חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

תשלום תכוף לנפגעי תאונת דרכים

מחבר: 15/12/2019 14:26

נניח שנפצעת בתאונת דרכים. הפציעות קשות ומונעות ממך להמשיך לעבוד עד לאחר החלמה ושיקום. אתה בעל משפחה שצרכיה מרובים והקצבה מהביטוח הלאומי ומחברת הביטוח הפרטי שביטחה אותך בפוליסת אובדן כושר עבודה לא מספיקים למימון הצרכים השוטפים.

הפציעה מזכה אותך בקבלת פיצוי כספי על הנזק שנגרם. החוק לצידך. מה עושים? האם אפשר לקבל מקדמה מחברת הביטוח על חשבון הפיצוי המלא שישולם בהמשך? כן. אפשר. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מקנה זכות לנפגעים לקבל פיצוי לפי שיעור הנזק שגרם בתאונה. ככל שהנזק המוכח חמור יותר כך הפיצוי גבוה.

חוק לוקח בחשבון את אובדן ההשתכרות העכשווי והעתידי לצד הוצאות ניכרות למימון הטיפול, התרופות והציוד הנדרש. לנפגע עומדת הזכות לתבוע מקדמה מחברת הביטוח עוד בטרם הסתיימו ההליכים המשפטיים. תשלום זה נקרא תשלום תכוף. 

בית המשפט יאשר את התשלום, אם השתכנע כי קיימת זכות לקבלת פיצויים מבלי שהוכח סופית כי אכן מדובר בתאונת דרכים, כמשמעותה בחוק. הסעד המבוקש לתשלום תכוף הוא סעד זמני ומיידי שאותו מאשר בית המשפט, אלא אם כן יש יסוד להניח ולהטיל ספק בזכאות המבקש לקבלת פיצוי.

בניגוד לתשלום תכוף, החוק מאפשר לנפגע בתאונת דרכים שאיבד אחוז ניכר מכושר השתכרותו או כאשר הפיצויים המבוקשים הם מקור מחייתו הרגיל, לשלם לו בתשלומים על חשבון הפיצוי המלא. תשלום מסוג זה נדרש כאשר מדובר בתביעות גדולות הנמשכות לאורך זמן ואין הגיון וצדק "לייבש" את הנפגע ללא קבלת פיצוי בתשלומים.

משרדו של עורך דין עופר סולר מייצג נפגעי תאונות דרכים, בהגשת תביעות פיצויים כנגד חברות הביטוח וכנגד חברת קרנית. למשרדנו ניסיון רב שנם בייצוג תובעים (בלבד) ואנו נשמח לסייע גם לך, בכל עניין הקשור לתאונה שעברת ולקבלת תשלום תכוף המגיע לך לפי חוק.

מה עושים כדי לקבל תשלום תכוף?

כדי לקבל תשלום תכוף זה לא מספיק רק לבקש והצ'ק מגיע. הבקשה היא התחלה להמשך מורכב ותובעני. זו גם הסיבה שנדרש ייעוץ וליווי של עורך דין תאונות דרכים, הבקיא בתחום של נזקי גוף ובהתמודדות המשפטית מול חברות הביטוח.

עורך הדין של הנפגע יפנה אל חברת הביטוח ויצרף לפנייתו תיעוד רפואי המעיד על חומרת הפגיעה, קבלות על הוצאות שהוציאו הנפגע ומשפחתו בעקבות התאונה, אישורים על אי כושר של הנפגע ותיעוד נוסף הנדרש על ידי החברה.

יודגש כי ניתן לפנות אל חברת ביטוח לקבלת תשלום תכוף עוד בטרם הוגשה תביעה לבית המשפט.

אם חברת הביטוח מסרבת לשלם לנפגע תשלום תכוף, על אף חומרת פגיעתו והמסמכים שהוצגו מעידים על זכאותו לקבל התשלום, יכול עורך הדין של הנפגע לפנות בבקשה לבית המשפט, לחייב את חברת הביטוח לשלם לנפגע תשלום תכוף כמקדמה.

הבקשה מבית המשפט לתשלום זה יכולה להיות מוגשת עוד בטרם הוגשה תביעה לפיצוי בגין נזקי התאונה המדוברת. כל סכום אשר משולם לנפגע כתשלום תכוף מקוזז בסופו של ההליך מסך הפיצויים אשר בו מחויבת חברת הביטוח לפצות את הנפגע.

על מנת להקל ולזרז את ההליך של קבלת תשלום תכוף, רצוי לשמור כבר בשלבים הראשונים שלאחר התאונה על תעודות רפואיות, קבלות על הוצאות, תלושי שכר לפני התאונה ואישורים על ימי מחלה ואי כושר. תשלום תכוף משולם רק לאחר שהוכח לחברת הביטוח שאכן מדובר בנפגע תאונת דרכים, אשר היא חייבת בפיצויו בהתאם לחוק.

עורך הדין יכול לפנות אל חברת הביטוח מספר פעמים בבקשה לתשלומים נוספים וחוזרים לנפגע, כל עוד הנסיבות מצדיקות זאת. במידה וחברת הביטוח מסרבת לשלם ניתן לפנות תמיד לבית המשפט בבקשה לחייבה לשלם לנפגע.

חשוב לזכור שעוד בטרם מגישים את הבקשה לחברת הביטוח לתשלום תכוף, יש לבדוק קודם אלו טיפולים ניתנים במימון חוק ביטוח בריאות ממלכתי לפני שמדלגים לביצוע ניתוחים בחו"ל או לקבלת טיפולים מיוחדים שאינם מכוסים בסל הבריאות.

שהרי, אם לא נפעל כך, חברת הביטוח עלולה להתנגד לתשלום תכוף עבור טיפולים שאינם באחריותה. על פניו היא צודקת. אבל גם נכונות התנגדותה עומדת למבחן בית המשפט שאמור לפסוק במחלוקת.

במסגרת התיקון לחוק הפיצויים שנכנס לתוקפו בשנת 2009, הועברה האחריות למתן טיפולים רפואיים הכלולים בסל הבריאות, הניתנים לנפגעי תאונות דרכים, מחברות הביטוח אל קופות החולים. חברות הביטוח נותרו אחראיות כלפי הנפגעים לגבי יתר השירותים הרפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות.

בעקבות כך פסקו בתי המשפט בתביעות שנדונו בפניהם כי נפגע תאונת דרכים הנזקק לטיפול רפואי, יפנה תחילה לקופת החולים כדי לברר אם הטיפול כלול בסל הטיפולים אותם היא מממנת. ואולם, אם מתברר כי הנפגע אינו זכאי לטיפול מסוים במסגרת סל הבריאות, כי אז ממילא תחויב חברת הביטוח בעלות הטיפול, והוא יזכה מידיה לתשלום תכוף.

תשלום תכוף לפי פסיקת בית משפט

הבאנו כדוגמא מתוך הארכיון המשפטי את הדיון שנערך בבית המשפט העליון בתיק רעא 1271/12 ‏ ‏ הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' פלונים

בית המשפט המחוזי בדק את רשימת הטיפולים הכלולה בסל הבריאות, וקבע בהסתמך עליה כי הניתוח הדרוש לנפגעת אינו מכוסה לכאורה על ידי קופת החולים. בנסיבות אלה רשאי היה בית המשפט המחוזי, במסגרת הדיון בתשלום התכוף, להורות לחברת הביטוח לשאת בעלות הטיפול הרפואי. ובית המשפט העליון דחה את הערעור של חברת הביטוח שחייב אותה בתשלום.

מפסיקותיו של בית המשפט העליון במרוצת השנים עולה , כי היקף הפיצויים בגין טיפולים רפואיים ייבחן תמיד בראי נסיבותיו המיוחדות של הניזוק האינדיבידואלי, העומד לפני בית המשפט. זו למעשה הגישה התכליתית ביסוד דיני הנזיקין לפיה יש לחתור להשבת המצב לקדמותו בצורה הטובה ביותר.

במקרה שהטיפול בחו"ל יקר יותר בהשוואה לטיפול במוסד רפואי בארץ והנפגע הוכיח כי שיקולים רפואיים כבדי משקל מחייבים ניתוח יקר ובחו"ל אזי קובע בית המשפט: "נסוג השיקול הכספי מפני צרכיו הרפואיים של הניזוק, ועל המזיק תוטל עלות הטיפול במוסד זה, חרף העלויות הכרוכות בכך".

משרדנו ישמח לסייע גם לך, לענות ולסייע בכל עניין אישי.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין

לשיחה עם עורך דין עופר סולר בנושא תשלום תכוף חייג/י: 03-7369253

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
פגיעה של רוכב אופניים בתאונת דרכים - מה קובע חוק הפלת"ד לגבי מקרים של פגיעת רוכב אופניים בתאונה? מי אחראי לפיצויי בגין נזקי הגוף שנגרמים לרוכב האופניים?

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף תאונות דרכים תשלום תכוף

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

12 בספטמבר 2021

פגיעה חמורה בזמן לידת מלק...

עו"ד עופר סולר מסביר על לידת מלקחיים forceps birth ומקרי רשלנות רפואית...

קרא עוד

19 בספטמבר 2021

הפחתת הסיכון לרשלנות רפוא...

ניתוחים פלסטיים אסתטיים הפכו פופולאריים, אך יש בהם גם סיכון לרשלנות רפואית בטיפול ולנזק וחשוב לדעת איך ניתן לנסות ולצמצם אותו.

קרא עוד

23 בספטמבר 2021

הרופא לא אבחן מום בלב העו...

משרדנו הגיש כמה תביעות פיצויים גדולות בשל רשלנות רפואית, שהובילה ללידת תינוק עם מום לבבי נדיר ונכות קשה! אם נולד לך ילד/ה עם מום ...

קרא עוד

29 בספטמבר 2021

הערכת גובה הנזק לפני הגשת...

הערכת גובה הנזק שנגרם לך לפני הגשת תביעת רשלנות רפואית - איך זה נעשה בפועל?

קרא עוד

03 באוקטובר 2021

הגשת תביעת רשלנות רפואית ...

הגשת תביעת רשלנות רפואית - סדר ההליך לצורך הגשת תביעת רשלנות רפואית עד למועד פסק דין...

קרא עוד

17 באוקטובר 2021

לדעת יותר לפני זריקת אפידורל

לדעת יותר על זריקת אפידורל – סיבוכים אפשריים בעת שימוש באפידורל...

קרא עוד

19 באוקטובר 2021

המשמעת של אבחון מיקרוצפלי...

אבחון מיקרוצפליה בזמן מעקב ההריון נושאת משמעות רבה וקריטית, ולכן חשוב לאבחן ולקבל מרופא הנשים הסבר מפורט והפניה לייעוץ גנטי ממוקד...

קרא עוד

26 באוקטובר 2021

מקרי רשלנות רפואית באבחון...

בכל מקרה של אבחון דיסאוטונומיה משפחתית רק לאחר הלידה, חשוב לבדוק ולקבל תשובות ברורות: מדוע הרופאים לא אבחנו את המחלה הגנטית הנדיר...

קרא עוד

07 בנובמבר 2021

רשלנות בטיפול בדמם לאחר ל...

עורכי הדין שלנו מביאים לפניכם תקציר פס"ד ופרשנות משפטית על מקרה של רשלנות רפואית בטיפול בדימום לאחר לידה, שהובילה לכריתת רחם.

קרא עוד

11 בנובמבר 2021

גם ניתוח פשוט יכול להסתבך...

חלק גדול מתביעות הרשלנות הרפואית קשורות לניתוחים שונים אשר בוצעו שלא כהלכה, תוך פגיעה מיותרת במנותח. למידע נוסף לחץ כאן...

קרא עוד

15 בנובמבר 2021

אחריות על אי אבחון מומים ...

אחריות על אי אבחון מומים במהלך ההריון - סקירה משפטית ועמדת בית המשפט העליון בנושא...

קרא עוד

28 בנובמבר 2021

2 חוות דעת של 2 מומחים יד...

משרד עורכי דין עופר סולר ושות' - 2 חוות דעת של 2 מומחים ידועים - כיצד הכריע בית המשפט בתביעת הרשלנות הרפואית?

קרא עוד

08 בדצמבר 2021

רשלנות רפואית בביצוע בדיק...

אי ביצוע בדיקות סקר גנטיות או טעות בפיענוח הבדיקות עלול להוביל להולדת ילד בעל פגיעות קשות ביותר...

קרא עוד

13 בדצמבר 2021

אבחון וטיפול ראוי במחלת א...

עורך דין עופר סולר מסביר על מחלת האיסכמיה – אבחון טיפול ומקרי רשלנות רפואית

קרא עוד

20 בדצמבר 2021

אחריות בית החולים לכיסוי ...

האם בית החולים אחראי לנושא הביטוח של רופאיו מפני תביעות רשלנות רפואית?

קרא עוד

06 בינואר 2022

רשלנות רפואית בלידה - לפנ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: המשרד המוביל בישראל בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה עומד לרשותך!

קרא עוד

17 בינואר 2022

הריון לא רצוי לאחר ניתוח ...

פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח קשירת חצוצרות למניעת הריון אשר הביאה ללידת תינוק בריא..

קרא עוד

18 בינואר 2022

רשלנות בניתוח בקע מפשעתי ...

תובע הסובל מלידה מטמירות אשכים טען כי רשלנות בניתוח בקע מפשעתי שעבר פגעה בכושר הפריון שלו - להלן תקציר פסק הדין והכרעת ביהמ"ש.

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36