חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

הרופא התרשל בזמן ההריון וגרם לך ולעובר לנזק חמור?

משרד סולר קפלינסקי מתמחה בייצוג תובעים במקרים של רשלנות רפואית במהלך ההריון. אם נגרם לך או לעובר נזק בשל התנהלות הצוות הרפואי, מגיע לך לקבל תשובות!

פניה מהירה לעורך דין >>
סולר קפלינסקי מומחים ברשלנות רפואית

רשלנות רפואית בהריון

משרד סולר קפלינסקי מתמחה בייצוג תובעים בשל רשלנות רפואית בהריון. אם נגרם לך או לעובר נזק בשל התנהלות הצוות הרפואי, מגיע לך לקבל תשובות!

פניה מהירה לעורך דין >>

האם אי מתן הסבר רפואי גרם להולדה בעוולה?

מחבר: 13/12/2020 13:44

בפסקי דין עדכניים אשר עניינם רשלנות רפואית, שם בית המשפט דגש על זכות המטופל לקבל מידע שלם ומקיף אודות אפשרויות הטיפול אשר עומדות בפניו, תוך מתן אינפורמציה מלאה על ידי הרופא המטפל בדבר הסיבוכים האפשריים כתוצאה מההליך.

עניין זה בא לידי ביטוי במסגרת חוק זכויות החולה, המעגן את דוקטרינת הסכמה מדעת לקבלת הטיפול. עד כמה חשוב למסור מידע מדויק למי שצריך להחליט על קבלת טיפול רפואי ובעיקר שעה שמדובר בנתונים סטטיסטיים אותם ניתן לפרש לכאן ולכאן?

בתביעה שהגיעה לפתחו של בית המשפט העליון בהליך ע"א 143/08 בני חי קרצמן נ' שירותי בריאות כללית, הסטטיסטיקה היוותה גורם חשוב בקבלת ההחלטה על ידי בית המשפט וזאת חרף העובדה שניתן היה לפרש את הנתונים לשני פנים.

נסיבות המקרה

במהלך מעקב הריון שגרתי הוסבר לאם כי גיל ההיריון אינו תואם את גודל העובר ולפיכך הופנתה האם לביצוע בדיקות בבית החולים זיו בצפת. בבדיקה שנערכה בבית החולים נמצא כי קיים פיגור בגדילה תוך רחמית - Intrauterine growth retardation - IUGR.


האם אושפזה בבית החולים ושם הובהר להורים כי אם לא יבצעו ניתוח קיסרי העובר ימות תוך זמן קצר. כמו כן, נאמר להורים שקיים סיכוי של 50% שהעובר ייוולד בריא וללא מומים בניתוח קיסרי.

התינוק בא לעולם עם מומים קשים. לאחר הלידה שהה בבית החולים במשך ארבעה חודשים ולבסוף התברר כי הוא נכה 100% ובעל פיגור שכלי קשה ופיגור פסיכומוטורי וכפועל יוצא יהיה תלוי משך כל ימי חייו בעזרתם של אחרים.

טענות הצדדים והכרעת בית המשפט

התביעה בעניין זה התבססה על עילת הולדה בעוולה של התינוק.

לטענת המערערים, התינוק לא היה צריך לבוא לעולם והוא נולד בשל לחץ של הרופאים ובעיקר עקב טעות במתן מידע לגבי הסיכויים של התינוק להיוולד בריא.

בבית המשפט המחוזי נדחתה תביעתם של המערערים בטענת רשלנות רפואית והתיק הגיע לערעור בבית המשפט העליון.

המערערים עמדו על כך שהרופאים לחצו עליהם לבצע את הניתוח הקיסרי ובעקבות ההסבר השגוי בדבר אחוזי ההצלחה, כלומר סיכויי היוולדות תינוק בריא, הם התרצו לבסוף ובחרו באופציה של ניתוח קיסרי.

חשוב לציין, כי בבית המשפט המחוזי נקבע שלמרות שההסבר הסטטיסטי אשר ניתן להורים לא היה מדויק, שכן הסבר מדויק הינו כי קיימים 50% שהתינוק ימות ואם יחיה אזי 50% שיהיה בריא, הרי שאין קשר סיבתי בין המידע האמור לבין התוצאה - לידתו של תינוק הסובל ממומים.

בית המשפט העליון צמצם את סיווג המחלוקת לטענה של מסירת מידע מוטעה, אשר עלולה להפוך לרשלנות רפואית עקב זכות ההורים לקבל את המידע הרפואי הנדרש לצורך גיבוש החלטה מושכלת ומודעת.

אף בית המשפט העליון פסק כי לא ארעה רשלנות רפואית במקרה זה וכי לא קיים קשר סיבתי בין המידע שנמסר להורים, שעל פי קביעת ערכאה זו אף היה מדויק, לבין לידת תינוק לא בריא.

בית המשפט נימק את החלטתו בין היתר על בסיס שיקולים ראייתיים, ביניהם העובדה שאחותו של האב, שהייתה למעשה החוליה המקשרת בין הצוות הרפואי ובין ההורים אשר אינם דוברים עברית ברמה טובה, לא העידה במשפט חרף הדומיננטיות שלה במהלך האירועים. על כן, נזקפה חוסר עדות זו לחובת המערערים.

לבסוף, קבע בית המשפט כי השאלה החשובה להורים היתה מה הסיכוי שהילד ייוולד בריא והדבר אשר עניין אותם הוא הסיכויים ללידת ילד בריא, במידה וישרוד את הניתוח הקיסרי.

כך, למרות שבפועל קיים סיכוי של 25% ללידת ילד בריא, הרי כיוון שישנו סיכוי של 50% כי העובר לא ישרוד את הניתוח. הנתון האחרון אינו רלוונטי מאחר ולולא ביצוע הניתוח העובר לא היה נשאר בחיים. לכן, ניתן לומר כי 50% סיכוי לילד בריא כפי שנמסר להורים הינו נתון מדויק.

עורכי דין עונים על שאלות חשובות בנושא

עורכי הדין במשרדנו צברו ניסיון רב לאורך השנים, טיפלנו ונתנו ייעוץ משפטי לאלפי אנשים שרצו לבדוק היתכנות להגשת תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית. רוב הפונים למשרדנו מתעניינים לרוב בסוגיות מרכזיות, אשר רלוונטיות כמעט בכל תביעת רשלנות רפואית, כמובן בכל מקרה לגופו.

באתר שלנו תוכלו לקרוא אלפי סקירות רפואיות ומשפטיות שכתבו מומחים רפואיים ועורכי דין, על סמך ניסיון פרקטי בטיפול וייצוג נפגעי רשלנות רפואית.

לפניכם תשובות מפורטות והסברים של עורכי הדין עופר סולר וארבל קפלינסקי בנוגע לשאלות נפוצות בנושא הולדה בעוולה והזכויות המגיעות לילד ולהוריו בכל מקרה של חשש מפני התרשלות במעקב הריון שגרמה להולדה בעוולה.

האם ניתן להגיש תביעה על הולדה בעוולה גם לאחר שמלאו לילד 7 שנים?

פסק דין המר של בית המשפט העליון שינה את מועד ההתיישנות בתביעות הולדה בעוולה, כך שכיום יש להגיש את התביעות לפני שמלאו שבע שנים לילד אשר בגין נכותו מוגשת התביעה, שכן תביעה שתוגש לאחר מועד זה עלולה להידחות מחמת התיישנות.
 
יש מקרים יוצאי דופן בהם מחלתו או מומיו של הילוד לא התגלו מיד לאחר הלידה ולא ניתן גם היה לאתר אותם במועד סמוך ללידה, למשל עיכוב התפתחותי קוגניטיבי שאינו מלווה במומים חיצוניים שמטבע הדברים לרוב מגלים אותו רק מספר חודשים לאחר הלידה. 
 
במקרים אלו ניתן לטעון כי מועד ההתיישנות הינו 7 שנים ממועד האבחנה ולא גיל 7 של הילד, אולם גם אז רצוי מאוד לנסות ולהגיש את התביעה לפני גיל 7 שנים.
 
עם הגשת התביעה לבית המשפט נעצר מירוץ ההתיישנות וניתן לנהל את התביעה גם לאחר שחלפו 7 שנים ממועד לידת הילד.

נולד לנו ילד עם בעיה גנטית שלא אותרה בהריון, אם נגיש תביעת רשלנות רפואית נצטרך להגיד שאנחנו מעדיפים שלא היה נולד ושהיינו מפילים אותו אם היו מאבחנים את הבעיה בהריון?

חלק מהתביעה של הולדה בעוולה הינה אכן הטענה של ההורים התובעים כי אילו היו מקבלים הסבר ראוי על הבעיה ממנה סובל העובר בהריון הם היו שוקלים אם להמשיך את ההיריון. זהו נושא רגיש בכל תביעה, שכן ברור שההורים אוהבים ללא תנאי כיום את בנם או בתם על כל הקושי שמציב מצבם הבריאותי והם לא היו מוותרים היום עליהם בשום אופן. 

השאלה התיאורטית לגבי הדרך בה היו נוהגים טרם הלידה הינה מנותקת לחלוטין מרגשותיהם כיום ולא אמור להיות לה שום קשר לתחושותיהם כיום לגבי בנם או בתם.

ניתן להבין את הרתיעה מנושא זה של הורים רבים אשר שוקלים תביעה בגין הולדה בעוולה, אולם בתי המשפט מגלים רגישות מרבית בעניין זה תוך הבנה לתחושות ההורים ולכן ניתן להתגבר על קושי זה בסופו של דבר.

במהלך ההיריון שלי היה עיכוב בגדילת העובר ברחם והרופא נשים שלי אמר שזה כנראה בגלל השיליה ולא שלח אותי לבדיקות, בגיל שנה וחצי התגלה עיכוב התפתחותי לילד וגילינו שיש לו שינוי גנטי בבדיקת צ'יפ. האם ניתן היה לגלות את הבעיה בהריון? אפשר לתבוע?

האטה בגדילה התוך רחמית IUGR - Intrauterine growth restriction הינה תופעה לא נדירה המופיעה בכ-5% עד 10% מההריונות. מדובר בתופעה שיכולה לנבוע ממגוון גורמים הקשורים לאם, לעובר ולשלייה אשר דרכה ניזון העובר. 
 
אחד מהגורמים העובריים האפשריים לעיכוב בגדילת העובר הינו ליקויים גנטיים בעובר ויש לשלול אפשרות מסוכנת זו על ידי בדיקת מי שפיר הכוללת גם בדיקת צ'יפ גנטי CMA.
 
למעשה כיום גם בהיעדר עיכוב בגדילה התוך רחמית מוטלת חובה על הרופא אשר מבצע את מעקב ההריון להסביר לאישה ההרה על האפשרות לבצע בדיקת מי שפיר הכוללת צ'יפ גנטי לשלילת בעיות גנטיות בעובר.
 
במקרה המתואר נראה שיש מקום בהחלט לבירור רציני, אשר יכלול קבלת מלוא התיעוד הרפואי מזמן ההיריון והתיעוד של הילד ובחינת מעקב ההיריון בסיוע מומחה רפואי
 
בפרט יהיה צורך לבחון את השאלה אם ניתנה התייחסות ראויה מצד רופא הנשים שביצע את מעקב ההיריון לעיכוב בגדילה התוך הרחמית של העובר והוסברה אפשרות הבדיקה הגנטית של העובר בהריון.

בזמן ההיריון עברתי את כל הבדיקות ורק בשבוע 34 הודיעו לי הרופאים שיש בעיה עם השלפוחית שתן של העובר ושמומלצת הפסקת הריון, לא הסכמתי להפסיק הריון בשלב כזה מאוחר ונולד לנו בן עם אקסטרופיה של שלפוחית השתן. הבנתי שניתן היה לגלות את המום מוקדם יותר בהריון. האם יש עילה לתביעת רשלנות רפואית על אבחון מאוחר?

המקרה נראה ראוי לבירור. 

אקסטרופיה של שלפוחית השתן Bladder exstrophy הינו מום חמור בו שלפוחית השתן אינה נסגרת בזמן החיים העובריים ולאחר הלידה יש צורך לבצע סגירה של השלפוחית בניתוח. המום מלווה לרוב במומים באיבר המין, באגן ולעיתים גם בכליות וגם לאחר התיקון הכירורגי נותרת לרוב בעיית שליטה במתן שתן. 

בזמן סקירת מערכות אמור הסוקר להדגים בין היתר את שלפוחית השתן ואם השלפוחית אינה שלמה כמו במום של אקסטרופיה, לא ניתן להדגים מבנה תלת ממדי דמוי בלון בסקירה כנדרש. 

לרוב אכן ניתן לאבחן את המום קודם לשבוע 34 להריון ובמקרה שאת מתארת יש מקום לבחון את סקירות המערכות שבוצעו ואם יש בידיכם דיסקים של הסקירות או תמונות רצוי לשמור אותם. 

אם יתברר שניתן היה לגלות את המום מוקדם יותר בהריון והמום לא אותר בשל התרשלות הרופאים הסוקרים ניתן יהיה לבסס תביעת רשלנות רפואית. בתביעה כזו יהיה צורך להתמודד עם טענת הנתבעים כי בסופו של דבר כאשר המום התגלה בשלב מאוחר של ההיריון החלטתם שלא להפסיק את ההיריון, טענה שיש לה תשובות ראויות לרוב. 

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי

תביעות בעילת הולדה בעוולה הינן תביעות מורכבות אשר עוסקות בזכות לחיים ללא סבל. בתביעות אלה עולה לרוב צורך בקבלת חוות דעת מומחה רפואי לצורך ביסוס טענת רשלנות רפואית בטיפול.

במידה ונפגעת עקב רשלנות רפואית מומלץ לפנות בשלב מוקדם ככל הניתן אל עורך דין רשלנות רפואית מנוסה, אשר יפנה אותך אל מומחה רפואי בתחום הרלוונטי ויסייע בהגשת התביעה ובניהול ההליך בפני הערכאות.

פנה/י עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי אישי מעורך דין!

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (1)

5 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי רשלנות בלידה הולדה בעוולה

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

08 בדצמבר 2021

רשלנות רפואית בביצוע בדיק...

אי ביצוע בדיקות סקר גנטיות או טעות בפיענוח הבדיקות עלול להוביל להולדת ילד בעל פגיעות קשות ביותר...

קרא עוד

13 בדצמבר 2021

אבחון וטיפול ראוי במחלת א...

עורך דין עופר סולר מסביר על מחלת האיסכמיה – אבחון טיפול ומקרי רשלנות רפואית

קרא עוד

20 בדצמבר 2021

אחריות בית החולים לכיסוי ...

האם בית החולים אחראי לנושא הביטוח של רופאיו מפני תביעות רשלנות רפואית?

קרא עוד

06 בינואר 2022

רשלנות רפואית בלידה - לפנ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: המשרד המוביל בישראל בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה עומד לרשותך!

קרא עוד

17 בינואר 2022

הריון לא רצוי לאחר ניתוח ...

פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח קשירת חצוצרות למניעת הריון אשר הביאה ללידת תינוק בריא..

קרא עוד

18 בינואר 2022

רשלנות בניתוח בקע מפשעתי ...

תובע הסובל מלידה מטמירות אשכים טען כי רשלנות בניתוח בקע מפשעתי שעבר פגעה בכושר הפריון שלו - להלן תקציר פסק הדין והכרעת ביהמ"ש.

קרא עוד

14 בפברואר 2022

רשלנות בביצוע השראת לידה

עורך הדין עופר סולר מסביר על מקרי רשלנות רפואית בהליך השראת לידה והדרך להתמודדות נכונה...

קרא עוד

15 בפברואר 2022

ספינה ביפידה ומקרי רשלנות...

רשלנות רפואית באבחון ספינה ביפידה Spina bifida - מקרים לדוגמא מאת עו"ד עופר סולר...

קרא עוד

20 בפברואר 2022

פגיעה באוטונומיה במהלך טי...

פגיעה באוטונומיה במהלך טיפול רפואי כעילה לתביעה משפטית - סקירה משפטית מאת עורך דין עופר סולר...

קרא עוד

22 בפברואר 2022

בדיקות ואבחון טיי זקס

עורך דין עופר סולר מסביר על אבחון מוקדם של טיי זקס באמצעות בדיקות גנטיות ומקרי רשלנות באבחון

קרא עוד

28 בפברואר 2022

אובדן סיכויי החלמה בשל אב...

בני משפחתה של מנוחה אשר חלתה בסרטן צוואר הרחם ונפטרה הגישו ערעור על פסיקת המחוזי, בטענה של אובדן סיכויי החלמה עקב גילוי מאוחר של ...

קרא עוד

16 במרץ 2022

אי גילוי תסמונת דאון במהל...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו סקירת פסק דין בעניין אי גילוי תסמונת דאון בעת הריון והסבר אודות חובותיו של הרופא המטפל במעקב ההריו...

קרא עוד

28 במרץ 2022

בדיקות גנטיות שהרופא צריך...

הרופא שמלווה את ההריון שלך חייב להסביר על חשיבותן של הבדיקות הגנטיות שניתן לעשות בהריון, לכל אשה, בכל הריון וללא יוצא מן הכלל! אם...

קרא עוד

05 באפריל 2022

פגיעה במבנה הכרומוזום: חש...

נכון למועד כתיבת שורות אלו ניתן לזהות בבדיקות גנטיות, כבר בתחילת ההריון, מאות פגיעות ושינויים במבנה הכרומוזומים של העובר וזכותם ש...

קרא עוד

10 באפריל 2022

בדיקת צ'יפ גנטי CMA: הרופ...

בדיקת הצ'יפ הגנטי היא בדיקה חשובה מאד, בכל הריון ללא יוצא מן הכלל, וחובתו של רופא הנשים המלווה את ההריון להסביר על כך להורים בכל ...

קרא עוד

20 באפריל 2022

הרופא חייב להסביר על חשיב...

כל רופא נשים המלווה הורים בזמן מעקב ההריון חייב להסביר, תמיד, על חשיבותה הרבה של בדיקת מי השפיר בשל יכולותיה לאבחן מוטציות ופגמים...

קרא עוד

22 במאי 2022

הרופא חייב להסביר על בדיק...

חובתו של רופא הנשים להסביר להורים לעתיד על חשיבותה של בדיקת ה-NIPT בכל הריון ללא יוצא מן הכלל! המדובר בבדיקת דם של האם ההריונית, ...

קרא עוד

24 במאי 2022

אבחון פגיעות גנטיות בעובר...

ניתן לאבחן פגיעה גנטית בעובר כבר בחודשי ההריון הראשונים באמצעות בדיקת צ'יפ גנטי של מי השפיר ובאמצעות בדיקות כמו NIPT ובדיקת אקסום...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36