חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

פיצויים עקב תאונת אופנוע ללא ביטוח חובה

מחבר: 27/12/2019 14:49

תביעות בגין נזקי גוף אשר נובעות מתאונת דרכים נידונות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 (חוק הפלת"ד). 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי על מנת שנהג אשר נפגע בתאונת דרכים יוכל להגיש תביעה בגין נזקי גוף לפי חוק זה, יש צורך כי הרכב בו נהג ונפגע בעת התאונה יהיה מבוטח בביטוח חובה.

המיוחד בחוק זה, הוא כי הוא עובד על פי משטר של אחריות מולחטת. כלומר בהגשת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, לא נבדקת שאלת האשם או האחריות לתאונה. אולם כאמור תנאי מוקדם להגשת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינו קיום ביטוח חובה כנדרש לפי פקודת ביטוח רכב מנועי.

קביעת בית המשפט - פקודת הנזיקין

אולם מה קורה כאשר אדם נוהג ברכב ללא ביטוח חובה ונפגע בתאונת דרכים? האפשרות העומדת לנפגע שכזה הינה לתבוע פיצויים בגין נזיקי גוף לפי פקודת הנזיקין. בכך עוסק פסק הדין אשר נדון בבית המשפט המחוזי בחיפה בעניין ת.א 677/04.

התובע נפצע בתאונת דרכים שארעה שעה שרכב על קטנוע שבבעלותו והרכיב עמו נוסע נוסף. יודגש כי בעת קרות התאונה, הקטנוע עליו רכב התובע לא היה מבוטח בפוליסת ביטוח חובה כנדרש לפי פקודת ביטוח רכב מנועי.

בשל כך, נאלץ התובע להגיש תביעתו נגד הרכב אשר פגע בו לפי פקודת הנזיקין ולא לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. השאלה המרכזית בפסק הדין סבה סביב השאלה האם קיימת לנהג הנפגע עילת תביעה בגין נזקי גופו לפי פקודת הנזיקין בנסיבות העניין.

הנהג הפוגע אשר הגיש תביעתו בהתאם לפקודת הנזיקין ידע כי איננו יכול להגיש תביעתו לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אולם טען כי לפי פסיקת בית המשפט העליון הוא זכאי להגיש תביעתו לפי פקודת הנזיקין.

מנגד טענו חברת הביטוח והנהג הפוגע כי בהתאם לכלל ייחוד העילה המצויה בסעיף 8 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הנהג הנפגע אינו רשאי להגיש תביעתו לפי פקודת הנזיקין  שכן זו פוסלת את תכליתו ההרתעתית של החוק אם זה יאפשר תשלום פיצויים לנפגע תאונת דרכיםבהתאם לפקודת הנזיקין.

חברת הביטוח והנהג הפוגע טענו עוד כי בשל העובדה שהנהג הנפגע רכב על קטנועו בידיעה שלא חידש את פוליסת ביטוח החובה שלו כנדרש על פי חוק הוא איננו זכאי לפיצויים בגין נזקיו וזאת כאמור על פי הכלל כי מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה.

בית המשפט במקרה דנן מצא כי הנהג הנפגע אכן זכאי לתבוע פיצויים בגין נזקיו לפי פקודת הנזיקין. למסקנתו זו הגיע על סמך פסק הדין בעניין ת.א 122/05 שם נדחתה טענתה של הנתבעת לפיה עיקרון יחוד העילה חוסם אפשרות התובעים להגיש תביעתם לפי פקודת הנזיקין מקום שבו אינם זכאים לתבוע לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

השופט באותו עניין פסק כי היעדר האפשרות להגיש תביעה לפי חוק הפצויים לנפגעי תאונות דרכים איננה שוללת את זכותם של הנפגעים לתבוע את הפוגעים לפי פקודת הנזיקין ומאחר והתאונה אירעה באשמת הרכב הפוגע הרי שנהג האופנוע זכאי לפיצויים מנהג הרכב הפוגע וחברת הביטוח שלו.

לקריאה נוספת לחצו: תאונת דרכים עורך דין

הנזקים בעקבות תאונת האופנוע

בעקבות התאונה פונה הנהג הנפגע מזירת התאונה כשהוא מחוסר הכרה לבית החולים רמב"ם. בבית החולים הנהג הנפגע אובחן שהוא במצב של GCS-7 ובבדיקת CT מוח הודגמו ממצאים חבלתיים תוך מוחיים והוכנס קטטר לניטור לחץ תוך גולגולתי.

כן אובחנו שברים בצלעות 4-5 מצד ימין ושבר בפלטה עליונה של חוליה 10 – D. התובע נותר מחוסר הכרה במשך כחודש ימים. ביום 22.03.04 הועבר הנהג הנפגע למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים לוינשטיין כשהוא במצב וגטטיבי.

ביום 7.06.04 הועבר הנהג הנפגע למחלקת שיקום בה שהה עד שחרורו מבית לוינשטיין ביום 19.4.05. הנהג הנפגע שוחרר מבית החולים כשהוא נותר במצב קשה: מרותק לכסא גלגלם עקב שיתוק של פלג גופו השמאלי, חולשה של פלג גוף ימין ואטקסיה קשה של הגפיים; כן צוינו קיומן של הפרעות בדיבור ואי שליטה על סוגרים.

מבחינה קוגניטיבית צוינו הפרעות קשב וריכוז, נוקשות חשיבתית והתנהגותית ומודעות נמוכה מאוד להשלכות הליקויים המוטוריים על תפקודו העתידי. מבחינה פסיכולוגית צוין כי הוא אימפולסיבי, מדוכא ונוטה להתפרצויות במיוחד כלפי בני משפחתו. עם שחרורו הומלץ כי ימשיך לקבל טיפול שיקומי רב מקצועי במסגרת אמבולטורית.

לאחר שחרורו מבית לוינשטיין חזר הנהג הנפגע להתגורר עם משפחתו והמשיך בהליך השיקום בבית החולים בני ציון בחיפה באשפוז יום בתדירות של חמישה ימים בשבוע החל מ – 2.5.05 ועד 29.12.05.
בחודש אפריל 2006 החל הנהג הנפגע לקחת חלק בתוכנית טיפולית במכון שפיצר בתדירות של פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע אשר כללה טיפול נפשי, קוגניטיבי וזוגי ובהמשך השתלב בסדנאות עבודה.

בחודש נובמבר 2006 לאחר סיום הטיפול במכון שפיצר שהה הנהג הנםגע בשיקום יום של קוםת החולים מכבי בתדירות פעמיין בשבוע למשך מספר חודשים.

החל מחודש מאי 2007 נמצא התובע במסגרת יומית בבית אלישע שהינו מעון המיועד לנכים בקיבוץ הרדוף, בשל הזדקקותו להשגחה וטיפול מהלך כל שעות היום ובהעדר סידור מתאים אחר בשלב זה.

לעניין הנזק אשר נגרם לנהג הנפגע הוגשו חוות דעת מומחים מטעם שני הצדדים. לא קיימת מחלוקת לעניין שיעור הנכות הפיסית של הנהג הנפגע שהינה בשיעור של 100%.

המחלוקת נסובה סביב שיעור הנכות התפקודית של הנהג הנפגע, קיצור תוחלת חייו, ועלויות הסיעוד, האביזרים הרפואיים והטיפולים הרפואיים הנדרשים לו ושיעורי הפיצויים שיש לשלם לנהג הנפגע בשל ראש הנזק של כאב וסבל.

לטענת הנהג הנפגע אין להחיל במקרה דנן את התקרה הקבועה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לעניין שיעורי הפיצויים שיש לשלם בגין נזק לא ממוני אלא לטענתו יש לכמת את הפיצויים בהתאם למידת הכאב והסבל על פי נתוניו הספציפים (גילו במועד התאונה, שיעור נכותו הגבוה, העובדה שאושפז למעלה משנה בבית החולים, הרס פרנסתו ותאו המשפחתי).

מנגד טענו חברת הביטוח והנהג הפוגע כי לא ניתן להעניק לנהג הנפגע פרס בשל שהפר את החוק משבחר לנהוג כשאין ברשותו פוליסת ביטוח חובה תקפה. לטענתם יש להכפיף את שיעור הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני לתקרה הקבועה בחוק הפלת"ד וליתן לתובע פיצוי בשיעור המקסימאלי הקבוע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

במקרה דנן פסק בית המשפט לעניין שיעור הפיצויים בגין כאב וסבל סל שך 700,000 ש"ח בשל פגיעתו הקשה של הנהג הנפגע אשר השפיעה על קרוביו אשר הביאה לפירוק התא המשפחתי.
שיעור הפיצויים שנפסקו לנהג הנפגע בפסק דין זה היה בסך של 3,665,000  ש"ח.

למידע נוסף ליחצו: תאונת אופנוע עורך דין

לקבלת סיוע משפטי לאחר תאונת אופנוע ליחצו: יעוץ משפטי

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
מסירת מידע לחברות ביטוח - בלי סיפורים! - לספר או לא לספר לסוכן הביטוח את האמת? לא כולם באמת מבינים את המשמעות האמיתית שמאחורי הסתרת מידע מחברת הביטוח או אי דיווח כוזב...

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף תאונות דרכים מאמרים פיצויים עקב תאונת אופנוע ללא ביטוח חובה

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

21 באוקטובר 2020

עברת השתלת שיניים ונגרמו ...

רשלנות רפואית בהשתלת שיניים - דוגמאות ומקרים לדוגמא מאת עורך דין עופר סולר...

קרא עוד

21 באוקטובר 2020

קיבלת טיפול שורש רשלני ונ...

עו"ד עופר סולר מסביר: רשלנות רפואית בביצוע טיפול שורש - אימתי?

קרא עוד

21 באוקטובר 2020

פגיעה ביד התינוק עקב הערכ...

רשלנות רפואית בהערכת משקל העובר לפני הלידה גרמה לנכות בידו של התינוק - שיתוק על שם ארב. לפניכם פרשנות של פסק דין העוסק בנושא.

קרא עוד

26 באוקטובר 2020

למה הרופאים לא מסבירים תמ...

משרד הבריאות ממליץ לעשות מי שפיר רק מעל גיל 35 או בהריון בסיכון, למרות שהבדיקה קריטית וחשובה בכל הריון לכל אשה! הכירו את הסיבות ל...

קרא עוד

26 באוקטובר 2020

האם רשלנות רופא משפחה גרמ...

האם רשלנות רופא משפחה הובילה לאיחור באבחון גידול במוח? היכנסו לקריאת המאמר המלא והכרעת בית המשפט, באתר משרד עו"ד עופר סולר...

קרא עוד

26 באוקטובר 2020

טיפול רפואי רשלני הוביל ל...

איחור באבחון דימום עקב מפרצת מוחית - האם מדובר במקרה של רשלנות רפואית?

קרא עוד

26 באוקטובר 2020

רשלנות רפואית באבחון מפרצ...

במהלך ארבעה ביקורים בקופת החולים לא אובחנה אצל התובעת מפרצת מוחית, שהתגלתה רק מאוחר בבית חולים והותירה אותה נכה באופן מלא.

קרא עוד

26 באוקטובר 2020

טיפול רפואי רשלני בלידה -...

רשלנות רפואית בלידה - שיתוק על שם ארב אשר נגרם עקב פגיעה בעצב הכתף הלידה...

קרא עוד

26 באוקטובר 2020

תביעה בגין לידת תינוק עם ...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו סקירת פסק דין אשר עוסק באחריות הצוות המטפל בבית החולים ללידת תינוק הסובל משיתוק על שם ארב.

קרא עוד

09 בנובמבר 2020

מטופל שהשתחרר על דעתו מבי...

על מי חלה האחריות במקרה של מטופל שהחליט על דעת עצמו להשתחרר מבית החולים? היכנסו לקריאת תקציר פסק הדין, באתר משרד עורכי דין עופר ס...

קרא עוד

09 בנובמבר 2020

רשלנות רפואית במהלך ניתוח...

עו"ד עופר סולר מסביר בנושא רשלנות רפואית במהלך ניתוח לב או לאחריו heart surgery...

קרא עוד

09 בנובמבר 2020

פגיעה באוטונומיה במהלך טי...

פגיעה באוטונומיה במהלך טיפול רפואי כעילה לתביעה משפטית - סקירה משפטית מאת עורך דין עופר סולר...

קרא עוד

09 בנובמבר 2020

עברת התקף לב בזמן העבודה?

עו"ד עופר סולר מסביר על התקף לב בזמן עבודה - האם זוהי תאונת עבודה לפי חוק?

קרא עוד

17 בנובמבר 2020

רשלנות רפואית באבחון דלקת...

סקירה משפטית שבוחנת האם רשלנות חדר המיון של בי"ח קפלן גרמה לאיחור באבחון דלקת התוספתן אצל נערה, שגרמה לבסוף להתנקבות שלו.

קרא עוד

17 בנובמבר 2020

רשלנות רפואית לפני צינתור לב

תקציר פסק דין העוסק בטענות תובע, כי לא ניתנו לו הסברים מספקים טרם ביצוע הליך צינתור לב, חוות דעת המומחים הרפואיים והכרעת ביהמ&quo...

קרא עוד

17 בנובמבר 2020

תביעה לנזק גוף בעקבות ליד...

הוריו של תינוק אשר נולד בלידת ואקום טענו כי נזקי גוף שנגרמו לו אירעו כתוצאה מביצוע הלידה באופן מכשירני - לחצו לקריאת תקציר פסק הד...

קרא עוד

17 בנובמבר 2020

פיגור שכלי והמיפלגיה בשל ...

תקציר פסק דין הסוקר תביעה שהגישו הורים בגין רשלנות רפואית בלידה, אשר גרמה לטענתם להולדת עובר הסובל מפיגור שכלי ומהמיפלגיה.

קרא עוד

18 בנובמבר 2020

האם מינון יתר של תרופה גר...

סקירת ערעור שהוגש לביהמ"ש העליון על פסיקת המחוזי, שקבע כי ביה"ח לא התרשל בטיפול ביילוד והחירשות אינה קשורה במינון יתר ש...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36