חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

פגיעת ראש עקב תאונה בחוף הים - מי אחראי לנזק?

מחבר: 22/12/2019 17:07

אחת מהנאות היום יום שלנו היא ללכת עם המשפחה או החברים בסופו של יום עבודה קיצי, לח ודביק לשבת על חוף הים, לשכשך במים.

לעיתים, דווקא השילוב של שעות בין הערביים, רדת החשכה והעדר שילוט בולט, עלול להוביל לסיום טראגי של ערב משפחתי מהנה, כמו במקרה שלפנינו:

תיק אזרחי 789/99 שנידון בבית משפט המחוזי בחיפה, אריהרולד ומימי כץ נ' עיריית הרצליה, אליהו חברה לביטוח ומדינת ישראל.

התובעים הגיעו לחוף ימה של הרצליה בשעות בין הערביים, והתיישבו באזור שלפי הבנתם היה מותר ברחצה. התובע נכנס למים לשחייה, ראשו נחבט בסלעים שהיו מתחת למים בקו החוף, וכתוצאה מכך הוא ניזוק בצורה קשה מאוד ונותר נכה בשיעור 100% כתוצאה מאותה תאונה טראגית.

התובעים מבקשים לחייב את הנתבעות בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע עקב התאונה, כאשר הם סומכים את תביעתם זו על עוולת הרשלנות והפרת חובה חקוקה בכך שהפעילו מקום רחצה מסוכן.

כלפי עיריית הרצליה טוענים התובעים כי נוכח העובדה שהעירייה היא המחזיקה בקרקע, מפעילת החוף ובעלת השליטה בו, היא חבה בחובת הזהירות כלפיהם. הטענות כנגד המבטחת של העירייה, היות שהיא מכסה בפוליסת ביטוח אירועים כאלו.

הטענות כנגד המדינה, מכח היותה הבעלים של חופי הרחצה במדינה ומכח חובתה החוקית לפקח על חופי הרחצה ותקינותם, משום כך היא חבה בחובת הזהירות כלפיהם.

קביעת בית המשפט - פגיעה בים

בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה מאחר שהתובע ניזוק כתוצאה מפגיעת סלע בראשו בזמן ששחה או צלל בים, ולא עקב קפיצה אל המים. עוד קבע בית המשפט כי עקב היעדרותם של שילוט והכוונה בולטים, סבר התובע כי הוא באזור המותר ברחצה וכי קיומם של שלטים המתריעים על סכנה ועל גבול אזור המותר ברחצה היו יכולים למנוע את האסון.

באשר לחובת העירייה קבע בית המשפט כי מלבד חובתה הסטטוטורית להתקין שילוט בחופים המוכרזים, על העירייה חובה לדאוג להצבת שלטים הולמים ואמצעי הכוונה אחרים מוחשיים ובולטים, למניעת בלבול בין קווי הגבול התוחמים את חופי הרחצה המוכרזים ואלו שאינם מוכרזים.

באשר לחובת המדינה קבע בית המשפט כי חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה)  קובע כי אין המדינה אחראית בנזקים בתורת בעלת הנכס שהוקנתה לה מכח החוק בלבד, כל עוד לא קנתה אחיזה בנכס.

יחד עם זאת מכח הסמכות הסטטוטורית, הקנה המחוקק למדינה את החובה לשלוט במובנים מסוימים, ולפקח על הנעשה בחופי רחצה ומכאן המסקנה, כי מוטלת על המדינה חובת זהירות מושגית כלפי ציבור הרוחצים בים, גם במקומות שאינם מוכרזים. הן מצד הרשויות המקומיות והן מצד המדינה.

באשר לחובת הזהירות הקונקרטית של המדינה - חובה על המדינה לאסור רחצה בחופים בהם מצאה המדינה כי הרחצה עלולה לסכן חיי אדם. הוא הדין גם בחובתה של המדינה לפקח על תקינות השילוט וההכוונה בחופים המוכרזים בשל הסמיכות הפיזית של חוף מוכרז וחוף שאינו מוכרז.

כך נקבע שהעירייה והמדינה הפרו את חובותיהן בנסיבות העניין כלפי התובע בנושא מסוכנות החוף, וההתראה עליו ומתקיים קשר סיבתי בין הפרת חובות אלו לנזק של התובע.

כמו כן קבע ביה"מ שמאחר שהתובע נכנס למים לאחר רדת החשכה, ובידיעה שאין שירותי הצלה בשעות אלו, הוא לקח על עצמו סיכון ולכן עליו לשאת גם בחלוקת האחריות לנזק. שיעור האשם התורם שלו נקבע על 30%.

בשאלת חלוקת האחריות בין המדינה לעירייה סבר ביה"מ כי אין לקבוע שיעור אחריות שונה במערכת היחסים המתקיימת בין אחת לשנייה. שתיהן תישאנה באחריות כמעוולות כלפי התובע ביחד, ואילו ביניהן תשא כל אחת ב- 50%  מן החבות.

הפיצויים שנפסקו לתובע בגין ראשי הנזק הבאים: נזק שאינו ממוני, הפסדי השתכרות בעבר ובעתיד, הפסדי פנסיה, סיעוד, מגורים, רכב, שונות והוצאות טיפולים רפואיים ושיקום - נקבעו לסכום של 15 מיליון בקירוב. מכך נוכו התשלומים ששולמו לנפגע ע"י המוסד לביטוח לאומי.

כן נקבע פיצויים לתובעים המשניים - משפחת הנפגע בסך 287,350 ש'.

על פסיקה זו הוגשו 3 ערעורים מטעם הנתבעות, וערעור אחד מטעם התובע, בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים. ע"א 1457/07,ע"א 1474/07,ע"א 1556/07:

המערערות טוענות כי אין לראותן אחראיות לאירוע מכח עוולת הרשלנות. כמו כן נטען כי האשם התורם שנקבע שיעורו נמוך מידי, וכי נפלה טעות בסכומי הפיצויים שנקבעו למשיבים.

כמו כן הועלתה שאלה בסוגיית חלוקת האחריות בין הרשויות, ואילו חברת הביטוח מצידה טענה, כי האירוע כלל אינו מכוסה בפוליסה.

המשיבים (התובעים) בערעור שכנגד טענו כי אין לייחס אשם תורם לתובע בשל קרות התאונה.

בית המשפט קבע כי באשר לאחריות המערערות כלפי נזקי המשיב, דין הערעור להדחות ואחריותן כפי שנקבעה במחוזי, נשארת על כנה.

באשר לשאלת הקשר הסיבתי בין הרשלנות של המערערות לבין הנזק שנגרם למשיב נקבע כי: "ההתרשלות הפוגעת ביכולתו של התובע להוכיח את הקשר הסיבתי, כיוון שהיא עצמה מונעת את התממשות סדר הדברים הלא-רשלני, עשויה להעביר את נטל לנתבע לשלול את קיומו של קשר סיבתי" וכי בנסיבות העניין לא עלה בידי המשיבים לשלול את הקשר בין התרשלותם לנזק.

לעניין אשם תורם של התובע נפסק כי אין מקום להתערב בקביעת ביה"מ המחוזי.

לעניין הכיסוי הביטוחי נפסק כי האירוע אכן מכוסה ע"י פוליסת הביטוח של המבטחת. עם זאת מצא ביה"מ להתערב בגובה הפיצוי שפסק המחוזי, במספר  ראשי נזק בהם נפל משגה עקרוני.

סכום הפיצוי בגין הפסד השתכרות - נקבע כי נטיית בית המשפט המחוזי הייתה לצד הגבוה והוחלט על הפחתה של 20% בגין ראש נזק זה.

סכום הפיצויי בגין סיעוד הופחת בכאלפיים ש' לחודש.

עבור תהליך שיקום נפסק לתובע סך של מאה אלף ש"ח ועבור טיפולים רפואיים סך של חמש מאות אלף ש'. בית המשפט קבע כי השיקום לא צריך להינתן בנפרד לטיפולים הרפואיים וכי סכום של 500 אלף ש' הינו פיצוי ראוי בגין כלל הטיפולים.

בסופו של דבר, אנו רוצים להנות מהחיים, ולשמור על הבריאות. אם חלילה קרה מקרה מצער שכזה, בו במהלך פעילות פנאי אירע נזק גופני לאדם, יש לפנות מיידית לקבלת יעוץ של עורך דין אשר עוסק בתחום דיני נזיקין.

עורך דין הבקיא בנזקי גוף יקבל את החומר מיידי הנפגע, ויפנה למומחים רפואיים ואחרים, בתחומים שונים על מנת לקבל חוות דעת מקצועית ומקיפה, שתאמוד את הנזק הגופני שנגרם לתובע ואת נזקי הלוואי התפקודיים.

עורך הדין ייעץ ללקוח (הנפגע) לגבי המשך הטיפול הנדרשים והכנת כתב תביעה כנגד הגורמים האחראיים.

לקבלת סיוע משפטי מיידי ליחצו: יעוץ משפטי

לקריאה נוספת בנושא ליחצו: נזקי גוף עקב קפיצה לבריכת שחיה

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף פגיעת ראש עקב תאונה בחוף הים - מי אחראי לנזק?

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית בעת טיפולי ...

טיפול שיניים רשלני ובלתי סביר עלול לגרום לנזק חמור למטופל ולהוצאות ניכרות ובכל מקרה של חשד לרשלנות רפואית, כדאי לבחון הגשת תביעה.

קרא עוד

17 בפברואר 2021

עברת השתלת שיניים ונגרמו ...

רשלנות רפואית בהשתלת שיניים - דוגמאות ומקרים לדוגמא מאת עורך דין עופר סולר...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית באבחון וטיפ...

הסברים על מקרי רשלנות רפואית באבחון וטיפול במחלת סרטן הכבד. לחצו כאן לפרטים וסיוע...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

מחלת סרטן הלבלב ומקרי רשל...

בואו לדעת יותר על רשלנות באבחון וטיפול במחלת סרטן הלבלב ואובדן סיכויי החלמה...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות באבחון סרטן ומחלות...

איחור באבחון סרטן ומחלות ממאירות וקשות יכול להיגרם בשל רשלנות, במקרה שהמחלה נתנה סימנים מקדימים שהרופא המטפל התעלם מהם.

קרא עוד

24 בפברואר 2021

טעויות של תובעים בתביעות ...

תובעים בתיקי רשלנות רפואית עושים לעיתים טעויות אשר עלולות להזיק לתביעתם לקבלת פיצויים - כך ניתן להימנע מאותן טעויות...

קרא עוד

24 בפברואר 2021

איחור באבחון התקף לב

הסימנים להתקף לב הם סימנים שחובה על כל איש צוות רפואי סביר להכיר ולזהות ובמידה וחל איחור באבחון, יש לשקול הגשת תביעה לפיצויים.

קרא עוד

19 באפריל 2021

למה הרופאים לא מסבירים תמ...

משרד הבריאות ממליץ לעשות מי שפיר רק מעל גיל 35 או בהריון בסיכון, למרות שהבדיקה קריטית וחשובה בכל הריון לכל אשה! הכירו את הסיבות ל...

קרא עוד

19 באפריל 2021

המשמעת של אבחון מיקרוצפלי...

אבחון מיקרוצפליה בזמן מעקב ההריון נושאת משמעות רבה וקריטית, ולכן חשוב לאבחן ולקבל מרופא הנשים הסבר מפורט והפניה לייעוץ גנטי ממוקד...

קרא עוד

19 באפריל 2021

סיכונים וסיבוכים במתן טיפ...

משרד סולר קפלינסקי רשלנות רפואית טיפל ומטפל במאות מקרים של תביעות פיצויים בשל כשלים חמורים במתן טיפול נמרץ, במקרים שבהם הרופאים ה...

קרא עוד

19 באפריל 2021

חובת הזהירות או Duty of c...

עורך דין עופר סולר מסביר על חובת הזהירות או Duty of care בטיפול רפואי ומקרי רשלנות רפואית...

קרא עוד

25 באפריל 2021

רשלנות רפואית בניתוח מעי הגס

עוה"ד עופר סולר וארבל קפלינסקי מביאים לפנינו דוגמא למקרה רשלנות רפואית לאחר ניתוח מעי גס ומסבירים מדוע נטל ההוכחה עבר לנתבעי...

קרא עוד

25 באפריל 2021

רשלנות באבחון גורמי סיכון...

משרד עורכי דין עופר סולר ושות' - רשלנות באבחון גורמי סיכון של יולדת שהובילה לפרע כתפיים. הכנסו לקרוא בהרחבה על מי מוטלת האחריות ב...

קרא עוד

03 במאי 2021

שיתוק מוחין cp - האם יש ע...

שיתוק מוחין הינה פגיעה נוירולוגית במוח העובר או היילוד אשר עלולה לגרום לפגיעות ונכות קשה, ולעיתים בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

03 במאי 2021

פיגור שכלי והמיפלגיה בשל ...

תקציר פסק דין הסוקר תביעה שהגישו הורים בגין רשלנות רפואית בלידה, אשר גרמה לטענתם להולדת עובר הסובל מפיגור שכלי ומהמיפלגיה.

קרא עוד

03 במאי 2021

גידול סרטני שמקורו ברקמות...

עו"ד עופר סולר מסביר על סרקומה sarcoma - תסמינים, אבחון מוקדם ושיטות טיפול בסרקומה...

קרא עוד

10 במאי 2021

רשלנות רפואית באבחון דלקת...

רשלנות בחדר מיון באבחון דלקת בשריר הלב ופענוח בדיקת א.ק.ג הובילו לשחרור המנוח מאשפוז ופטירתו בבית...

קרא עוד

10 במאי 2021

הרופאים לא הפנו אותך לנית...

אי הפניה לביצוע ניתוח קיסרי או איחור בהפניה לניתוח קיסרי כעילה אפשרית להגשת תביעת רשלנות רפואית...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36