון המקצועית נציגות הבית המשותף.

סעיף 65 קובע שלכל בית משותף תהיה נציגות שתהא אחראית על ניהול ענייני הבית המשותף כאשר פעולותיה יהיו בהתאם לאותן הוראות התקנון שהתקבל.

>>> הפורום לייעוץ משפטי <<<

כך לפי סעיף 69 היא תהא גם אחראית על התחזוקה והתקינות של הבית והרכוש המשותף שבו, כאשר אחריות זו מתייחסת גם למניעת מפגעים בשטח הרכוש המשותף. 

הרכוש המשותף כפי שהוא מוגדר בסעיף 52 מתייחס לכל החלקים של הבית המשותף כולל המסד, הקירות החיצוניים, המדרגות, מקלטים, מעליות, מתקני מים, מתקני הסקה, מלבד אלו הרשומים כדירות. התקנון יכול להגדיר גם מתקנים נוספים כרכוש משותף בין אם מדובר על בריכה, לובי ועוד .

סעיף 58 (א) קובע שהאחריות לנשיאה בהוצאות של הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף והשירותים המקובלים לפי נוהג או המחויבים לפי דין תהיה על כל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף.

באופן כללי, מלבד במקרים בהם נקבע אחרת שיעור ההשתתפות של כל אחד מבעלי הדירות מחושב לפי היחס של השטח כלל הדירות בבניין המשותף מול הדירה הבודדת.

הנציגות מחויבת לערוך אסיפות של בעלי הדירות ואופן ההצבעה והרוב הדרוש לאישור כל החלטה קבועים בחוק. כך החלטה על התקנת מעלית יכולה להתקבל לפי סעיף 59ו(א) לחוק המקרקעין על ידי בעלי דירות שבחזקתם נמצאים שני שליש מהדירות בבניין המשותף כאשר התקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף.

מה קורה במקרה של פגיעה ומה היקף אחריות של ועד הבית?

האחריות של ועד הבית הממומן כאמור על ידי בעלי הדירות אינה מוגבלת רק לתחזוקה וניהול של רכוש אלא מתייחסת גם לנזקי גוף שיכולים להיגרם לדייר, אורח או עובד. כך, במקרה שנגרם לאדם נזק כלשהו הוא יכול באופן כללי להגיש תביעה מכוח דיני הנזיקין לפיצוי בגין הנזק שנגרם.

תביעה מסוג זה תתבסס בדרך כלל על עוולת הרשלנות הקבועה בסעיף 35 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח-1968 או על סעיף 68 לפקודת הנזיקין המתייחס לעוולה של הפרת חובה חקוקה.

תביעה בעילת רשלנות צריכה להראות את קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי הניזוק, התרשלות, נזק וקשר סיבתי עובדתי ומשפטי בין הנזק שנגרם וההתרשלות. במקרים אלו חובה למעשה על הנציגות של הבית המשותף להראות שהיא פעלה באופן שהיה פועל ועד סביר למניעת המפגע.

בדומה העוולה של הפרת חובה חקוקה מתייחסת למקרים בהם נגרם נזק כתוצאה מהפרה של חובה שחלה על גורם מסוים לפי חקיקה כלשהי.

למרות האחריות הכוללת  של ועד הבניין כנציגות של הבית המשותף שיכול להיתבע בנפרד כגוף עצמאי, תביעות בעניין זה יכולות להיות מוגשות גם נגד כל אחד מבעלי הדירות בבניין כמי שנושאים בנטל מימון ההוצאות אם הנציגות אינה ממלאת את חובותיה כפי שמוטל עליה. כך, במקרים בהם היה נדרש לבצע פעולות מסוימות שלא נעשו בשל התנגדות מי מבעלי הדירות באסיפה לקבלת אותה החלטה, אותו מתנגד חושף את עצמו למעשה לקבלת אחריות לנזק שנגרם.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי

תביעות נגד ועדת הבית המתייחסות לנזקי גוף שנגרמו יוגשו בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984. זאת בניגוד לסכסוכים הנוגעים לרכוש המשותף שאינם כרוכים בנזק שנגרם כתוצאה ממנו שידונו לפי חוק המקרקעין בפני המפקח על הבתים המשותפים.

תביעות אלו יוגשו בהתאם לתקנה 127 בליווי חוות דעת של מומחה רפואי בתחום בו נגרמה הפגיעה לבית המשפט בעל הסמכות המקומית והעניינית, כאשר בתביעות העוסקות באחריות ועד בית לנזקים שנגרמו בהן הסעד המבוקש הוא בדרך כלל פיצויים, הסמכות העניינית תקבע לפי סכום הפיצויים המבוקש בכתב התביעה.

כך תביעות בהן הסכום גבוה משניים וחצי מליון שקלים יוגשו לבית המשפט המחוזי בעל הסמכות המקומית לדון בתביעה.

לאור החשיפה לסיכון הכלכלי המשמעותי שכרוך בתביעות מסוג זה לכל אחד מבעלי הדירות בבניין המשותף, בחלק מועדי הבתים דואגים לכלול במסגרת ההוצאות גם רכישה של פוליסת ביטוח המכסה גם מקרים של נזקי גוף שנגרמו בשטחים הנחשבים לחלק מהרכוש המשותף של אותו בניין. במצב זה ניתן להגיש את התביעה גם נגד החברה המבטחת כמי שיכולה לעמוד בנטל תשלומי הפיצויים.  

דוגמא מתוך פסק דין שעסק באחריות ועד בית לנזקי גוף של מבקר בבית המשותף

הבאנו מתוך הארכיון המשפטי את הדיון המסקרן שהתנהל בבית המשפט במסגרתו של הליך ת"א 110114/00 אלון נ' אריה חברה לביטוח בע"מ - תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו לטענת התובעת באירוע שהתרחש ב-2 לאוקטובר 1998 כאשר הצדדים חלוקים בין היתר בהיקף האחריות על האירוע שנגרם לתובעת. תביעתה הוגשה בין היתר נגד החברה המבטחת, נציגות הבית המשותף ודיירי הבניין.

התובעת גרה בקומה הרביעית בבניין. שעה לפני האירוע בסביבות השעה 12:00 חזרו הילדים והבעל לדירה אך הם לא הבחינו בנוזל כלשהו במדרגות הדירה השנייה.

שעה לאחר מכן היא יצאה עם הילד בן השנה כאשר היא מחזיקה אותו ביד ימין והוא נשען עליה ובצד שמאל החזיקה את הציוד שלו. כאשר היא הגיעה לקומה השנייה וצעדה בה בשביל לרדת לקומה הראשונה ומסתבר שבקומה השנייה היו מים. היא לא הבחינה בנוזל, איבדה את שיווי משקלה ונפלה על הגב והישבן תוך כדי שהיא מגינה על הילד.

כבוד שופט בית משפט השלום הראל יחזקאל מטיל במקרה זה את האחריות לתשלום פיצויים בגין הנזק שנגרם על חברת הביטוח. יחד עם זאת הוא דוחה את התביעה נגד נציגות הבית המשותף משום שלא הוכח שהיא פעלה באופן לא סביר ורשלני.

נגרמו לך נזקי גוף? רוצה לדעת מה היקף אחריותו של ועד הבית המשותף?
לשיחה אישית עם עורך דין עופר סולר חייג/י ללא התחייבות: 03-7369253

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף פגיעה בבית משותף אחריות ועד בית

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית בעת טיפולי ...

טיפול שיניים רשלני ובלתי סביר עלול לגרום לנזק חמור למטופל ולהוצאות ניכרות ובכל מקרה של חשד לרשלנות רפואית, כדאי לבחון הגשת תביעה.

קרא עוד

17 בפברואר 2021

עברת השתלת שיניים ונגרמו ...

רשלנות רפואית בהשתלת שיניים - דוגמאות ומקרים לדוגמא מאת עורך דין עופר סולר...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית באבחון וטיפ...

הסברים על מקרי רשלנות רפואית באבחון וטיפול במחלת סרטן הכבד. לחצו כאן לפרטים וסיוע...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

מחלת סרטן הלבלב ומקרי רשל...

בואו לדעת יותר על רשלנות באבחון וטיפול במחלת סרטן הלבלב ואובדן סיכויי החלמה...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות באבחון סרטן ומחלות...

איחור באבחון סרטן ומחלות ממאירות וקשות יכול להיגרם בשל רשלנות, במקרה שהמחלה נתנה סימנים מקדימים שהרופא המטפל התעלם מהם.

קרא עוד

24 בפברואר 2021

טעויות של תובעים בתביעות ...

תובעים בתיקי רשלנות רפואית עושים לעיתים טעויות אשר עלולות להזיק לתביעתם לקבלת פיצויים - כך ניתן להימנע מאותן טעויות...

קרא עוד

24 בפברואר 2021

איחור באבחון התקף לב

הסימנים להתקף לב הם סימנים שחובה על כל איש צוות רפואי סביר להכיר ולזהות ובמידה וחל איחור באבחון, יש לשקול הגשת תביעה לפיצויים.

קרא עוד

19 באפריל 2021

למה הרופאים לא מסבירים תמ...

משרד הבריאות ממליץ לעשות מי שפיר רק מעל גיל 35 או בהריון בסיכון, למרות שהבדיקה קריטית וחשובה בכל הריון לכל אשה! הכירו את הסיבות ל...

קרא עוד

19 באפריל 2021

המשמעת של אבחון מיקרוצפלי...

אבחון מיקרוצפליה בזמן מעקב ההריון נושאת משמעות רבה וקריטית, ולכן חשוב לאבחן ולקבל מרופא הנשים הסבר מפורט והפניה לייעוץ גנטי ממוקד...

קרא עוד

19 באפריל 2021

סיכונים וסיבוכים במתן טיפ...

משרד סולר קפלינסקי רשלנות רפואית טיפל ומטפל במאות מקרים של תביעות פיצויים בשל כשלים חמורים במתן טיפול נמרץ, במקרים שבהם הרופאים ה...

קרא עוד

19 באפריל 2021

חובת הזהירות או Duty of c...

עורך דין עופר סולר מסביר על חובת הזהירות או Duty of care בטיפול רפואי ומקרי רשלנות רפואית...

קרא עוד

25 באפריל 2021

רשלנות רפואית בניתוח מעי הגס

עוה"ד עופר סולר וארבל קפלינסקי מביאים לפנינו דוגמא למקרה רשלנות רפואית לאחר ניתוח מעי גס ומסבירים מדוע נטל ההוכחה עבר לנתבעי...

קרא עוד

25 באפריל 2021

רשלנות באבחון גורמי סיכון...

משרד עורכי דין עופר סולר ושות' - רשלנות באבחון גורמי סיכון של יולדת שהובילה לפרע כתפיים. הכנסו לקרוא בהרחבה על מי מוטלת האחריות ב...

קרא עוד

03 במאי 2021

שיתוק מוחין cp - האם יש ע...

שיתוק מוחין הינה פגיעה נוירולוגית במוח העובר או היילוד אשר עלולה לגרום לפגיעות ונכות קשה, ולעיתים בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

03 במאי 2021

פיגור שכלי והמיפלגיה בשל ...

תקציר פסק דין הסוקר תביעה שהגישו הורים בגין רשלנות רפואית בלידה, אשר גרמה לטענתם להולדת עובר הסובל מפיגור שכלי ומהמיפלגיה.

קרא עוד

03 במאי 2021

גידול סרטני שמקורו ברקמות...

עו"ד עופר סולר מסביר על סרקומה sarcoma - תסמינים, אבחון מוקדם ושיטות טיפול בסרקומה...

קרא עוד

10 במאי 2021

רשלנות רפואית באבחון דלקת...

רשלנות בחדר מיון באבחון דלקת בשריר הלב ופענוח בדיקת א.ק.ג הובילו לשחרור המנוח מאשפוז ופטירתו בבית...

קרא עוד

10 במאי 2021

הרופאים לא הפנו אותך לנית...

אי הפניה לביצוע ניתוח קיסרי או איחור בהפניה לניתוח קיסרי כעילה אפשרית להגשת תביעת רשלנות רפואית...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36