חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ביטוח חיים - המדריך המלא

מחבר: 30/12/2019 18:03

ביטוח חיים הוא ביטוח שנועד לדאוג לביטחון הכלכלי של קרובי המשפחה של אדם שנפטר או שאינו יכול להשתכר כהלכה למחייתו ומשמש לעיתים גם כאמצעי חיסכון לטווח הארוך. חברות הביטוח אמורות לשלם למוטבים את התגמולים בהתאם לתנאים הקבועים בפוליסה, ברם בלא מעט מקרים הן מנסות להתחמק מתשלום, מסיבות כאלה ואחרות.

בגדול, המדובר על חוזה בין המבוטח לבין החברה המבטחת, אשר במסגרתו אמורה החברה המבטחת לשלם למבוטח באחד משלושת המקרים הבאים:

-    המבוטח נפטר מסיבה כלשהי
-    המבוטח הגיע לגיל פרישה או לגיל שנקבע בפוליסה
-    המבוטח הפך לנכה ויכולתו לפרנס את עצמו אבדה

ההטבה הכספית שמשולמת למבוטח או לשאריו מגיעה כקצבה חודשית או כסכום כסף חד פעמי. בכל מקרה, כל תנאי ההסכם בין המבטחת למבוטח חייבים להיות כתובים בצורה מפורשת בפוליסת הביטוח, שהיא כאמור החוזה המחייב בין הצדדים.

לפי החוק בישראל ולפי תנאיה של הפוליסה, אם המבוטח נפטר לפני שקרה מקרה הביטוח, תגמולי הביטוח יועברו לבן או בת זוגו ו/או לילדיו, הכל כמובן לפי כללי החלוקה שבחוק הירושה. על פי החוק בישראל, בעל אינו יכול לבטח את חיי אשתו מבלי לקבל את הסכמתה לכך, ועל אותו משקל, ילדים אינם יכולים לבטח את מי מהוריהם בפוליסת ביטוח חיים מבלי שההורים הסכימו לכך.

משרדו של עורך דין עופר סולר טיפל ומטפל לאורך השנים בתביעות לא מעטות, אותן מגישים בני המשפחה (שארים) של אדם שנפטר מסיבה כלשהי, וחברת הביטוח בוחרת מסיבותיה היא שלא להעביר את כספי הביטוח לשארים.

בחלק מהמקרים מנסה חברת הביטוח להתנער מתשלום לחלוטין ובמקרים לא מעטים, חברות הביטוח בוחרת להקטין את התשלום המגיע לשארים לפי תנאי הפוליסה, מסיבות כאלה ואחרות. כמובן שלבני המשפחה המקופחים עומדת הזכות המלאה לפנות בתביעה משפטית כנגד חברת הביטוח.

>>> הפורום המשפטי לשירותך! <<<

בכל מקרה של סרוב לתשלום או ניסיון של חברת הביטוח להקטין את גובה התשלום, רצוי להקדים ולפנות לקבלת יעוץ משפטי אישי, באמצעות עורך דין מיומן ומנוסה.

אל הפגישה עם עורך הדין רצוי כמובן להגיע עם העתק מפוליסת הביטוח המקורית ובכל מקרה, מומלץ שלא לפנות לחברת הביטוח באופן עצמאי – קודם לקבלת יעוץ משפטי הולם.

הסיבות הנפוצות לפיהן חברות הביטוח מנסות להתחמק מתשלום

חוק חוזה ביטוח תשמ"א-1981 קובע בסעיף 1 שהפוליסה או חוזה הביטוח היא התקשרות בין המבוטח למבטחת, לפיה המבטחת מתחייבת לשלם למוטב תגמולים במידה ויתקיים מקרה הביטוח.

כך אחד הנימוקים הנפוצים ביותר של חברות הביטוח לדחיית התשלום הוא שהמצב אליו נקלע הפרט אינו נכנס לגדרי הנסיבות המזכות בקבלת התגמולים לפי הפוליסה ולא מהווה מקרה ביטוח. בתביעות ביטוח חיים מקרה הביטוח יכול להיות בהתאם לפוליסה הספציפית מוות, מצב סיעודי, מחלה, תאונה, אובדן כושר עבודה ועוד.

במקרים אחרים יכולה חברת הביטוח לטעון לקיומם של חוסר זהירות או אשם תורם מצידו של המבוטח שהובילו להתרחשות של מקרה הביטוח, דהיינו שהנזק נגרם באשמה עקיפה או ישירה של הפרט ולכן היא אינה מחויבת בתשלום התגמולים.

סעיף 6 לחוק חוזה ביטוח קובע את חובת הגילוי של המבוטח לפיה עליו לחשוף בפני המבטח את כל המידע הרלבנטי לעניין החוזה האמור. כך, אחד המקרים הנפוצים בהם החברה מסרבת לשלם הוא כאשר נטען שהפרט הסתיר מידע רלבנטי שאם היה ידוע באותה העת לגביו, הדבר היה משפיע על העריכה או העלות של הפוליסה.

במקרה של ביטוח חיים הדבר יחול להתייחס למשל להיעדר גילוי של רקע רפואי מורכב. מלבד זאת, סיבות אחרות לסירוב תשלום יכולות להיות היעדר תשלום הפרמיות על ידי המבוטח, או ביטול קודם של הפוליסה על ידי המבוטח.

כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם, יכולים המוטבים של בעל הפוליסה להגיש נגדה תביעה לבית המשפט המוסמך, לפי סכום הכסף שנתבע כמובן.

כאן גם המקום להדגיש כי סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח קובע שתקופת ההתיישנות של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תהיה שלוש שנים לאחר שהתרחש מקרה הביטוח, אחרת יש לבחון האם מתקיימות הנסיבות הרלבנטיות בחוק ההתיישנות תשי"ח-1958. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח חיים צריכה להיות מוגשת בליווי הפוליסה הרלבנטית והמסמכים הנוגעים למצבו הרפואי של המבוטח.

פסק דין בתביעה לתשלום לאחר פטירת מבוטח

הבאנו מתוך המאגר המשפטי דוגמא לתביעה שהוגשה נגד חברת ביטוח "הפניקס" בנושא פוליסת ביטוח חיים. המדבור בהליך ת"א 10079/03 יששכרוב נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ - התובעים הם היורשים של המנוח שנפטר ב-29 לספטמבר 2001 בהיותו בן 23 וההורים של התובעת השלישית.

בכתב התביעה נטען שהנתבעת ביטחה את המנוח בביטוח חיים בשנת 2000 על ידי סוכן ביטוח שהועסק מטעמה באמצעות חתימה שלהם על הפוליסה למרות שהיה בגיר. כאשר נפטר המנוח סירבה המבטחת לשלם את תגמולי הביטוח משום שבהצהרת הבריאות לא צוין דבר לגבי הבעיות הנפשיות של המנוח והשימוש שלו בסמים.

התובעים טענו כי הם אלו שמילאו עבור המנוח את הטופס והצהירו על האמת כפי שהייתה ידועה להם. בית משפט השלום בתל אביב בראשות כבוד השופט דוד גלדשטין דחה את התביעה משום שלדידו הם הפרו את הוראות סעיף 6 לחוק חוזה ביטוח בכך שהסתירו חלק מהמידע הנוגע לבעיות אלו שכן היה מצוי ברשותם.

פסקי דין והלכות בעניין ביטוחי חיים בישראל

להן רשימה של פסקי דין חשובים, במסגרתן נתנו הסברים מפורטים בכל הנוגע לפוליסות ביטוח חיים, ולפיהן פוסק בית המשפט במקרי מחלוקת עד היום:

  • ת.צ. (ת"א) 47768-07-12 שלום דודיין ישי ניסים נ' החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ, אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
  • תא (ת"א) 2173/02 חוה ברן נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ
  • תמ (ת"א) 114-08 לוי יוסי נ' מדינת ישראל - צה"ל מדור תשלומים
  • תא (ת"א) 1018/08 שולמית זליגמן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  • עא 10611/03 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' הארגון למימוש האמנה על ביטחון סוציאלי
  • בגץ 108/88 ל.ה.ב. לשכת ארגוני העצמאיים בישראל נ' שר האוצר

ליחצו כאן לפניה וקבלת סיוע אישי מעורך דין

לשיחה אישית עם עו"ד עופר סולר בנושא ביטוחי חיים חייג/י: 03-7369253

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
מסירת מידע לחברות ביטוח - בלי סיפורים! - לספר או לא לספר לסוכן הביטוח את האמת? לא כולם באמת מבינים את המשמעות האמיתית שמאחורי הסתרת מידע מחברת הביטוח או אי דיווח כוזב...
הממונה על הביטוח במשרד האוצר - מהו תפקידו של הממונה על הביטוח במשרד האוצר? באילו מקרים ניתן לפנות אל הממונה ומהן הסמכויות של המפקח על הביטוח בכל הנוגע לדרך פעולתן של חברות הביטוח בישראל?

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף ביטוח חיים

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית בעת טיפולי ...

טיפול שיניים רשלני ובלתי סביר עלול לגרום לנזק חמור למטופל ולהוצאות ניכרות ובכל מקרה של חשד לרשלנות רפואית, כדאי לבחון הגשת תביעה.

קרא עוד

17 בפברואר 2021

עברת השתלת שיניים ונגרמו ...

רשלנות רפואית בהשתלת שיניים - דוגמאות ומקרים לדוגמא מאת עורך דין עופר סולר...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית באבחון וטיפ...

הסברים על מקרי רשלנות רפואית באבחון וטיפול במחלת סרטן הכבד. לחצו כאן לפרטים וסיוע...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

מחלת סרטן הלבלב ומקרי רשל...

בואו לדעת יותר על רשלנות באבחון וטיפול במחלת סרטן הלבלב ואובדן סיכויי החלמה...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות באבחון סרטן ומחלות...

איחור באבחון סרטן ומחלות ממאירות וקשות יכול להיגרם בשל רשלנות, במקרה שהמחלה נתנה סימנים מקדימים שהרופא המטפל התעלם מהם.

קרא עוד

24 בפברואר 2021

טעויות של תובעים בתביעות ...

תובעים בתיקי רשלנות רפואית עושים לעיתים טעויות אשר עלולות להזיק לתביעתם לקבלת פיצויים - כך ניתן להימנע מאותן טעויות...

קרא עוד

24 בפברואר 2021

איחור באבחון התקף לב

הסימנים להתקף לב הם סימנים שחובה על כל איש צוות רפואי סביר להכיר ולזהות ובמידה וחל איחור באבחון, יש לשקול הגשת תביעה לפיצויים.

קרא עוד

19 באפריל 2021

למה הרופאים לא מסבירים תמ...

משרד הבריאות ממליץ לעשות מי שפיר רק מעל גיל 35 או בהריון בסיכון, למרות שהבדיקה קריטית וחשובה בכל הריון לכל אשה! הכירו את הסיבות ל...

קרא עוד

19 באפריל 2021

המשמעת של אבחון מיקרוצפלי...

אבחון מיקרוצפליה בזמן מעקב ההריון נושאת משמעות רבה וקריטית, ולכן חשוב לאבחן ולקבל מרופא הנשים הסבר מפורט והפניה לייעוץ גנטי ממוקד...

קרא עוד

19 באפריל 2021

סיכונים וסיבוכים במתן טיפ...

משרד סולר קפלינסקי רשלנות רפואית טיפל ומטפל במאות מקרים של תביעות פיצויים בשל כשלים חמורים במתן טיפול נמרץ, במקרים שבהם הרופאים ה...

קרא עוד

19 באפריל 2021

חובת הזהירות או Duty of c...

עורך דין עופר סולר מסביר על חובת הזהירות או Duty of care בטיפול רפואי ומקרי רשלנות רפואית...

קרא עוד

25 באפריל 2021

רשלנות רפואית בניתוח מעי הגס

עוה"ד עופר סולר וארבל קפלינסקי מביאים לפנינו דוגמא למקרה רשלנות רפואית לאחר ניתוח מעי גס ומסבירים מדוע נטל ההוכחה עבר לנתבעי...

קרא עוד

25 באפריל 2021

רשלנות באבחון גורמי סיכון...

משרד עורכי דין עופר סולר ושות' - רשלנות באבחון גורמי סיכון של יולדת שהובילה לפרע כתפיים. הכנסו לקרוא בהרחבה על מי מוטלת האחריות ב...

קרא עוד

03 במאי 2021

שיתוק מוחין cp - האם יש ע...

שיתוק מוחין הינה פגיעה נוירולוגית במוח העובר או היילוד אשר עלולה לגרום לפגיעות ונכות קשה, ולעיתים בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

03 במאי 2021

פיגור שכלי והמיפלגיה בשל ...

תקציר פסק דין הסוקר תביעה שהגישו הורים בגין רשלנות רפואית בלידה, אשר גרמה לטענתם להולדת עובר הסובל מפיגור שכלי ומהמיפלגיה.

קרא עוד

03 במאי 2021

גידול סרטני שמקורו ברקמות...

עו"ד עופר סולר מסביר על סרקומה sarcoma - תסמינים, אבחון מוקדם ושיטות טיפול בסרקומה...

קרא עוד

10 במאי 2021

רשלנות רפואית באבחון דלקת...

רשלנות בחדר מיון באבחון דלקת בשריר הלב ופענוח בדיקת א.ק.ג הובילו לשחרור המנוח מאשפוז ופטירתו בבית...

קרא עוד

10 במאי 2021

הרופאים לא הפנו אותך לנית...

אי הפניה לביצוע ניתוח קיסרי או איחור בהפניה לניתוח קיסרי כעילה אפשרית להגשת תביעת רשלנות רפואית...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36