חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

פיצויים עקב תאונת אופנוע ללא ביטוח חובה

מחבר: 27/12/2019 14:49

תביעות בגין נזקי גוף אשר נובעות מתאונת דרכים נידונות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 (חוק הפלת"ד). 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי על מנת שנהג אשר נפגע בתאונת דרכים יוכל להגיש תביעה בגין נזקי גוף לפי חוק זה, יש צורך כי הרכב בו נהג ונפגע בעת התאונה יהיה מבוטח בביטוח חובה.

המיוחד בחוק זה, הוא כי הוא עובד על פי משטר של אחריות מולחטת. כלומר בהגשת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, לא נבדקת שאלת האשם או האחריות לתאונה. אולם כאמור תנאי מוקדם להגשת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינו קיום ביטוח חובה כנדרש לפי פקודת ביטוח רכב מנועי.

קביעת בית המשפט - פקודת הנזיקין

אולם מה קורה כאשר אדם נוהג ברכב ללא ביטוח חובה ונפגע בתאונת דרכים? האפשרות העומדת לנפגע שכזה הינה לתבוע פיצויים בגין נזיקי גוף לפי פקודת הנזיקין. בכך עוסק פסק הדין אשר נדון בבית המשפט המחוזי בחיפה בעניין ת.א 677/04.

התובע נפצע בתאונת דרכים שארעה שעה שרכב על קטנוע שבבעלותו והרכיב עמו נוסע נוסף. יודגש כי בעת קרות התאונה, הקטנוע עליו רכב התובע לא היה מבוטח בפוליסת ביטוח חובה כנדרש לפי פקודת ביטוח רכב מנועי.

בשל כך, נאלץ התובע להגיש תביעתו נגד הרכב אשר פגע בו לפי פקודת הנזיקין ולא לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. השאלה המרכזית בפסק הדין סבה סביב השאלה האם קיימת לנהג הנפגע עילת תביעה בגין נזקי גופו לפי פקודת הנזיקין בנסיבות העניין.

הנהג הפוגע אשר הגיש תביעתו בהתאם לפקודת הנזיקין ידע כי איננו יכול להגיש תביעתו לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אולם טען כי לפי פסיקת בית המשפט העליון הוא זכאי להגיש תביעתו לפי פקודת הנזיקין.

מנגד טענו חברת הביטוח והנהג הפוגע כי בהתאם לכלל ייחוד העילה המצויה בסעיף 8 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הנהג הנפגע אינו רשאי להגיש תביעתו לפי פקודת הנזיקין  שכן זו פוסלת את תכליתו ההרתעתית של החוק אם זה יאפשר תשלום פיצויים לנפגע תאונת דרכיםבהתאם לפקודת הנזיקין.

חברת הביטוח והנהג הפוגע טענו עוד כי בשל העובדה שהנהג הנפגע רכב על קטנועו בידיעה שלא חידש את פוליסת ביטוח החובה שלו כנדרש על פי חוק הוא איננו זכאי לפיצויים בגין נזקיו וזאת כאמור על פי הכלל כי מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה.

בית המשפט במקרה דנן מצא כי הנהג הנפגע אכן זכאי לתבוע פיצויים בגין נזקיו לפי פקודת הנזיקין. למסקנתו זו הגיע על סמך פסק הדין בעניין ת.א 122/05 שם נדחתה טענתה של הנתבעת לפיה עיקרון יחוד העילה חוסם אפשרות התובעים להגיש תביעתם לפי פקודת הנזיקין מקום שבו אינם זכאים לתבוע לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

השופט באותו עניין פסק כי היעדר האפשרות להגיש תביעה לפי חוק הפצויים לנפגעי תאונות דרכים איננה שוללת את זכותם של הנפגעים לתבוע את הפוגעים לפי פקודת הנזיקין ומאחר והתאונה אירעה באשמת הרכב הפוגע הרי שנהג האופנוע זכאי לפיצויים מנהג הרכב הפוגע וחברת הביטוח שלו.

לקריאה נוספת לחצו: תאונת דרכים עורך דין

הנזקים בעקבות תאונת האופנוע

בעקבות התאונה פונה הנהג הנפגע מזירת התאונה כשהוא מחוסר הכרה לבית החולים רמב"ם. בבית החולים הנהג הנפגע אובחן שהוא במצב של GCS-7 ובבדיקת CT מוח הודגמו ממצאים חבלתיים תוך מוחיים והוכנס קטטר לניטור לחץ תוך גולגולתי.

כן אובחנו שברים בצלעות 4-5 מצד ימין ושבר בפלטה עליונה של חוליה 10 – D. התובע נותר מחוסר הכרה במשך כחודש ימים. ביום 22.03.04 הועבר הנהג הנפגע למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים לוינשטיין כשהוא במצב וגטטיבי.

ביום 7.06.04 הועבר הנהג הנפגע למחלקת שיקום בה שהה עד שחרורו מבית לוינשטיין ביום 19.4.05. הנהג הנפגע שוחרר מבית החולים כשהוא נותר במצב קשה: מרותק לכסא גלגלם עקב שיתוק של פלג גופו השמאלי, חולשה של פלג גוף ימין ואטקסיה קשה של הגפיים; כן צוינו קיומן של הפרעות בדיבור ואי שליטה על סוגרים.

מבחינה קוגניטיבית צוינו הפרעות קשב וריכוז, נוקשות חשיבתית והתנהגותית ומודעות נמוכה מאוד להשלכות הליקויים המוטוריים על תפקודו העתידי. מבחינה פסיכולוגית צוין כי הוא אימפולסיבי, מדוכא ונוטה להתפרצויות במיוחד כלפי בני משפחתו. עם שחרורו הומלץ כי ימשיך לקבל טיפול שיקומי רב מקצועי במסגרת אמבולטורית.

לאחר שחרורו מבית לוינשטיין חזר הנהג הנפגע להתגורר עם משפחתו והמשיך בהליך השיקום בבית החולים בני ציון בחיפה באשפוז יום בתדירות של חמישה ימים בשבוע החל מ – 2.5.05 ועד 29.12.05.
בחודש אפריל 2006 החל הנהג הנפגע לקחת חלק בתוכנית טיפולית במכון שפיצר בתדירות של פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע אשר כללה טיפול נפשי, קוגניטיבי וזוגי ובהמשך השתלב בסדנאות עבודה.

בחודש נובמבר 2006 לאחר סיום הטיפול במכון שפיצר שהה הנהג הנםגע בשיקום יום של קוםת החולים מכבי בתדירות פעמיין בשבוע למשך מספר חודשים.

החל מחודש מאי 2007 נמצא התובע במסגרת יומית בבית אלישע שהינו מעון המיועד לנכים בקיבוץ הרדוף, בשל הזדקקותו להשגחה וטיפול מהלך כל שעות היום ובהעדר סידור מתאים אחר בשלב זה.

לעניין הנזק אשר נגרם לנהג הנפגע הוגשו חוות דעת מומחים מטעם שני הצדדים. לא קיימת מחלוקת לעניין שיעור הנכות הפיסית של הנהג הנפגע שהינה בשיעור של 100%.

המחלוקת נסובה סביב שיעור הנכות התפקודית של הנהג הנפגע, קיצור תוחלת חייו, ועלויות הסיעוד, האביזרים הרפואיים והטיפולים הרפואיים הנדרשים לו ושיעורי הפיצויים שיש לשלם לנהג הנפגע בשל ראש הנזק של כאב וסבל.

לטענת הנהג הנפגע אין להחיל במקרה דנן את התקרה הקבועה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לעניין שיעורי הפיצויים שיש לשלם בגין נזק לא ממוני אלא לטענתו יש לכמת את הפיצויים בהתאם למידת הכאב והסבל על פי נתוניו הספציפים (גילו במועד התאונה, שיעור נכותו הגבוה, העובדה שאושפז למעלה משנה בבית החולים, הרס פרנסתו ותאו המשפחתי).

מנגד טענו חברת הביטוח והנהג הפוגע כי לא ניתן להעניק לנהג הנפגע פרס בשל שהפר את החוק משבחר לנהוג כשאין ברשותו פוליסת ביטוח חובה תקפה. לטענתם יש להכפיף את שיעור הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני לתקרה הקבועה בחוק הפלת"ד וליתן לתובע פיצוי בשיעור המקסימאלי הקבוע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

במקרה דנן פסק בית המשפט לעניין שיעור הפיצויים בגין כאב וסבל סל שך 700,000 ש"ח בשל פגיעתו הקשה של הנהג הנפגע אשר השפיעה על קרוביו אשר הביאה לפירוק התא המשפחתי.
שיעור הפיצויים שנפסקו לנהג הנפגע בפסק דין זה היה בסך של 3,665,000  ש"ח.

למידע נוסף ליחצו: תאונת אופנוע עורך דין

לקבלת סיוע משפטי לאחר תאונת אופנוע ליחצו: יעוץ משפטי

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
מסירת מידע לחברות ביטוח - בלי סיפורים! - לספר או לא לספר לסוכן הביטוח את האמת? לא כולם באמת מבינים את המשמעות האמיתית שמאחורי הסתרת מידע מחברת הביטוח או אי דיווח כוזב...

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף תאונות דרכים מאמרים פיצויים עקב תאונת אופנוע ללא ביטוח חובה

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית בעת טיפולי ...

טיפול שיניים רשלני ובלתי סביר עלול לגרום לנזק חמור למטופל ולהוצאות ניכרות ובכל מקרה של חשד לרשלנות רפואית, כדאי לבחון הגשת תביעה.

קרא עוד

17 בפברואר 2021

עברת השתלת שיניים ונגרמו ...

רשלנות רפואית בהשתלת שיניים - דוגמאות ומקרים לדוגמא מאת עורך דין עופר סולר...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית באבחון וטיפ...

הסברים על מקרי רשלנות רפואית באבחון וטיפול במחלת סרטן הכבד. לחצו כאן לפרטים וסיוע...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

מחלת סרטן הלבלב ומקרי רשל...

בואו לדעת יותר על רשלנות באבחון וטיפול במחלת סרטן הלבלב ואובדן סיכויי החלמה...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות באבחון סרטן ומחלות...

איחור באבחון סרטן ומחלות ממאירות וקשות יכול להיגרם בשל רשלנות, במקרה שהמחלה נתנה סימנים מקדימים שהרופא המטפל התעלם מהם.

קרא עוד

24 בפברואר 2021

טעויות של תובעים בתביעות ...

תובעים בתיקי רשלנות רפואית עושים לעיתים טעויות אשר עלולות להזיק לתביעתם לקבלת פיצויים - כך ניתן להימנע מאותן טעויות...

קרא עוד

24 בפברואר 2021

איחור באבחון התקף לב

הסימנים להתקף לב הם סימנים שחובה על כל איש צוות רפואי סביר להכיר ולזהות ובמידה וחל איחור באבחון, יש לשקול הגשת תביעה לפיצויים.

קרא עוד

19 באפריל 2021

למה הרופאים לא מסבירים תמ...

משרד הבריאות ממליץ לעשות מי שפיר רק מעל גיל 35 או בהריון בסיכון, למרות שהבדיקה קריטית וחשובה בכל הריון לכל אשה! הכירו את הסיבות ל...

קרא עוד

19 באפריל 2021

המשמעת של אבחון מיקרוצפלי...

אבחון מיקרוצפליה בזמן מעקב ההריון נושאת משמעות רבה וקריטית, ולכן חשוב לאבחן ולקבל מרופא הנשים הסבר מפורט והפניה לייעוץ גנטי ממוקד...

קרא עוד

19 באפריל 2021

סיכונים וסיבוכים במתן טיפ...

משרד סולר קפלינסקי רשלנות רפואית טיפל ומטפל במאות מקרים של תביעות פיצויים בשל כשלים חמורים במתן טיפול נמרץ, במקרים שבהם הרופאים ה...

קרא עוד

19 באפריל 2021

חובת הזהירות או Duty of c...

עורך דין עופר סולר מסביר על חובת הזהירות או Duty of care בטיפול רפואי ומקרי רשלנות רפואית...

קרא עוד

25 באפריל 2021

רשלנות רפואית בניתוח מעי הגס

עוה"ד עופר סולר וארבל קפלינסקי מביאים לפנינו דוגמא למקרה רשלנות רפואית לאחר ניתוח מעי גס ומסבירים מדוע נטל ההוכחה עבר לנתבעי...

קרא עוד

25 באפריל 2021

רשלנות באבחון גורמי סיכון...

משרד עורכי דין עופר סולר ושות' - רשלנות באבחון גורמי סיכון של יולדת שהובילה לפרע כתפיים. הכנסו לקרוא בהרחבה על מי מוטלת האחריות ב...

קרא עוד

03 במאי 2021

שיתוק מוחין cp - האם יש ע...

שיתוק מוחין הינה פגיעה נוירולוגית במוח העובר או היילוד אשר עלולה לגרום לפגיעות ונכות קשה, ולעיתים בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

03 במאי 2021

פיגור שכלי והמיפלגיה בשל ...

תקציר פסק דין הסוקר תביעה שהגישו הורים בגין רשלנות רפואית בלידה, אשר גרמה לטענתם להולדת עובר הסובל מפיגור שכלי ומהמיפלגיה.

קרא עוד

03 במאי 2021

גידול סרטני שמקורו ברקמות...

עו"ד עופר סולר מסביר על סרקומה sarcoma - תסמינים, אבחון מוקדם ושיטות טיפול בסרקומה...

קרא עוד

10 במאי 2021

רשלנות רפואית באבחון דלקת...

רשלנות בחדר מיון באבחון דלקת בשריר הלב ופענוח בדיקת א.ק.ג הובילו לשחרור המנוח מאשפוז ופטירתו בבית...

קרא עוד

10 במאי 2021

הרופאים לא הפנו אותך לנית...

אי הפניה לביצוע ניתוח קיסרי או איחור בהפניה לניתוח קיסרי כעילה אפשרית להגשת תביעת רשלנות רפואית...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36