חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

תשלום תכוף לנפגעי תאונת דרכים

מחבר: 15/12/2019 14:26

נניח שנפצעת בתאונת דרכים. הפציעות קשות ומונעות ממך להמשיך לעבוד עד לאחר החלמה ושיקום. אתה בעל משפחה שצרכיה מרובים והקצבה מהביטוח הלאומי ומחברת הביטוח הפרטי שביטחה אותך בפוליסת אובדן כושר עבודה לא מספיקים למימון הצרכים השוטפים.

הפציעה מזכה אותך בקבלת פיצוי כספי על הנזק שנגרם. החוק לצידך. מה עושים? האם אפשר לקבל מקדמה מחברת הביטוח על חשבון הפיצוי המלא שישולם בהמשך? כן. אפשר. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מקנה זכות לנפגעים לקבל פיצוי לפי שיעור הנזק שגרם בתאונה. ככל שהנזק המוכח חמור יותר כך הפיצוי גבוה.

חוק לוקח בחשבון את אובדן ההשתכרות העכשווי והעתידי לצד הוצאות ניכרות למימון הטיפול, התרופות והציוד הנדרש. לנפגע עומדת הזכות לתבוע מקדמה מחברת הביטוח עוד בטרם הסתיימו ההליכים המשפטיים. תשלום זה נקרא תשלום תכוף. 

בית המשפט יאשר את התשלום, אם השתכנע כי קיימת זכות לקבלת פיצויים מבלי שהוכח סופית כי אכן מדובר בתאונת דרכים, כמשמעותה בחוק. הסעד המבוקש לתשלום תכוף הוא סעד זמני ומיידי שאותו מאשר בית המשפט, אלא אם כן יש יסוד להניח ולהטיל ספק בזכאות המבקש לקבלת פיצוי.

בניגוד לתשלום תכוף, החוק מאפשר לנפגע בתאונת דרכים שאיבד אחוז ניכר מכושר השתכרותו או כאשר הפיצויים המבוקשים הם מקור מחייתו הרגיל, לשלם לו בתשלומים על חשבון הפיצוי המלא. תשלום מסוג זה נדרש כאשר מדובר בתביעות גדולות הנמשכות לאורך זמן ואין הגיון וצדק "לייבש" את הנפגע ללא קבלת פיצוי בתשלומים.

משרדו של עורך דין עופר סולר מייצג נפגעי תאונות דרכים, בהגשת תביעות פיצויים כנגד חברות הביטוח וכנגד חברת קרנית. למשרדנו ניסיון רב שנם בייצוג תובעים (בלבד) ואנו נשמח לסייע גם לך, בכל עניין הקשור לתאונה שעברת ולקבלת תשלום תכוף המגיע לך לפי חוק.

מה עושים כדי לקבל תשלום תכוף?

כדי לקבל תשלום תכוף זה לא מספיק רק לבקש והצ'ק מגיע. הבקשה היא התחלה להמשך מורכב ותובעני. זו גם הסיבה שנדרש ייעוץ וליווי של עורך דין תאונות דרכים, הבקיא בתחום של נזקי גוף ובהתמודדות המשפטית מול חברות הביטוח.

עורך הדין של הנפגע יפנה אל חברת הביטוח ויצרף לפנייתו תיעוד רפואי המעיד על חומרת הפגיעה, קבלות על הוצאות שהוציאו הנפגע ומשפחתו בעקבות התאונה, אישורים על אי כושר של הנפגע ותיעוד נוסף הנדרש על ידי החברה.

יודגש כי ניתן לפנות אל חברת ביטוח לקבלת תשלום תכוף עוד בטרם הוגשה תביעה לבית המשפט.

אם חברת הביטוח מסרבת לשלם לנפגע תשלום תכוף, על אף חומרת פגיעתו והמסמכים שהוצגו מעידים על זכאותו לקבל התשלום, יכול עורך הדין של הנפגע לפנות בבקשה לבית המשפט, לחייב את חברת הביטוח לשלם לנפגע תשלום תכוף כמקדמה.

הבקשה מבית המשפט לתשלום זה יכולה להיות מוגשת עוד בטרם הוגשה תביעה לפיצוי בגין נזקי התאונה המדוברת. כל סכום אשר משולם לנפגע כתשלום תכוף מקוזז בסופו של ההליך מסך הפיצויים אשר בו מחויבת חברת הביטוח לפצות את הנפגע.

על מנת להקל ולזרז את ההליך של קבלת תשלום תכוף, רצוי לשמור כבר בשלבים הראשונים שלאחר התאונה על תעודות רפואיות, קבלות על הוצאות, תלושי שכר לפני התאונה ואישורים על ימי מחלה ואי כושר. תשלום תכוף משולם רק לאחר שהוכח לחברת הביטוח שאכן מדובר בנפגע תאונת דרכים, אשר היא חייבת בפיצויו בהתאם לחוק.

עורך הדין יכול לפנות אל חברת הביטוח מספר פעמים בבקשה לתשלומים נוספים וחוזרים לנפגע, כל עוד הנסיבות מצדיקות זאת. במידה וחברת הביטוח מסרבת לשלם ניתן לפנות תמיד לבית המשפט בבקשה לחייבה לשלם לנפגע.

חשוב לזכור שעוד בטרם מגישים את הבקשה לחברת הביטוח לתשלום תכוף, יש לבדוק קודם אלו טיפולים ניתנים במימון חוק ביטוח בריאות ממלכתי לפני שמדלגים לביצוע ניתוחים בחו"ל או לקבלת טיפולים מיוחדים שאינם מכוסים בסל הבריאות.

שהרי, אם לא נפעל כך, חברת הביטוח עלולה להתנגד לתשלום תכוף עבור טיפולים שאינם באחריותה. על פניו היא צודקת. אבל גם נכונות התנגדותה עומדת למבחן בית המשפט שאמור לפסוק במחלוקת.

במסגרת התיקון לחוק הפיצויים שנכנס לתוקפו בשנת 2009, הועברה האחריות למתן טיפולים רפואיים הכלולים בסל הבריאות, הניתנים לנפגעי תאונות דרכים, מחברות הביטוח אל קופות החולים. חברות הביטוח נותרו אחראיות כלפי הנפגעים לגבי יתר השירותים הרפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות.

בעקבות כך פסקו בתי המשפט בתביעות שנדונו בפניהם כי נפגע תאונת דרכים הנזקק לטיפול רפואי, יפנה תחילה לקופת החולים כדי לברר אם הטיפול כלול בסל הטיפולים אותם היא מממנת. ואולם, אם מתברר כי הנפגע אינו זכאי לטיפול מסוים במסגרת סל הבריאות, כי אז ממילא תחויב חברת הביטוח בעלות הטיפול, והוא יזכה מידיה לתשלום תכוף.

תשלום תכוף לפי פסיקת בית משפט

הבאנו כדוגמא מתוך הארכיון המשפטי את הדיון שנערך בבית המשפט העליון בתיק רעא 1271/12 ‏ ‏ הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' פלונים

בית המשפט המחוזי בדק את רשימת הטיפולים הכלולה בסל הבריאות, וקבע בהסתמך עליה כי הניתוח הדרוש לנפגעת אינו מכוסה לכאורה על ידי קופת החולים. בנסיבות אלה רשאי היה בית המשפט המחוזי, במסגרת הדיון בתשלום התכוף, להורות לחברת הביטוח לשאת בעלות הטיפול הרפואי. ובית המשפט העליון דחה את הערעור של חברת הביטוח שחייב אותה בתשלום.

מפסיקותיו של בית המשפט העליון במרוצת השנים עולה , כי היקף הפיצויים בגין טיפולים רפואיים ייבחן תמיד בראי נסיבותיו המיוחדות של הניזוק האינדיבידואלי, העומד לפני בית המשפט. זו למעשה הגישה התכליתית ביסוד דיני הנזיקין לפיה יש לחתור להשבת המצב לקדמותו בצורה הטובה ביותר.

במקרה שהטיפול בחו"ל יקר יותר בהשוואה לטיפול במוסד רפואי בארץ והנפגע הוכיח כי שיקולים רפואיים כבדי משקל מחייבים ניתוח יקר ובחו"ל אזי קובע בית המשפט: "נסוג השיקול הכספי מפני צרכיו הרפואיים של הניזוק, ועל המזיק תוטל עלות הטיפול במוסד זה, חרף העלויות הכרוכות בכך".

משרדנו ישמח לסייע גם לך, לענות ולסייע בכל עניין אישי.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין

לשיחה עם עורך דין עופר סולר בנושא תשלום תכוף חייג/י: 03-7369253

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
פגיעה של רוכב אופניים בתאונת דרכים - מה קובע חוק הפלת"ד לגבי מקרים של פגיעת רוכב אופניים בתאונה? מי אחראי לפיצויי בגין נזקי הגוף שנגרמים לרוכב האופניים?

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף תאונות דרכים תשלום תכוף

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית בעת טיפולי ...

טיפול שיניים רשלני ובלתי סביר עלול לגרום לנזק חמור למטופל ולהוצאות ניכרות ובכל מקרה של חשד לרשלנות רפואית, כדאי לבחון הגשת תביעה.

קרא עוד

17 בפברואר 2021

עברת השתלת שיניים ונגרמו ...

רשלנות רפואית בהשתלת שיניים - דוגמאות ומקרים לדוגמא מאת עורך דין עופר סולר...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות רפואית באבחון וטיפ...

הסברים על מקרי רשלנות רפואית באבחון וטיפול במחלת סרטן הכבד. לחצו כאן לפרטים וסיוע...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

מחלת סרטן הלבלב ומקרי רשל...

בואו לדעת יותר על רשלנות באבחון וטיפול במחלת סרטן הלבלב ואובדן סיכויי החלמה...

קרא עוד

17 בפברואר 2021

רשלנות באבחון סרטן ומחלות...

איחור באבחון סרטן ומחלות ממאירות וקשות יכול להיגרם בשל רשלנות, במקרה שהמחלה נתנה סימנים מקדימים שהרופא המטפל התעלם מהם.

קרא עוד

24 בפברואר 2021

טעויות של תובעים בתביעות ...

תובעים בתיקי רשלנות רפואית עושים לעיתים טעויות אשר עלולות להזיק לתביעתם לקבלת פיצויים - כך ניתן להימנע מאותן טעויות...

קרא עוד

24 בפברואר 2021

איחור באבחון התקף לב

הסימנים להתקף לב הם סימנים שחובה על כל איש צוות רפואי סביר להכיר ולזהות ובמידה וחל איחור באבחון, יש לשקול הגשת תביעה לפיצויים.

קרא עוד

19 באפריל 2021

למה הרופאים לא מסבירים תמ...

משרד הבריאות ממליץ לעשות מי שפיר רק מעל גיל 35 או בהריון בסיכון, למרות שהבדיקה קריטית וחשובה בכל הריון לכל אשה! הכירו את הסיבות ל...

קרא עוד

19 באפריל 2021

המשמעת של אבחון מיקרוצפלי...

אבחון מיקרוצפליה בזמן מעקב ההריון נושאת משמעות רבה וקריטית, ולכן חשוב לאבחן ולקבל מרופא הנשים הסבר מפורט והפניה לייעוץ גנטי ממוקד...

קרא עוד

19 באפריל 2021

סיכונים וסיבוכים במתן טיפ...

משרד סולר קפלינסקי רשלנות רפואית טיפל ומטפל במאות מקרים של תביעות פיצויים בשל כשלים חמורים במתן טיפול נמרץ, במקרים שבהם הרופאים ה...

קרא עוד

19 באפריל 2021

חובת הזהירות או Duty of c...

עורך דין עופר סולר מסביר על חובת הזהירות או Duty of care בטיפול רפואי ומקרי רשלנות רפואית...

קרא עוד

25 באפריל 2021

רשלנות רפואית בניתוח מעי הגס

עוה"ד עופר סולר וארבל קפלינסקי מביאים לפנינו דוגמא למקרה רשלנות רפואית לאחר ניתוח מעי גס ומסבירים מדוע נטל ההוכחה עבר לנתבעי...

קרא עוד

25 באפריל 2021

רשלנות באבחון גורמי סיכון...

משרד עורכי דין עופר סולר ושות' - רשלנות באבחון גורמי סיכון של יולדת שהובילה לפרע כתפיים. הכנסו לקרוא בהרחבה על מי מוטלת האחריות ב...

קרא עוד

03 במאי 2021

שיתוק מוחין cp - האם יש ע...

שיתוק מוחין הינה פגיעה נוירולוגית במוח העובר או היילוד אשר עלולה לגרום לפגיעות ונכות קשה, ולעיתים בגלל רשלנות רפואית...

קרא עוד

03 במאי 2021

פיגור שכלי והמיפלגיה בשל ...

תקציר פסק דין הסוקר תביעה שהגישו הורים בגין רשלנות רפואית בלידה, אשר גרמה לטענתם להולדת עובר הסובל מפיגור שכלי ומהמיפלגיה.

קרא עוד

03 במאי 2021

גידול סרטני שמקורו ברקמות...

עו"ד עופר סולר מסביר על סרקומה sarcoma - תסמינים, אבחון מוקדם ושיטות טיפול בסרקומה...

קרא עוד

10 במאי 2021

רשלנות רפואית באבחון דלקת...

רשלנות בחדר מיון באבחון דלקת בשריר הלב ופענוח בדיקת א.ק.ג הובילו לשחרור המנוח מאשפוז ופטירתו בבית...

קרא עוד

10 במאי 2021

הרופאים לא הפנו אותך לנית...

אי הפניה לביצוע ניתוח קיסרי או איחור בהפניה לניתוח קיסרי כעילה אפשרית להגשת תביעת רשלנות רפואית...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36