חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

תאונת עבודה באתר בנייה - אחריות הקבלן

מחבר: 27/12/2019 14:41

מי אחראי על הבטיחות באתר בניה? ניתן לדמות אתרי בנייה למגרש משחקים גדול שכן גם שם קיימות קבוצות שחקנים רבות. באתרי הבניה, קבוצות אלו הן קבלני המשנה המתעסקים כל אחד בענייניו שלו, בין אם זה בחשמל, בצבע או בבניה, ולכל קבלן יש את עיסוקו הייחודי ואת האחראי מטעמו בשטח.

אולם מטבעם של אתרי בניה להיות מגרשי משחקים מעט מסוכנים המועדים למקרים של תאונות עבודה ופציעות קשות הנובעות מהתעסקות עם מכשירים כבדים ומסוכנים, מעבודה בגובה רב ומהחיכוך הבלתי נמנע בין הקבלנים והעובדים השונים באתר.

לפי החוק והפסיקה יש צורך בהגדרת גורם שיהיה אחראי על כלל העבודות באתר ויפקח על ביצוען כשורה. החוק הגדיר את גורם זה כ"קבלן מבצע בנייה" החב בחובת זהירות כללית כלפי כל הנוכחים באתר.

פגיעות באתר בנייה - דוגמאות מתוך פסיקת בית המשפט

אחריותו של הקבלן המבצא באתר הבנייה נדונה בעא 3479/06 הוארי הוארי נ' אלי ארבע ואח' שם הוגש ערעור לבית המשפט העליון בנוגע לאחריותו של מבצע הבנייה בקשר לפציעתו עקב תאונת עבודה של העובד הנפגע (המערער), צבעי במקצועו.

העובד הנפגע הוזמן על ידי אחד המשיבים, קבלן בעל חברה לעבודות צבע, לבצע עבודה מסוג זה יחד עם אחיו. במהלך העבודה היו זקוקים לפיגום על מנת לבצע צביעה במקום גבוה. כשהודיעו על כך לקבלן נאמר להם כי ייגשו לבקש פיגום מעובדים אחרים הנמצאים באתר. לאחר מכן הלכו שניהם ולקחו ללא רשות פיגום מעובדי החשמל.

כשראו כי יש קושי בהעברת הפיגום דרך פתח הכניסה פרקו אותו והרכיבוהו מחדש מחוץ למבנה. כשסיימו, סחבו אותו לאיזור עבודתם באתר. כשניסה המערער לטפס על הפיגום נפל מגובה רב עקב רשלנות בהרכבתו ונפצע.

קיראו בהרחבה על: נפילת עובד מפיגום במהלך עבודתו

העובד הנפגע טען לאחריות של מבצע הבניה באתר בכך שלא דאג לבטיחות באתר ולא מנע ממנו את הרכבת הפיגום. בדיון הראשון בנושא, קבע בית המשפט המחוזי כי העובד הנפגע אחראי בשלמות על הנזק שנגרם לו ועליו לשאת בתוצאות התנהגותו הרשלנית והחריגה.

בערעור, שינה בית המשפט העליון את הפסיקה וקבע כי יש לחלק את הנשיאה בנזק בין העובד הנפגע למבצע הבניה כיוון שהאחרון לא הקפיד על הבטיחות באתר הבניה. השופטים הדגישו ואמרו כי לקיחת פיגום ללא רשות, פירוקו והרכבתו מחדש לאחר מכן הם אירועים שלוקחים פרק זמן של דקות ארוכות ולכן כיון שמבצע הבנייה לא גילה זאת בזמן היה בכך לסכן את העובד הנפגע ואת עובדי החשמל מהם נלקח הפיגום.

עוד נקבע בהקשר זה כי שימוש לקוי בציוד מסוכן צריך להיות צפוי על ידי מבצע ועליו ולהקפיד כי דברים כאלו לא יקרו שאם לא כן מדובר ברשלנות מצדו.

נראה מפסיקה זו כי בית המשפט מטיל אחריות רבה על מבצע הבנייה כשמדובר על תאונת עבודה הנובעת מאי הקפדה על בטיחות בעבודה ומחייב אותו בתשלום פיצויים לנפגע.

הוראות החוק הרלבנטיות לנושא הנדון הן תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988. התקנות קובעות את חלוקת האחריות בין מי שמבצע בפועל את הבנייה באתר, לבין הקבלן הראשי וקבלני המשנה.

>>> הפורום המשפטי לשירותך! <<<

יזם שהחליט לבנות בית מוגדר בתקנות כ"מבצע הבנייה". בתור שכזה הוא נחשב גם לקבלן הראשי המבצע את העבודה כולה או חלקה באמצעות קבלני משנה ועובדיהם.

בכל מקרה, התקנות מחייבות אותו למנות מנהל עבודה שינהל את הבנייה ויפקח עליה ועל עובדיו.

לעומת זאת, אם היזם בחר להתקשר עם מספר קבלנים במקביל, כל אחד לפי התמחותו במקום התקשרות עם קבלן ראשי מורשה, אזי, עליו מוטלת החובה למנות מנהל עבודה באתר.

קיראו בהרחבה על: תאונת עבודה של פועל בניין

במקרה של תאונת עבודה באתר, היזם, שהתקשר עם מספר קבלנים במקביל, ולא מינה מנהל עבודה מיוחד אלא לקח על עצמו גם תפקיד זה, הוא הנושא באחריות לכל תאונה שתיגרם וממנו ועליו חלה חובת הזהירות על עובדיו יחד עם קבלני המשנה שהעסיקו עובדים משלהם.

המינוי של מנהל עבודה אינו מינוי סתמי רק כדי לצאת ידי חובה. תקנות הבטיחות מנחות את מבצע הבנייה לדווח למפקח עבודה אזורי את כל הפרטים המזהים של מנהל העבודה שמונה מטעמו, השכלתו וניסיונו המקצועי. אם המבצע לא הודיע למפקח כאילו לא מונה מנהל עבודה.

חברת בנייה מזמינה את שירותיה של חברת כח-אדם המספקת לה עובדי בניין. מתרחשת תאונה באתר הבניין, ועובד נפגע. מהי חלוקת האחריות לפיצוי העובד בין מזמינת העבודה לבין חברת כח-האדם. בשאלה זו דן בית המשפט העליון בשבתו כרשות ערעור (ר"ע 12/06+ 228/06) על החלטות השלום והמחוזי.

ביום 6.7.1995 חתמה "אריה שירותי כח אדם" עם "צמנטכל הנדסה ויזום צפון" על הסכם לאספקת כוח אדם, במסגרתו התחייבה "אריה" לשמש כ"יחידת קליטה לכוח אדם" אשר תספק ל"צמנטכל" על-פי הזמנתה, את כל העובדים הדרושים לה במקצועות הבנייה, תמורת תשלום.

ביום 26.10.1999 אירעה התאונה. בסוף יום העבודה, עשה הנפגע את דרכו מטה במעלית שירות שהותקנה במקום, ואף שהקיבולת המקסימאלית המותרת של המעלית הועמדה על 12 נוסעים, במועד התאונה נמצאו בה 21 עובדים. עקב עומס היתר, החל תא המעלית ליפול, ולמרות אמצעי בלימת-חירום שהותקנו במעלית נבלמה נפילתה רק בהגיעה לקרקע.

כתוצאה מהנפילה נפצעו חלק מנוסעי המעלית, ובהם הנפגע. המוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה, וועדה רפואית מטעמו קבעה כי הנפגע סובל מ-30% נכות בתחום האורתופדי. בית המשפט העליון דחה את הערעור והעמיד על כנה את החלטת הערכאות הנמוכות בדבר חלוקת האחריות.

קיראו בהרחבה על: נכות בגלל תאונת עבודה

בית המשפט המחוזי שנדרש להכריע בשאלת האחריות בתיק שלפניו קבע, שככלל, אחריותו של מזמין אינה מותנית בקיומם של יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, ובמקרה דנן נובעת אחריותה של צמנטכל כלפי הנפגע מחובת הזהירות שלה, כמבצעת העבודה, להבטיח תנאי עבודה נאותים ואמצעי בטיחות מתאימים לכל העובדים באתר, עובדים ישירים ועובדי קבלני משנה כאחד.

צמנטכל, כך נקבע, הפרה חובה זו בכך שלא קיימה פיקוח ובקרה נאותים על מספר הנוסעים במעלית, ולא מנעה קיומם של ליקויים שונים במעלית ובאופן תפעולה. לגבי חברת כח האדם קבע בית המשפט שהיא אינה פטורה מאחריות במידה והיא אינה מוודאת שהמזמין מקפיד על תנאי בטיחות נאותים, הרי שהיא מפרה את חובת הזהירות כלפי העובדים.

עברת תאונת עבודה? פנה אל עורך דין מנוסה לצורך יעוץ משפטי בדבר זכויותיך לקבלת פיצויים.

לשיחה אישית עם עורך דין עופר סולר
לאחר פגיעה באתר בנייה חייג: 03-7369253

קרא עוד על אחריות מעביד לספק סולם מתאים לעובד

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
נזקי גוף שנגרמו לגולש - תאונת עבודה? - האם נזק גוף שנגרם לגולש במהלך עיסוקו הוכר כתאונת עבודה? - היכנסו לקריאה במאמר המלא...

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף תאונות עבודה אחריות קבלן

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

25 ביולי 2021

תביעה לנזק גוף בעקבות ליד...

הוריו של תינוק אשר נולד בלידת ואקום טענו כי נזקי גוף שנגרמו לו אירעו כתוצאה מביצוע הלידה באופן מכשירני - לחצו לקריאת תקציר פסק הד...

קרא עוד

08 באוגוסט 2021

רשלנות רפואית בניתוח מעי הגס

עוה"ד עופר סולר וארבל קפלינסקי מביאים לפנינו דוגמא למקרה רשלנות רפואית לאחר ניתוח מעי גס ומסבירים מדוע נטל ההוכחה עבר לנתבעי...

קרא עוד

08 באוגוסט 2021

אי גילוי תסמונת דאון ביילוד

רשלנות רפואית באבחון תסמונת דאון בהריון בשל אי הפניה של האם לביצוע דיקור מי שפיר לגילוי התסמונת...

קרא עוד

17 באוגוסט 2021

התיק הרפואי נעלם? התביעה ...

הגשת תביעה ברשלנות רפואית במקרה שהתיק הרפואי נעלם או חסרים מסמכים! נטל ההוכחה עובר למוסד הרפואי שהיה אחראי לניהול הרשומה הרפואית ...

קרא עוד

22 באוגוסט 2021

תסמונת איקס שביר

עורך הדין עופר סולר מביא לפנינו הסבר מקיף אודות תסמונת האיקס השביר, כולל דוגמאות למקרי רשלנות רפואית ופסקי דין מתביעות...

קרא עוד

25 באוגוסט 2021

טעויות ואיחור בזיהוי ואבח...

עורכי הדין עופר סולר וארבל קפלינסקי מסבירים מתי ולמה עלולות להתרחש טעויות שמובלות לאיחור בזיהוי ואבחון של סרטן השד...

קרא עוד

31 באוגוסט 2021

תביעת פיצויים: איחור רשלנ...

האם רשלנות רפואית הובילה לאיחור באבחון מחלת הסרטן ועקב כך למותה של המנוחה? - היכנסו לקריאת תקציר פסק הדין והכרעת בית המשפט

קרא עוד

12 בספטמבר 2021

פגיעה חמורה בזמן לידת מלק...

עו"ד עופר סולר מסביר על לידת מלקחיים forceps birth ומקרי רשלנות רפואית...

קרא עוד

19 בספטמבר 2021

הפחתת הסיכון לרשלנות רפוא...

ניתוחים פלסטיים אסתטיים הפכו פופולאריים, אך יש בהם גם סיכון לרשלנות רפואית בטיפול ולנזק וחשוב לדעת איך ניתן לנסות ולצמצם אותו.

קרא עוד

23 בספטמבר 2021

הרופא לא אבחן מום בלב העו...

משרדנו הגיש כמה תביעות פיצויים גדולות בשל רשלנות רפואית, שהובילה ללידת תינוק עם מום לבבי נדיר ונכות קשה! אם נולד לך ילד/ה עם מום ...

קרא עוד

29 בספטמבר 2021

הערכת גובה הנזק לפני הגשת...

הערכת גובה הנזק שנגרם לך לפני הגשת תביעת רשלנות רפואית - איך זה נעשה בפועל?

קרא עוד

03 באוקטובר 2021

הגשת תביעת רשלנות רפואית ...

הגשת תביעת רשלנות רפואית - סדר ההליך לצורך הגשת תביעת רשלנות רפואית עד למועד פסק דין...

קרא עוד

17 באוקטובר 2021

לדעת יותר לפני זריקת אפידורל

לדעת יותר על זריקת אפידורל – סיבוכים אפשריים בעת שימוש באפידורל...

קרא עוד

19 באוקטובר 2021

המשמעת של אבחון מיקרוצפלי...

אבחון מיקרוצפליה בזמן מעקב ההריון נושאת משמעות רבה וקריטית, ולכן חשוב לאבחן ולקבל מרופא הנשים הסבר מפורט והפניה לייעוץ גנטי ממוקד...

קרא עוד

26 באוקטובר 2021

מקרי רשלנות רפואית באבחון...

בכל מקרה של אבחון דיסאוטונומיה משפחתית רק לאחר הלידה, חשוב לבדוק ולקבל תשובות ברורות: מדוע הרופאים לא אבחנו את המחלה הגנטית הנדיר...

קרא עוד

07 בנובמבר 2021

רשלנות בטיפול בדמם לאחר ל...

עורכי הדין שלנו מביאים לפניכם תקציר פס"ד ופרשנות משפטית על מקרה של רשלנות רפואית בטיפול בדימום לאחר לידה, שהובילה לכריתת רחם.

קרא עוד

11 בנובמבר 2021

גם ניתוח פשוט יכול להסתבך...

חלק גדול מתביעות הרשלנות הרפואית קשורות לניתוחים שונים אשר בוצעו שלא כהלכה, תוך פגיעה מיותרת במנותח. למידע נוסף לחץ כאן...

קרא עוד

15 בנובמבר 2021

אחריות על אי אבחון מומים ...

אחריות על אי אבחון מומים במהלך ההריון - סקירה משפטית ועמדת בית המשפט העליון בנושא...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36