חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

תשלום תכוף לנפגעי תאונת דרכים

מחבר: 15/12/2019 14:26

נניח שנפצעת בתאונת דרכים. הפציעות קשות ומונעות ממך להמשיך לעבוד עד לאחר החלמה ושיקום. אתה בעל משפחה שצרכיה מרובים והקצבה מהביטוח הלאומי ומחברת הביטוח הפרטי שביטחה אותך בפוליסת אובדן כושר עבודה לא מספיקים למימון הצרכים השוטפים.

הפציעה מזכה אותך בקבלת פיצוי כספי על הנזק שנגרם. החוק לצידך. מה עושים? האם אפשר לקבל מקדמה מחברת הביטוח על חשבון הפיצוי המלא שישולם בהמשך? כן. אפשר. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מקנה זכות לנפגעים לקבל פיצוי לפי שיעור הנזק שגרם בתאונה. ככל שהנזק המוכח חמור יותר כך הפיצוי גבוה.

חוק לוקח בחשבון את אובדן ההשתכרות העכשווי והעתידי לצד הוצאות ניכרות למימון הטיפול, התרופות והציוד הנדרש. לנפגע עומדת הזכות לתבוע מקדמה מחברת הביטוח עוד בטרם הסתיימו ההליכים המשפטיים. תשלום זה נקרא תשלום תכוף. 

בית המשפט יאשר את התשלום, אם השתכנע כי קיימת זכות לקבלת פיצויים מבלי שהוכח סופית כי אכן מדובר בתאונת דרכים, כמשמעותה בחוק. הסעד המבוקש לתשלום תכוף הוא סעד זמני ומיידי שאותו מאשר בית המשפט, אלא אם כן יש יסוד להניח ולהטיל ספק בזכאות המבקש לקבלת פיצוי.

בניגוד לתשלום תכוף, החוק מאפשר לנפגע בתאונת דרכים שאיבד אחוז ניכר מכושר השתכרותו או כאשר הפיצויים המבוקשים הם מקור מחייתו הרגיל, לשלם לו בתשלומים על חשבון הפיצוי המלא. תשלום מסוג זה נדרש כאשר מדובר בתביעות גדולות הנמשכות לאורך זמן ואין הגיון וצדק "לייבש" את הנפגע ללא קבלת פיצוי בתשלומים.

משרדו של עורך דין עופר סולר מייצג נפגעי תאונות דרכים, בהגשת תביעות פיצויים כנגד חברות הביטוח וכנגד חברת קרנית. למשרדנו ניסיון רב שנם בייצוג תובעים (בלבד) ואנו נשמח לסייע גם לך, בכל עניין הקשור לתאונה שעברת ולקבלת תשלום תכוף המגיע לך לפי חוק.

מה עושים כדי לקבל תשלום תכוף?

כדי לקבל תשלום תכוף זה לא מספיק רק לבקש והצ'ק מגיע. הבקשה היא התחלה להמשך מורכב ותובעני. זו גם הסיבה שנדרש ייעוץ וליווי של עורך דין תאונות דרכים, הבקיא בתחום של נזקי גוף ובהתמודדות המשפטית מול חברות הביטוח.

עורך הדין של הנפגע יפנה אל חברת הביטוח ויצרף לפנייתו תיעוד רפואי המעיד על חומרת הפגיעה, קבלות על הוצאות שהוציאו הנפגע ומשפחתו בעקבות התאונה, אישורים על אי כושר של הנפגע ותיעוד נוסף הנדרש על ידי החברה.

יודגש כי ניתן לפנות אל חברת ביטוח לקבלת תשלום תכוף עוד בטרם הוגשה תביעה לבית המשפט.

אם חברת הביטוח מסרבת לשלם לנפגע תשלום תכוף, על אף חומרת פגיעתו והמסמכים שהוצגו מעידים על זכאותו לקבל התשלום, יכול עורך הדין של הנפגע לפנות בבקשה לבית המשפט, לחייב את חברת הביטוח לשלם לנפגע תשלום תכוף כמקדמה.

הבקשה מבית המשפט לתשלום זה יכולה להיות מוגשת עוד בטרם הוגשה תביעה לפיצוי בגין נזקי התאונה המדוברת. כל סכום אשר משולם לנפגע כתשלום תכוף מקוזז בסופו של ההליך מסך הפיצויים אשר בו מחויבת חברת הביטוח לפצות את הנפגע.

על מנת להקל ולזרז את ההליך של קבלת תשלום תכוף, רצוי לשמור כבר בשלבים הראשונים שלאחר התאונה על תעודות רפואיות, קבלות על הוצאות, תלושי שכר לפני התאונה ואישורים על ימי מחלה ואי כושר. תשלום תכוף משולם רק לאחר שהוכח לחברת הביטוח שאכן מדובר בנפגע תאונת דרכים, אשר היא חייבת בפיצויו בהתאם לחוק.

עורך הדין יכול לפנות אל חברת הביטוח מספר פעמים בבקשה לתשלומים נוספים וחוזרים לנפגע, כל עוד הנסיבות מצדיקות זאת. במידה וחברת הביטוח מסרבת לשלם ניתן לפנות תמיד לבית המשפט בבקשה לחייבה לשלם לנפגע.

חשוב לזכור שעוד בטרם מגישים את הבקשה לחברת הביטוח לתשלום תכוף, יש לבדוק קודם אלו טיפולים ניתנים במימון חוק ביטוח בריאות ממלכתי לפני שמדלגים לביצוע ניתוחים בחו"ל או לקבלת טיפולים מיוחדים שאינם מכוסים בסל הבריאות.

שהרי, אם לא נפעל כך, חברת הביטוח עלולה להתנגד לתשלום תכוף עבור טיפולים שאינם באחריותה. על פניו היא צודקת. אבל גם נכונות התנגדותה עומדת למבחן בית המשפט שאמור לפסוק במחלוקת.

במסגרת התיקון לחוק הפיצויים שנכנס לתוקפו בשנת 2009, הועברה האחריות למתן טיפולים רפואיים הכלולים בסל הבריאות, הניתנים לנפגעי תאונות דרכים, מחברות הביטוח אל קופות החולים. חברות הביטוח נותרו אחראיות כלפי הנפגעים לגבי יתר השירותים הרפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות.

בעקבות כך פסקו בתי המשפט בתביעות שנדונו בפניהם כי נפגע תאונת דרכים הנזקק לטיפול רפואי, יפנה תחילה לקופת החולים כדי לברר אם הטיפול כלול בסל הטיפולים אותם היא מממנת. ואולם, אם מתברר כי הנפגע אינו זכאי לטיפול מסוים במסגרת סל הבריאות, כי אז ממילא תחויב חברת הביטוח בעלות הטיפול, והוא יזכה מידיה לתשלום תכוף.

תשלום תכוף לפי פסיקת בית משפט

הבאנו כדוגמא מתוך הארכיון המשפטי את הדיון שנערך בבית המשפט העליון בתיק רעא 1271/12 ‏ ‏ הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' פלונים

בית המשפט המחוזי בדק את רשימת הטיפולים הכלולה בסל הבריאות, וקבע בהסתמך עליה כי הניתוח הדרוש לנפגעת אינו מכוסה לכאורה על ידי קופת החולים. בנסיבות אלה רשאי היה בית המשפט המחוזי, במסגרת הדיון בתשלום התכוף, להורות לחברת הביטוח לשאת בעלות הטיפול הרפואי. ובית המשפט העליון דחה את הערעור של חברת הביטוח שחייב אותה בתשלום.

מפסיקותיו של בית המשפט העליון במרוצת השנים עולה , כי היקף הפיצויים בגין טיפולים רפואיים ייבחן תמיד בראי נסיבותיו המיוחדות של הניזוק האינדיבידואלי, העומד לפני בית המשפט. זו למעשה הגישה התכליתית ביסוד דיני הנזיקין לפיה יש לחתור להשבת המצב לקדמותו בצורה הטובה ביותר.

במקרה שהטיפול בחו"ל יקר יותר בהשוואה לטיפול במוסד רפואי בארץ והנפגע הוכיח כי שיקולים רפואיים כבדי משקל מחייבים ניתוח יקר ובחו"ל אזי קובע בית המשפט: "נסוג השיקול הכספי מפני צרכיו הרפואיים של הניזוק, ועל המזיק תוטל עלות הטיפול במוסד זה, חרף העלויות הכרוכות בכך".

משרדנו ישמח לסייע גם לך, לענות ולסייע בכל עניין אישי.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין

לשיחה עם עורך דין עופר סולר בנושא תשלום תכוף חייג/י: 03-7369253

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
פגיעה של רוכב אופניים בתאונת דרכים - מה קובע חוק הפלת"ד לגבי מקרים של פגיעת רוכב אופניים בתאונה? מי אחראי לפיצויי בגין נזקי הגוף שנגרמים לרוכב האופניים?

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף תאונות דרכים תשלום תכוף

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

12 במאי 2020

מצוקה עוברית Fetal Distre...

עורך דין עופר סולר מסביר על מצוקה עוברית Fetal distress ומקרי רשלנות רפואית...

קרא עוד

12 במאי 2020

רשלנות רפואית - איחור באב...

רשלנות רפואית בלידה - איחור בביצוע ניתוח קיסרי אצל יולדת אשר ילדה בעבר בניתוח קיסרי כאשר התינוק גילה סימני מצוקה..

קרא עוד

12 במאי 2020

תסחיף מי שפיר Amniotic fl...

על תסחיף מי שפיר Amniotic fluid embolism ומקרי רשלנות רפואית בלידה ומיד אחריה...

קרא עוד

12 במאי 2020

פגיעה בעובר וביולדת בבית ...

סקירה של פסק דין בנושא פגיעה בעובר וביולדת בבית החולים לניאדו - מקרה אמיתי...

קרא עוד

12 במאי 2020

סיבוכים במהלך הריון - חשו...

סיבוכים בהריון ומקרי רשלנות רפואית בטיפול במגוון סיבוכי הריון - סקירה משפטית מאת עו"ד עופר סולר...

קרא עוד

12 במאי 2020

נזק קשה ליילוד בעקבות רשל...

הוריה של תינוקת אשר נולדה עם פגיעה מוחית ונזקי גוף קשים תבעו את בית החולים בגין רשלנות רפואית בלידה - לחצו לקריאת תקציר פסק הדין ...

קרא עוד

12 במאי 2020

האם שיתוק על שם ארב נגרם ...

סקירת פסק דין אשר עוסק באחריות הצוות המטפל בבית החולים ללידת תינוק הסובל משיתוק על שם ארב.

קרא עוד

19 במאי 2020

איחור בהפניה לקולונסקופיה...

דוגמא למקרה של טיפול רשלני של רופא משפחה שלא הפנה מטופלת לבדיקת קולונסקופיה בזמן, מה שהביא לאיחור באבחון סרטן מעי הגס...

קרא עוד

19 במאי 2020

אבחון מאוחר של מחלה - לאו...

משרד עורכי דין עופר סולר ושות' - על אבחון מאוחר של מחלה - לאו דווקא רשלנות רפואית...

קרא עוד

25 במאי 2020

רשלנות של אורתופד שלא אבח...

פסק דין המתאר רשלנות רפואית בביצוע בדיקות לאבחנת גידול סרטני בברך, אשר גרמה להתפשטות גרורות והחמרה של המחלה...

קרא עוד

26 במאי 2020

חוק זכויות החולה - פרשנות...

חוק זכויות החולה - פרשנות משפטית מאת עו"ד עופר סולר. ליחצו כאן לפרטים...

קרא עוד

31 במאי 2020

מעקב הריון רשלני והדבקת ע...

פסק דין שעוסק בשאלה האם אי ביצוע בדיקה לגילוי הדבקה של האם בנגיף CMV בהריון ובשל כך הדבקת העובר, מהווה רשלנות רפואית.

קרא עוד

03 ביוני 2020

חובת מתן הסבר לפני ניתוח ...

עורך דין עופר סולר מביא לפנינו דוגמא לרשלנות רפואית בניתוח הרניה ומתייחס לחובת ההסבר על סיבוכים אפשריים בניתוח...

קרא עוד

03 ביוני 2020

נזק מוחי לאחר ניתוח נוירו...

מקרה של רשלנות רפואית במעקב אחרי ניתוח נוירוכירורגי, שהובילה לנזק מוחי והסבר אודות חובת הזהירות המוטלת על רופא מנתח...

קרא עוד

03 ביוני 2020

העברת נטל הראיה בתביעות ר...

עורך דין עופר סולר מסביר על העברת נטל הראיה בתביעות רשלנות רפואית - אימתי?

קרא עוד

03 ביוני 2020

אחוזי נכות ופיצויים שנקבע...

קטין שנפגע בתאונת דרכים תבע פיצויים בגין ראשי נזק שונים - לחצו לקריאת חוות דעת המומחים הרפואיים מטעם בית המשפט והכרעת הערכאה המשפ...

קרא עוד

03 ביוני 2020

נגרמה לך נכות בגלל פגיעה ...

נכות בגלל תאונת עבודה - נפגעת בעבודה? יש לך זכויות! ליחצו כאן למידע...

קרא עוד

03 ביוני 2020

נכות פסיכאטרית עקב רשלנות...

כיצד רשלנות רפואית בהרדמה לניתוח סינוסים גרמה למטופל לנכות פסיכיאטרית ומה ההבדלים בין נכות רפואית ותפקודית...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36