חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורך הדין עופר סולר, עם מעל 20 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורך הדין עופר סולר, עם מעל 20 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

תאונת עבודה באתר בנייה - אחריות הקבלן

מחבר: 27/12/2019 14:41

מי אחראי על הבטיחות באתר בניה? ניתן לדמות אתרי בנייה למגרש משחקים גדול שכן גם שם קיימות קבוצות שחקנים רבות. באתרי הבניה, קבוצות אלו הן קבלני המשנה המתעסקים כל אחד בענייניו שלו, בין אם זה בחשמל, בצבע או בבניה, ולכל קבלן יש את עיסוקו הייחודי ואת האחראי מטעמו בשטח.

אולם מטבעם של אתרי בניה להיות מגרשי משחקים מעט מסוכנים המועדים למקרים של תאונות עבודה ופציעות קשות הנובעות מהתעסקות עם מכשירים כבדים ומסוכנים, מעבודה בגובה רב ומהחיכוך הבלתי נמנע בין הקבלנים והעובדים השונים באתר.

לפי החוק והפסיקה יש צורך בהגדרת גורם שיהיה אחראי על כלל העבודות באתר ויפקח על ביצוען כשורה. החוק הגדיר את גורם זה כ"קבלן מבצע בנייה" החב בחובת זהירות כללית כלפי כל הנוכחים באתר.

פגיעות באתר בנייה - דוגמאות מתוך פסיקת בית המשפט

אחריותו של הקבלן המבצא באתר הבנייה נדונה בעא 3479/06 הוארי הוארי נ' אלי ארבע ואח' שם הוגש ערעור לבית המשפט העליון בנוגע לאחריותו של מבצע הבנייה בקשר לפציעתו עקב תאונת עבודה של העובד הנפגע (המערער), צבעי במקצועו.

העובד הנפגע הוזמן על ידי אחד המשיבים, קבלן בעל חברה לעבודות צבע, לבצע עבודה מסוג זה יחד עם אחיו. במהלך העבודה היו זקוקים לפיגום על מנת לבצע צביעה במקום גבוה. כשהודיעו על כך לקבלן נאמר להם כי ייגשו לבקש פיגום מעובדים אחרים הנמצאים באתר. לאחר מכן הלכו שניהם ולקחו ללא רשות פיגום מעובדי החשמל.

כשראו כי יש קושי בהעברת הפיגום דרך פתח הכניסה פרקו אותו והרכיבוהו מחדש מחוץ למבנה. כשסיימו, סחבו אותו לאיזור עבודתם באתר. כשניסה המערער לטפס על הפיגום נפל מגובה רב עקב רשלנות בהרכבתו ונפצע.

קיראו בהרחבה על: נפילת עובד מפיגום במהלך עבודתו

העובד הנפגע טען לאחריות של מבצע הבניה באתר בכך שלא דאג לבטיחות באתר ולא מנע ממנו את הרכבת הפיגום. בדיון הראשון בנושא, קבע בית המשפט המחוזי כי העובד הנפגע אחראי בשלמות על הנזק שנגרם לו ועליו לשאת בתוצאות התנהגותו הרשלנית והחריגה.

בערעור, שינה בית המשפט העליון את הפסיקה וקבע כי יש לחלק את הנשיאה בנזק בין העובד הנפגע למבצע הבניה כיוון שהאחרון לא הקפיד על הבטיחות באתר הבניה. השופטים הדגישו ואמרו כי לקיחת פיגום ללא רשות, פירוקו והרכבתו מחדש לאחר מכן הם אירועים שלוקחים פרק זמן של דקות ארוכות ולכן כיון שמבצע הבנייה לא גילה זאת בזמן היה בכך לסכן את העובד הנפגע ואת עובדי החשמל מהם נלקח הפיגום.

עוד נקבע בהקשר זה כי שימוש לקוי בציוד מסוכן צריך להיות צפוי על ידי מבצע ועליו ולהקפיד כי דברים כאלו לא יקרו שאם לא כן מדובר ברשלנות מצדו.

נראה מפסיקה זו כי בית המשפט מטיל אחריות רבה על מבצע הבנייה כשמדובר על תאונת עבודה הנובעת מאי הקפדה על בטיחות בעבודה ומחייב אותו בתשלום פיצויים לנפגע.

הוראות החוק הרלבנטיות לנושא הנדון הן תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988. התקנות קובעות את חלוקת האחריות בין מי שמבצע בפועל את הבנייה באתר, לבין הקבלן הראשי וקבלני המשנה.

>>> הפורום המשפטי לשירותך! <<<

יזם שהחליט לבנות בית מוגדר בתקנות כ"מבצע הבנייה". בתור שכזה הוא נחשב גם לקבלן הראשי המבצע את העבודה כולה או חלקה באמצעות קבלני משנה ועובדיהם.

בכל מקרה, התקנות מחייבות אותו למנות מנהל עבודה שינהל את הבנייה ויפקח עליה ועל עובדיו.

לעומת זאת, אם היזם בחר להתקשר עם מספר קבלנים במקביל, כל אחד לפי התמחותו במקום התקשרות עם קבלן ראשי מורשה, אזי, עליו מוטלת החובה למנות מנהל עבודה באתר.

קיראו בהרחבה על: תאונת עבודה של פועל בניין

במקרה של תאונת עבודה באתר, היזם, שהתקשר עם מספר קבלנים במקביל, ולא מינה מנהל עבודה מיוחד אלא לקח על עצמו גם תפקיד זה, הוא הנושא באחריות לכל תאונה שתיגרם וממנו ועליו חלה חובת הזהירות על עובדיו יחד עם קבלני המשנה שהעסיקו עובדים משלהם.

המינוי של מנהל עבודה אינו מינוי סתמי רק כדי לצאת ידי חובה. תקנות הבטיחות מנחות את מבצע הבנייה לדווח למפקח עבודה אזורי את כל הפרטים המזהים של מנהל העבודה שמונה מטעמו, השכלתו וניסיונו המקצועי. אם המבצע לא הודיע למפקח כאילו לא מונה מנהל עבודה.

חברת בנייה מזמינה את שירותיה של חברת כח-אדם המספקת לה עובדי בניין. מתרחשת תאונה באתר הבניין, ועובד נפגע. מהי חלוקת האחריות לפיצוי העובד בין מזמינת העבודה לבין חברת כח-האדם. בשאלה זו דן בית המשפט העליון בשבתו כרשות ערעור (ר"ע 12/06+ 228/06) על החלטות השלום והמחוזי.

ביום 6.7.1995 חתמה "אריה שירותי כח אדם" עם "צמנטכל הנדסה ויזום צפון" על הסכם לאספקת כוח אדם, במסגרתו התחייבה "אריה" לשמש כ"יחידת קליטה לכוח אדם" אשר תספק ל"צמנטכל" על-פי הזמנתה, את כל העובדים הדרושים לה במקצועות הבנייה, תמורת תשלום.

ביום 26.10.1999 אירעה התאונה. בסוף יום העבודה, עשה הנפגע את דרכו מטה במעלית שירות שהותקנה במקום, ואף שהקיבולת המקסימאלית המותרת של המעלית הועמדה על 12 נוסעים, במועד התאונה נמצאו בה 21 עובדים. עקב עומס היתר, החל תא המעלית ליפול, ולמרות אמצעי בלימת-חירום שהותקנו במעלית נבלמה נפילתה רק בהגיעה לקרקע.

כתוצאה מהנפילה נפצעו חלק מנוסעי המעלית, ובהם הנפגע. המוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה, וועדה רפואית מטעמו קבעה כי הנפגע סובל מ-30% נכות בתחום האורתופדי. בית המשפט העליון דחה את הערעור והעמיד על כנה את החלטת הערכאות הנמוכות בדבר חלוקת האחריות.

קיראו בהרחבה על: נכות בגלל תאונת עבודה

בית המשפט המחוזי שנדרש להכריע בשאלת האחריות בתיק שלפניו קבע, שככלל, אחריותו של מזמין אינה מותנית בקיומם של יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, ובמקרה דנן נובעת אחריותה של צמנטכל כלפי הנפגע מחובת הזהירות שלה, כמבצעת העבודה, להבטיח תנאי עבודה נאותים ואמצעי בטיחות מתאימים לכל העובדים באתר, עובדים ישירים ועובדי קבלני משנה כאחד.

צמנטכל, כך נקבע, הפרה חובה זו בכך שלא קיימה פיקוח ובקרה נאותים על מספר הנוסעים במעלית, ולא מנעה קיומם של ליקויים שונים במעלית ובאופן תפעולה. לגבי חברת כח האדם קבע בית המשפט שהיא אינה פטורה מאחריות במידה והיא אינה מוודאת שהמזמין מקפיד על תנאי בטיחות נאותים, הרי שהיא מפרה את חובת הזהירות כלפי העובדים.

עברת תאונת עבודה? פנה אל עורך דין מנוסה לצורך יעוץ משפטי בדבר זכויותיך לקבלת פיצויים.

לשיחה אישית עם עורך דין עופר סולר
לאחר פגיעה באתר בנייה חייג: 03-7369253

קרא עוד על אחריות מעביד לספק סולם מתאים לעובד

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
נזקי גוף שנגרמו לגולש - תאונת עבודה? - האם נזק גוף שנגרם לגולש במהלך עיסוקו הוכר כתאונת עבודה? - היכנסו לקריאה במאמר המלא...

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: עופר סולר נזקי גוף תאונות עבודה אחריות קבלן

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

31 במרץ 2024

אי הפניה לביצוע בדיקת ממו...

רשלנות רפואית של רופא משפחה שלא הפנה בזמן אישה לביצוע בדיקת ממוגרפיה, מה שגרם לאיחור באבחון סרטן השד...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות בניהול לידה הובילה...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו תיאור תביעה שהוגשה בגין רשלנות בניהול לידה, אשר גרמה לקרע ברחם והובילה לצורך בכריתתו של הרחם...

קרא עוד

31 במרץ 2024

אוסטאומיליטיס בעקבות זיהו...

תקציר פסק דין שבוחן האם זיהום שהתפתח לאחר ניתוח גרם לאוסטאומיליטיס ובעקבות כך לכריתת שתי אצבעות רגליו של התובע...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות בניתוח בקע מפשעתי ...

תובע הסובל מלידה מטמירות אשכים טען כי רשלנות בניתוח בקע מפשעתי שעבר פגעה בכושר הפריון שלו - להלן תקציר פסק הדין והכרעת ביהמ"ש.

קרא עוד

31 במרץ 2024

אי גילוי תסמונת דאון במהל...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו סקירת פסק דין בעניין אי גילוי תסמונת דאון בעת הריון והסבר אודות חובותיו של הרופא המטפל במעקב ההריו...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות רפואית לפני צינתור לב

תקציר פסק דין העוסק בטענות תובע, כי לא ניתנו לו הסברים מספקים טרם ביצוע הליך צינתור לב, חוות דעת המומחים הרפואיים והכרעת ביהמ&quo...

קרא עוד

31 במרץ 2024

חובת מתן הסבר לפני ניתוח ...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו דוגמא לרשלנות רפואית בניתוח הרניה ומתייחס לחובת ההסבר על סיבוכים אפשריים בניתוח...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות רפואית באבחון דלקת...

סקירה משפטית שבוחנת האם רשלנות חדר המיון של בי"ח קפלן גרמה לאיחור באבחון דלקת התוספתן אצל נערה, שגרמה לבסוף להתנקבות שלו.

קרא עוד

31 במרץ 2024

אי אבחון חוסר קורפוס קלוסום

פרשנות חשובה ומעניינת של פסק דין המתאר מקרה של רשלנות רפואית חמורה בסקירת מערכות שגרמה לאי אבחון של חוסר בקורפוס קלוסום...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות בטיפול בדמם לאחר ל...

עורכי הדין שלנו מביאים לפניכם תקציר פס"ד ופרשנות משפטית על מקרה של רשלנות רפואית בטיפול בדימום לאחר לידה, שהובילה לכריתת רחם.

קרא עוד

31 במרץ 2024

הגשת תביעת רשלנות רפואית ...

הגשת תביעת רשלנות רפואית - סדר ההליך לצורך הגשת תביעת רשלנות רפואית עד למועד פסק דין...

קרא עוד

31 במרץ 2024

תסחיף מי שפיר Amniotic fl...

על תסחיף מי שפיר Amniotic fluid embolism ומקרי רשלנות רפואית בלידה ומיד אחריה...

קרא עוד

31 במרץ 2024

תביעה לנזק גוף בעקבות ליד...

הוריו של תינוק אשר נולד בלידת ואקום טענו כי נזקי גוף שנגרמו לו אירעו כתוצאה מביצוע הלידה באופן מכשירני - לחצו לקריאת תקציר פסק הד...

קרא עוד

31 במרץ 2024

1 מכל 7 מקרי אוטיזם ניתן ...

מעל 15% מכלל מקרי האוטיזם נובעים בשל פגיעה גנטית מוכרת, שניתן לראוי לאבחן בעובר, כבר בחודשי ההריון הראשונים. מחובתו של רופא הנשים...

קרא עוד

31 במרץ 2024

האם מותר לקחת את התרופה ה...

כמעט כל אשה בהריון נתקלת לאורך תשעת החודשים בשאלות לגבי נטילת תרופות בהריון. התשובות מורכבות, חשובות ולעיתים אינן חד משמעיות וברו...

קרא עוד

31 במרץ 2024

רשלנות רפואית בלידה - לפנ...

עורך הדין עופר סולר מנהל את משרד עורכי הדין המוביל בישראל בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה, לצורך הגשת תביעת פיצויים בשל נזקים שנ...

קרא עוד

31 במרץ 2024

פגיעה במבנה הכרומוזום: חש...

נכון למועד כתיבת שורות אלו ניתן לזהות בבדיקות גנטיות, כבר בתחילת ההריון, מאות פגיעות ושינויים במבנה הכרומוזומים של העובר וזכותם ש...

קרא עוד

03 באפריל 2024

הכירו את רוט סולר - תביעו...

רוט סולר - תביעות ביטוח הנה פירמה פורצת דרך, שמעדכנת גרסה בעולם המשפט וקובעת סטנדרט חסר תקדים, באמצעות הצגת פתרון השוזר את העלית ...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 24