חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

רשלנות במתן ייעוץ גנטי או פענוח בדיקות גנטיות

אם נולד לך תינוק הסובל מבעיה גנטית שלא אובחנה על ידי הרופאים לפני או במהלך ההריון, יכול להיות שהמדובר על רשלנות רפואית חמורה ומגיע לכם לקבל פיצויי עתק!

פניה מהירה לעורך דין >>
סולר קפלינסקי מומחים ברשלנות רפואית

רשלנות במתן ייעוץ גנטי

אם נולד לך תינוק הסובל מבעיה גנטית שלא אובחנה לפני או במהלך ההריון, יכול להיות שהמדובר על רשלנות רפואית חמורה ומגיע לכם לקבל פיצויי עתק!

פניה מהירה לעורך דין >>

הורים שהם בני דודים לא הופנו לבדיקה גנטית

מחבר: 25/02/2020 13:17

מטרת הייעוץ הגנטי לפני הכניסה להריון הנה לברר האם זוג מסויים נמצא בסיכון יתר להולדת תינוק אשר חולה במחלה גנטית חמורה, אותה הוא עלול לקבל מהם בתורשה.

כמו לגבי כל הליך רפואי, גם לגבי הייעוץ הגנטי עלולה להתבצע רשלנות רפואית באופנים שונים.

רשלנות זו יכולה להתבטא לדוגמא בביצוע רשלני של הבדיקות הגנטיות ופענוח רשלני של ממצאי הבדיקות, כמו כן באי הפניה של בני זוג לביצוע בדיקות גנטיות ספציפיות שרלוונטיות להם, או אי הפנייתם לביצוע המשך בדיקות גנטיות נוספות לאור ממצאי הבדיקות הראשונות. 

משרד הבריאות בארץ נוהג לפרסם מעת לעת תדריכים להפניה לייעוץ גנטי למניעת מחלות תורשתיות ומשפחתיות, אשר מפרטים את העילות והמקרים בהם יש להפנות לייעוץ גנטי במסגרת הטיפול בנשים הרות בתחנות טיפת חלב.

קראו בהרחבה: רשלנות רפואיות בהריון

ההמלצות מתייחסות למגזרים מסויימים באוכלוסית הארץ כגון יהודים, ערבים, דרוזים, בדואים בנגב ושומרונים.

כמו כן ישנן גם המלצות המתייחסות לבני זוג יהודיים ממוצא מסוייים כגון אשכנזים, תימנים, איראנים, מרוקאיים וכיו"ב.  

על מנת לקבוע האם בני הזוג זקוקים לייעוץ גנטי בהתאם לאותן עילות, על הצוות הרפואי המטפל לגבות מבני הזוג אנמנזה, כלומר, תשאול מפורט אודות תולדות ההיסטוריה הרפואית שלהם ושל בני משפחתם. 

בהליך ע"א 4960/04 סידי נ' קופת חולים כללית קבע ביהמ"ש העליון כי מחובתו של הרופא המטפל ליידע את המטופלת על בדיקות גנטיות שנערכות במסגרת הרפואה הציבורית, כאשר במידה וישנה בדיקה גנטית אשר עשויה לסייע למצבה של המטופלת ואינה זמינה ברפואה הציבורית בארץ, מחובתו של הרופא ליידע את המטופלת אודות הטיפולים הזמינים ברפואה הפרטית ואף  בשירותי רפואה מעבר לים. 

הפרת החובה ליידע את האשה על בדיקות אלו מהווה רשלנות רפואית. 

במסגרת הליך ע"א 5222-08 א.ע. נ' ד"ר מ.ב. אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, התעוררה השאלה האם אי הפניית בני זוג שהנם בני דודים מדרגה ראשונה לייעוץ גנטי מהווה רשלנות רפואית, זאת לאור העובדה שנולד להם באוגוסט 1994 ילד נכה, הלוקה בתסמונת Bardet Biedl, המכונה BBS. 

תסמונת זו מאופיינת בריבוי-אצבעות, ליקוי ראייה עד כדי עיוורון, השמנת-יתר, פיגור שכלי ועוד.

ההורים התובעים טענו שהרופאים שטיפלו באם בתחנת טיפת חלב התרשלו בכך שלא הפנו אותם לייעוץ גנטי חרף היותם בני-דודים ראשונים.

לטענתם, לא ערכו להם אנמנזה מדוקדקת בדבר קיומן של מחלות גנטיות במשפחותיהם וכתוצאה מכך לא בוצע בירור משלים שהיה צפוי לחשוף את מומו של הילד. 

הרופאים הנתבעים טענו כי לפי הנורמה הרפואית ששררה בתקופה הרלוונטית ללידת הילד במקרה דנן, לא הייתה הנחייה לפיה יש להפנות לייעוץ גנטי בשל קרבת המשפחה של ההורים בלבד בהיעדר תסמין חשוד נוסף. 

מעבר לכך, גם אם היה נערך ייעוץ גנטי והמום היה מתגלה, אזי ההורים בכל מקרה לא היו בוחרים לבצע הפלה, לכן אין קשר סיבתי בין אי ההפניה לייעוץ גנטי לאי הפלת הילד. 

ביהמ"ש המחוזי בחן את התדריכים להפניה לייעוץ גנטי למניעת מחלות תורשתיות ומשפחתיות אשר משרד הבריאות פירסם בחודש מרץ 1993 (רלוונטי ללידתו של הילד), כמו כן בשנים 2001 ו-2013. 

בכל התדריכים אלו צויין שיש להפנות לייעוץ גנטי גם זוגות של נישואי-קרובים, כמו כן זוגות שמי מהם הנם קרובי משפחה של חולים במחלות תורשתיות מאובחנות. 

ביהמ"ש קבע כי בתדריך הראשון משנת 1993 (שכאמור הנו הרלוונטי לילד במקרה דנן), אין כל רמז לכך שהעילה של נישואי-קרובים תלויה בסיפור משפחתי של מחלה גנטית או חשד למחלה גנטית. 

לפיכך עולה בבירור כי נישואי-קרובים מהווים כשלעצמם סיכון למומים בעובר, אשר הופך את הייעוץ הגנטי לאופציה שיש לשקול אותה. 

יש לקבל בעניין זה החלטה מדעת לאחר ליבון הסוגיה בין המטפלים למטופלים, ביוזמת המטפלים, תוך תיעודו של הליבון האמור ברשומה הרפואית, כפי שנקבע בהליך ת"א 7244/06 ז.ג. נ' מדינת ישראל, של בית המשפט המחוזי.   

קראו עוד בנושא: סיבוכים במהלך ההריון

כמו כן, הרופאים במקרה דנן ידעו שהורי הילד הנם קרובי-משפחה וכי במשפחותיהם המורחבות נהוגים נישואי-קרובים. 

לפיכך, כאשר גובי האנמנזה בשאלת קיומן של מחלות גנטיות במשפחה עושים זאת בהקשר חברתי שבו נישואי-קרובים שכיחים או היו שכיחים, הנחת העבודה שלהם צריכה להיות קיומן של מחלות גנטיות במשפחות המורחבות של הזוג המטופל ולא אי-קיומן, כאשר מכאן נובעת דרישת בירור מוגברת לשלילת מחלות כאמור. 

הנטל להצדיק אי הפניה לייעוץ גנטי חרף נישואי-קרובים מוטל על המטפלים ולא על המטופלים, כאשר הם אמורים להסביר למטופלים מדוע אין עליהם לפנות לייעוץ גנטי, תוך תיעוד ברשומה הרפואית את היסוד לשלילה זו. 

כל זאת על רקע חובתם של מטפלים, במעקב הריון, לספק למטופלים את הבסיס הנחוץ להחלטה מדעת בשאלה הגורלית של המשך ההיריון או הפסקתו.

חובתם לתעד ברשומה הרפואית את הטיפול, לרבות הייעוץ הרפואי ומתן המידע הדרוש להחלטה מדעת כאמור.  

עוד קבע ביהמ"ש כי אין זה נפוץ שאנשים בקיאים בפרטי ההיסטוריה הרפואית של כל בני המשפחות המורחבות שלהם, זאת במיוחד כאשר מדובר במשפחות ענפות החיות באזורים גיאוגרפיים שונים. 

כאשר גובי האנמנזה מתרשמים שבני שיחם לאו-דווקא בקיאים בהיסטוריה הרפואית של משפחותיהם הענפות ובקטלוגן של מחלותיהן, אזי לא ניתן להסתפק בתשובה הכללית והסתמית "אין" לשאלה הכללית והסתמית על "מחלות במשפחה", כצידוק מקצועי להימנעות מהפניה לייעוץ גנטי או אף מהעלאת הרעיון לדיון, אלא עליהם לערוך בירור אפקטיבי בעניין זה. 

אם לא ניתן לוודא קבלה אמינה של המידע הנדרש, יש לשקול ייעוץ גנטי חרף אי-הפקתם של ממצאים חיוביים בתשאול. 

לאותה תוצאה מגיעים גם אם נישואי-קרובים מהווים הנחיה עצמאית לייעוץ גנטי.

לסיכום

הרופאים ידעו שהורי הילד הם קרובי-משפחה וכי במשפחותיהם המורחבות נהוגים נישואי-קרובים. 

לפיכך ובהתאם לתדריך משרד הבריאות, היה עליהם להפנות את ההורים לייעוץ גנטי, או לפחות לדון עמם על האפשרות הזו ולהביאם לידי החלטה מדעת לגביה. 

לאותה תוצאה היו הרופאים מגיעים לו ערכו בירור אנמנסטי אפקטיבי בשאלת קיומן של תסמונות גנטיות במשפחות המורחבות של ההורים, שהיה חושף את קיום התסמונת במשפחה או מצביע כי לא ניתן לקבל מידע אמין וממצה, על כן היה גורם לייעוץ גנטי חרף היעדר ממצאים אנמנסטיים פוזיטיביים.

במקרה דנן, לו היה מבוצע ייעוץ גנטי כהלכתו במקרה דנן, אזי הייתה נחשפת העובדה שקיימת תסמונת BBS במשפחתו של כל אחד מההורים, כך שהאם הייתה מופנית לביצוע בדיקות שהיו מאבחנות את המום ובעקבותיהן לאפשרות לבצע הפלה

בהתאם לכך קבע ביהמ"ש כי הרופאים שטיפלו באם אכן התרשלו באי הפניית ההורים לייעוץ גנטי. 

יחד עם זאת, ביהמ"ש דחה את תביעת ההורים מאחר שנקבע כי בכל מקרה בני הזוג לא היו עושים הפלה, גם במידה והם היו מופנים לייעוץ גנטי והמום של הילד היה מאובחן. 

שכן, במהלך ייעוץ גנטי שניתן לאם בעת שהיא הרתה שוב מאוחר יותר (לאחר שהילד הנכה כבר נולד), האם אמרה שהיא לא מעוניינת בבדיקות גנטיות וכי היא לא תעשה הפלה גם אם יסתבר שהיא נושאת ילד עם ממצאים לא תקינים ואף BBS. 

בהתאם לכך נקבע כי אין קשר סיבתי בין התרשלות הרופאים לאי ביצוע ההפלה שגרם להולדתו בעוולה של הילד ועל כן התביעה נדחתה.

לשיחת ייעוץ אישית עם עורך דין עופר סולר חייג/י: 03-7369253

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי רשלנות רפואית ייעוץ גנטי אי הפנית בני דודים

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

14 בינואר 2021

נגרמו לך נזקים בעקבות נית...

עברת ניתוח שאיבת שומן ונגרמו לך נזקים? יש לך זכויות וכדאי להכיר אותן!

קרא עוד

14 בינואר 2021

עברת ניתוח פלסטי להצמדת א...

עורך דין עופר סולר מסביר על מקרי רשלנות רפואית בניתוח הצמדת אוזניים או otoplasty....

קרא עוד

14 בינואר 2021

תביעת רשלנות רפואית בגין ...

רשלנות בביצוע ברית מילה גרמה נזקי גוף לתינוק - היכנסו לקריאה אודות היקף חובת הזהירות שחב מוהל כלפי נמהלים, ועל פסיקת הפיצויים במק...

קרא עוד

14 בינואר 2021

הפחתת הסיכון לרשלנות רפוא...

ניתוחים פלסטיים אסתטיים הפכו פופולאריים, אך יש בהם גם סיכון לרשלנות רפואית בטיפול ולנזק וחשוב לדעת איך ניתן לנסות ולצמצם אותו.

קרא עוד

14 בינואר 2021

רשלנות רפואית בניתוחי הרמ...

עו"ד עופר סולר מסביר על רשלנות רפואית בניתוח הרמת חזה Breast Lift...

קרא עוד

14 בינואר 2021

ניתוחי השתלת שיער ומקרי ר...

עורך הדין עופר סולר מסביר על מקרי רשלנות רפואית במהלך או לאחר ניתוח השתלת שיער...

קרא עוד

18 בינואר 2021

עורכי הדין שלנו עונים לשא...

שאלות בנושא רשלנות רפואית ותשובותיהם המקצועיות והמפורטות של עורכי הדין עופר סולר וארבל קפלינסקי, מומחים לענייני רשלנות רפואית.

קרא עוד

25 בינואר 2021

שיטות לביצוע ניתוח להסרת ...

משרד עו"ד עופר סולר - הסברים ופרטים על שיטות לביצוע ניתוח להסרת משקפיים בלייזר...

קרא עוד

25 בינואר 2021

רשלנות רפואית בניתוח הסרת...

עורך דין עופר סולר מסביר על מקרי רשלנות רפואית בעת ניתוח הסרת משקפיים בלייזר ועל דרכי התמודדות משפטיות בדרך לתביעת פיצויים.

קרא עוד

25 בינואר 2021

האם רשלנות רפואית בלידה ג...

האם רשלנות בהערכת משקל בלידה והחלטה שלא לבצע ניתוח קיסרי גרמו לשיתוק ע"ש ארב אצל תינוקת? להלן תקציר פס"ד והחלטת בית המשפט.

קרא עוד

25 בינואר 2021

לידת תינוק פגוע בשיתוק מו...

רשלנות בלידה עלולה לגרום פגיעות קשות ובכל מקרה של לידת ילד פגוע מומלץ להתייעץ עם עו"ד כדי לבדוק היתכנות להגשת תביעת פיצויים.

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית בעת טיפולי ...

טיפול שיניים רשלני ובלתי סביר עלול לגרום לנזק חמור למטופל ולהוצאות ניכרות ובכל מקרה של חשד לרשלנות רפואית, כדאי לבחון הגשת תביעה.

קרא עוד

17 בפברואר 2021

עברת השתלת שיניים ונגרמו ...

רשלנות רפואית בהשתלת שיניים - דוגמאות ומקרים לדוגמא מאת עורך דין עופר סולר...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית באבחון וטיפ...

הסברים על מקרי רשלנות רפואית באבחון וטיפול במחלת סרטן הכבד. לחצו כאן לפרטים וסיוע...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

מחלת סרטן הלבלב ומקרי רשל...

בואו לדעת יותר על רשלנות באבחון וטיפול במחלת סרטן הלבלב ואובדן סיכויי החלמה...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות באבחון סרטן ומחלות...

איחור באבחון סרטן ומחלות ממאירות וקשות יכול להיגרם בשל רשלנות, במקרה שהמחלה נתנה סימנים מקדימים שהרופא המטפל התעלם מהם.

קרא עוד

24 בפברואר 2021

טעויות של תובעים בתביעות ...

תובעים בתיקי רשלנות רפואית עושים לעיתים טעויות אשר עלולות להזיק לתביעתם לקבלת פיצויים - כך ניתן להימנע מאותן טעויות...

קרא עוד

24 בפברואר 2021

איחור באבחון התקף לב

הסימנים להתקף לב הם סימנים שחובה על כל איש צוות רפואי סביר להכיר ולזהות ובמידה וחל איחור באבחון, יש לשקול הגשת תביעה לפיצויים.

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36