חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ביטוח חיים - המדריך המלא

מחבר: 30/12/2019 18:03

ביטוח חיים הוא ביטוח שנועד לדאוג לביטחון הכלכלי של קרובי המשפחה של אדם שנפטר או שאינו יכול להשתכר כהלכה למחייתו ומשמש לעיתים גם כאמצעי חיסכון לטווח הארוך. חברות הביטוח אמורות לשלם למוטבים את התגמולים בהתאם לתנאים הקבועים בפוליסה, ברם בלא מעט מקרים הן מנסות להתחמק מתשלום, מסיבות כאלה ואחרות.

בגדול, המדובר על חוזה בין המבוטח לבין החברה המבטחת, אשר במסגרתו אמורה החברה המבטחת לשלם למבוטח באחד משלושת המקרים הבאים:

-    המבוטח נפטר מסיבה כלשהי
-    המבוטח הגיע לגיל פרישה או לגיל שנקבע בפוליסה
-    המבוטח הפך לנכה ויכולתו לפרנס את עצמו אבדה

ההטבה הכספית שמשולמת למבוטח או לשאריו מגיעה כקצבה חודשית או כסכום כסף חד פעמי. בכל מקרה, כל תנאי ההסכם בין המבטחת למבוטח חייבים להיות כתובים בצורה מפורשת בפוליסת הביטוח, שהיא כאמור החוזה המחייב בין הצדדים.

לפי החוק בישראל ולפי תנאיה של הפוליסה, אם המבוטח נפטר לפני שקרה מקרה הביטוח, תגמולי הביטוח יועברו לבן או בת זוגו ו/או לילדיו, הכל כמובן לפי כללי החלוקה שבחוק הירושה. על פי החוק בישראל, בעל אינו יכול לבטח את חיי אשתו מבלי לקבל את הסכמתה לכך, ועל אותו משקל, ילדים אינם יכולים לבטח את מי מהוריהם בפוליסת ביטוח חיים מבלי שההורים הסכימו לכך.

משרדו של עורך דין עופר סולר טיפל ומטפל לאורך השנים בתביעות לא מעטות, אותן מגישים בני המשפחה (שארים) של אדם שנפטר מסיבה כלשהי, וחברת הביטוח בוחרת מסיבותיה היא שלא להעביר את כספי הביטוח לשארים.

בחלק מהמקרים מנסה חברת הביטוח להתנער מתשלום לחלוטין ובמקרים לא מעטים, חברות הביטוח בוחרת להקטין את התשלום המגיע לשארים לפי תנאי הפוליסה, מסיבות כאלה ואחרות. כמובן שלבני המשפחה המקופחים עומדת הזכות המלאה לפנות בתביעה משפטית כנגד חברת הביטוח.

>>> הפורום המשפטי לשירותך! <<<

בכל מקרה של סרוב לתשלום או ניסיון של חברת הביטוח להקטין את גובה התשלום, רצוי להקדים ולפנות לקבלת יעוץ משפטי אישי, באמצעות עורך דין מיומן ומנוסה.

אל הפגישה עם עורך הדין רצוי כמובן להגיע עם העתק מפוליסת הביטוח המקורית ובכל מקרה, מומלץ שלא לפנות לחברת הביטוח באופן עצמאי – קודם לקבלת יעוץ משפטי הולם.

הסיבות הנפוצות לפיהן חברות הביטוח מנסות להתחמק מתשלום

חוק חוזה ביטוח תשמ"א-1981 קובע בסעיף 1 שהפוליסה או חוזה הביטוח היא התקשרות בין המבוטח למבטחת, לפיה המבטחת מתחייבת לשלם למוטב תגמולים במידה ויתקיים מקרה הביטוח.

כך אחד הנימוקים הנפוצים ביותר של חברות הביטוח לדחיית התשלום הוא שהמצב אליו נקלע הפרט אינו נכנס לגדרי הנסיבות המזכות בקבלת התגמולים לפי הפוליסה ולא מהווה מקרה ביטוח. בתביעות ביטוח חיים מקרה הביטוח יכול להיות בהתאם לפוליסה הספציפית מוות, מצב סיעודי, מחלה, תאונה, אובדן כושר עבודה ועוד.

במקרים אחרים יכולה חברת הביטוח לטעון לקיומם של חוסר זהירות או אשם תורם מצידו של המבוטח שהובילו להתרחשות של מקרה הביטוח, דהיינו שהנזק נגרם באשמה עקיפה או ישירה של הפרט ולכן היא אינה מחויבת בתשלום התגמולים.

סעיף 6 לחוק חוזה ביטוח קובע את חובת הגילוי של המבוטח לפיה עליו לחשוף בפני המבטח את כל המידע הרלבנטי לעניין החוזה האמור. כך, אחד המקרים הנפוצים בהם החברה מסרבת לשלם הוא כאשר נטען שהפרט הסתיר מידע רלבנטי שאם היה ידוע באותה העת לגביו, הדבר היה משפיע על העריכה או העלות של הפוליסה.

במקרה של ביטוח חיים הדבר יחול להתייחס למשל להיעדר גילוי של רקע רפואי מורכב. מלבד זאת, סיבות אחרות לסירוב תשלום יכולות להיות היעדר תשלום הפרמיות על ידי המבוטח, או ביטול קודם של הפוליסה על ידי המבוטח.

כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם, יכולים המוטבים של בעל הפוליסה להגיש נגדה תביעה לבית המשפט המוסמך, לפי סכום הכסף שנתבע כמובן.

כאן גם המקום להדגיש כי סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח קובע שתקופת ההתיישנות של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תהיה שלוש שנים לאחר שהתרחש מקרה הביטוח, אחרת יש לבחון האם מתקיימות הנסיבות הרלבנטיות בחוק ההתיישנות תשי"ח-1958. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח חיים צריכה להיות מוגשת בליווי הפוליסה הרלבנטית והמסמכים הנוגעים למצבו הרפואי של המבוטח.

פסק דין בתביעה לתשלום לאחר פטירת מבוטח

הבאנו מתוך המאגר המשפטי דוגמא לתביעה שהוגשה נגד חברת ביטוח "הפניקס" בנושא פוליסת ביטוח חיים. המדבור בהליך ת"א 10079/03 יששכרוב נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ - התובעים הם היורשים של המנוח שנפטר ב-29 לספטמבר 2001 בהיותו בן 23 וההורים של התובעת השלישית.

בכתב התביעה נטען שהנתבעת ביטחה את המנוח בביטוח חיים בשנת 2000 על ידי סוכן ביטוח שהועסק מטעמה באמצעות חתימה שלהם על הפוליסה למרות שהיה בגיר. כאשר נפטר המנוח סירבה המבטחת לשלם את תגמולי הביטוח משום שבהצהרת הבריאות לא צוין דבר לגבי הבעיות הנפשיות של המנוח והשימוש שלו בסמים.

התובעים טענו כי הם אלו שמילאו עבור המנוח את הטופס והצהירו על האמת כפי שהייתה ידועה להם. בית משפט השלום בתל אביב בראשות כבוד השופט דוד גלדשטין דחה את התביעה משום שלדידו הם הפרו את הוראות סעיף 6 לחוק חוזה ביטוח בכך שהסתירו חלק מהמידע הנוגע לבעיות אלו שכן היה מצוי ברשותם.

פסקי דין והלכות בעניין ביטוחי חיים בישראל

להן רשימה של פסקי דין חשובים, במסגרתן נתנו הסברים מפורטים בכל הנוגע לפוליסות ביטוח חיים, ולפיהן פוסק בית המשפט במקרי מחלוקת עד היום:

  • ת.צ. (ת"א) 47768-07-12 שלום דודיין ישי ניסים נ' החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ, אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
  • תא (ת"א) 2173/02 חוה ברן נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ
  • תמ (ת"א) 114-08 לוי יוסי נ' מדינת ישראל - צה"ל מדור תשלומים
  • תא (ת"א) 1018/08 שולמית זליגמן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  • עא 10611/03 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' הארגון למימוש האמנה על ביטחון סוציאלי
  • בגץ 108/88 ל.ה.ב. לשכת ארגוני העצמאיים בישראל נ' שר האוצר

ליחצו כאן לפניה וקבלת סיוע אישי מעורך דין

לשיחה אישית עם עו"ד עופר סולר בנושא ביטוחי חיים חייג/י: 03-7369253

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
מסירת מידע לחברות ביטוח - בלי סיפורים! - לספר או לא לספר לסוכן הביטוח את האמת? לא כולם באמת מבינים את המשמעות האמיתית שמאחורי הסתרת מידע מחברת הביטוח או אי דיווח כוזב...
הממונה על הביטוח במשרד האוצר - מהו תפקידו של הממונה על הביטוח במשרד האוצר? באילו מקרים ניתן לפנות אל הממונה ומהן הסמכויות של המפקח על הביטוח בכל הנוגע לדרך פעולתן של חברות הביטוח בישראל?

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף ביטוח חיים

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

30 בדצמבר 2019

תביעות נגד בית החולים איכ...

עורך הדין עופר סולר מסביר על מספר תביעות שהוגשו נגד בית החולים איכילוב בגין רשלנות רפואית...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

תביעות כנגד בית החולים מא...

עורך הדין עופר סולר מציג מספר מקרים של תביעות רשלנות רפואית שהוגשו נגד בית החולים מאיר בכפר סבא...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

תביעות רשלנות רפואית נגד ...

עורך הדין עופר סולר מסביר על תביעות פיצויים שהוגשו כנגד בית החולים תל השומר בעילת רשלנות רפואית...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

תביעות רשלנות רפואית נגד ...

עורך הדין עופר סולר מסביר אודות מספר תביעות שהוגשו כנגד בית החולים העמק בעפולה בשל רשלנות רפואית...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

תביעות רשלנות רפואית נגד ...

עורך הדין עופר סולר מסביר אודות מספר מקרי תביעות שהוגשו נגד בית החולים רבקה זיו בעילת רשלנות רפואית...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

פסק דין: פיצויים לנפגעת ב...

סקירה משפטית של פסק דין המסביר את פסיקת בית המשפט לתשלום פיצויים של מאות אלפי שקלים בעקבות התרשלות חמורה בניתוח ליישור מחיצות האף...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

היעדר התנגדות לקבלת תרופה...

עורך הדין עופר סולר מסביר פסק דין מעניין שקבע כי היעדר התנגדות לקבלת תרופה עשוי להוות הסכמה מדעת...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

הורים שהם בני דודים לא הו...

עורך הדין עופר סולר מסביר פסק דין מעניין, שהכריע בסוגיית רשלנות רפואית בשל אי הפניה של בני דודים לקבלת ייעוץ גנטי ולידת ילד נכה...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

400,000 ש''ח פיצויי בגלל ...

בית המשפט קבע פיצויים לילד שנפגע בעינו בשל רשלנות רפואית בניתוח הקטרקט שעבר...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

תביעות נגד בית החולים סורוקה

עורך הדין עופר סולר מביא דוגמאות לתביעות רשלנות רפואית שהוגשו נגד בית החולים סורוקה בבאר שבע...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

התפרצות מחלת נפש לאחר נית...

אדם לקה בסכיזופרניה לאחר ניתוח השתלת שיער שעבר, האם המקרה מזכה בפיצויים בשל רשלנות רפואית?

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

פנייה לנציב קבילות הציבור...

עורך הדין עופר סולר מסביר על אופן הפניה וסמכותו של נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים במשרד הבריאות...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

עברת טיפול אורטודנטי ונגר...

עורך הדין עופר סולר מסביר על מקרה של רשלנות חמורה בטיפול אורטודונטי וקבלת פיצויי עתק...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

פיצויי של מיליונים על רשל...

עורך הדין עופר סולר ייצג תובע שנגרם לו נזק חמור בניתוח פריצת דיסק שעבר, ובית המשפט המחוזי פסק לטובתו מיליוני שקלים כפיצויי...

קרא עוד

07 בינואר 2020

רשלנות באבחון נגע סרטני מ...

בית המשפט המחוזי בחיפה פסק פיצויים של מאות אלפי שקלים בשל רשלנות רפואית חמורה באבחון נגע סרטני ממאיר בגופו של אדם!

קרא עוד

12 בינואר 2020

הגשת תביעה בגלל רשלנות רפ...

עורך דין עופר סולר מסביר על מקרים של רשלנות רפואית בהריון ופגיעה משמעותית בעובר ובאם ההריונית...

קרא עוד

12 בינואר 2020

האם מותר לקחת את התרופה ה...

כמעט כל אשה בהריון נתקלת לאורך תשעת החודשים בשאלות לגבי נטילת תרופות בהריון. התשובות מורכבות, חשובות ולעיתים אינן חד משמעיות וברו...

קרא עוד

12 בינואר 2020

רשלנות רפואית בלידה - לפנ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: המשרד המוביל בישראל בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה עומד לרשותך!

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36