חייג/י לקבלת ייעוץ אישי:   03-381-2222

התמחות מיוחדת ובלעדית בייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עורכי הדין עופר סולר וארבל אורן-קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

משרד סולר קפלינסקי, עם מעל 19 שנות ניסיון והצלחה בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בתביעות מול רופאים, מוסדות רפואיים ומשרד הבריאות!

פניה מהירה לעורך דין >>

חישוב הפיצויים למשפחת ההרוג בתאונת דרכים

מחבר: 15/12/2019 16:22

בתאונת דרכים מיום 10.12.05 נספו בני הזוג, פולינה קופנסקי ז"ל ילידת 23.1.59 ורומן וקסמן ז"ל יליד 10.2.77. הם השאירו אחריהם 4 ילדים: אמיל, בוריס וגריגורי, ילדיה של פולינה מנישואים קודמים, ודיאנה, בתם המשותפת.

הם לא הראשונים והאחרונים למות בתאונת דרכים כבני זוג שהותירו אחריהם ילדים. מאז קום המדינה נספו בתאונות דרכים כ–30,000 אלף. המוות בתאונת דרכים גודע חיים של ילדים, גברים, נשים, בני זוג עם ילדים ובלעדיהם. כל נספה הוא עולם ומלואו.

התאונה הקטלנית מפסיקה את החיים של הנספים בנקודות זמן משתנות ושונות מבחינה אישית ומשפחתית. כל נספה משאיר אחרי מותו מטען שונה בהרכבו. ילד שנספה משאיר אחים והורים. בן זוג נשוי עם ילדים משאיר אלמנה ויתומים, חלקם קטינים התלויים בו, חד הורית משאירה ילד יתום והורים שכולים וכן הלאה.

מי שנשאר בחיים ממשיך לחיות עם האובדן ועם החלל שנוצר בהיבט האישי, הכלכלי והשיקומי. החוק חשב על בני המשפחה והיורשים הטבעיים והחוקיים של הנספים בתאונות דרכים.

פיצויים מכח חוק הפלת"ד לנפגעי תאונות דרכים בישראל

עבור הנפגעים ובני משפחותיהם נבנה מנגנון פיצוי במסגרת חוק הפלת"ד (פיצויים לנפגעי תאונות דרכים). כלי הרכב של כולנו מבוטחים לכל הפחות בפוליסת ביטוח חובה.

במקרה של תאונות דרכים "רגילות" וקטלניות נתבעות החברות המבטחות לשלם את הפיצוי הכספי עבור הנזקים.

כמה פיצוי לשלם, איך מחשבים את הסכום הכספי, מי מקבל אותו ובאלו תנאים? איך משיבים את המצב לקדמותו לפני התאונה הקטלנית שזהו עיקרון יסוד בדיני נזיקין?

>>> הפורום המשפטי לשירותך! <<<

כדי להשיב לשאלות מיליון הדולר נעזרנו גם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב שדן בתביעת העזבון (הילדים) של בני הזוג המנוחים פולינה קופנסקי ורומן וקסמן בתיק ת"א 13762-05-09 קופנסקי ואח' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ.

חברת כלל הנתבעת, ביטחה את המכונית בה נסעו שני המנוחים בעת אירוע התאונה. המנוחה הייתה כבת 47 שנה במותה ובן הזוג בן 29 במותו.

הם השאירו אחריהם 4 ילדים: אמיל, בוריס וגריגורי, ילדיה של פולינה מנישואים קודמים, ודיאנה, בתם המשותפת.

בהתאם לצווי הירושה שהוצאו עזבונה של המנוחה כולל את ארבעת ילדיה, בחלקים שווים, ועזבונו של המנוח כולל את בתו היחידה, היורשת אותו בשלמות.

התלויים במנוחים הם שני הקטינים: גריגורי, יליד 22.2.91, שהיה כבן 15 שנים בעת אירוע התאונה, ודיאנה, ילידת 6.7.97, שהייתה אז כבת 8 שנים.

בפסק דינו של בית המשפט העליון בהליך ע"א 8997/09 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' עיזבון המנוח אפרגאן, נקבעה דרך החישוב של הפיצויים במקרה בו שני בני הזוג מצאו את מותם כתוצאה מאותה תאונת דרכים.

חישוב ההפסד של המנוחים, כך נקבע, יערך במשותף.

כבסיס לחישוב תשמש שיטת הידות הכוללת את ידת החיסכון. בסיס השכר יהא סכום הקופה המשותפת שצברו ההורים. מתוך הסכום הנצבר ינכו את ידות הקיום של בני הזוג המנוחים כפי שחושבו בהיותם בחיים. זה לשון פסק הדין.

במילים אחרות, שיטת הידות היא שיטה המבוססת על ניסיון חיים בכל הנוגע לניהול אורח חיים של משפחה ממוצעת, במטרה להעריך את שיעור הפיצוי המגיע לפי רכיב הכנסות, הוצאות וחסכונות לטובת השארים של המנוחים שהיו תלויים בהם עד מותם.

שיטת חישוב גובה הפיצוי בשלבים

א.  איתור הקופה המשותפת של ההורים המנוחים.
ב.  רשימה של מספר הידות (נפגע, אלמנות, ילדים, משק בית)
ג.   הסכום בקופה המשותפת מחולק במספר הידות וכך יודעים מהו הסכום הממוצע לכל אחת.
ד.   מנכים את הסכום שההורים השתכרו (או במקרה של הורה אחד) וכך מקבלים את הסכום נטו לתלויים.
ה.   אם אחד התלויים הגיע לגיל המפסיק את תלותו, עורכים מחדש את החשבון לפי המתואר.
ו.    החישוב מפסיק כאשר ההורים המנוחים במקרה שלנו "הגיעו" לגיל הפרישה לגמלאות ואז מחשבים שוב את סכום הקופה המשותפת.
ז.    סכומים שעתידים להיות משולמים יהוונו ואילו סכומי עבר יוצמדו לריבית והפרשי הצמדה.
ח.   חישוב הנזקים במקרה של עיזבון יתבצע לפי אותה שיטה אך הפעם מוסיפים את "ידת החיסכון ומשק הבית".
ט.   נפגע שלא השאיר אחריו ילדים התלויים לפרנסתו, חישוב נזקי העיזבון יתבצע לפי מספר שנות העבודה עד למותו X 30% מהשכר הממוצע במשק.

דרך עריכת החישוב המתוארת נקבעה בין השאר על סמך דיון והכרעה בתיק ע"א 4513/09 הדר חברה לביטוח נ' קרואני וגם בתיק ע"א 8632/07 רווה נ' עיזבון המנוח דורון רווה.

בערעור זה קבע בית המשפט עמדתו בנוגע לחישוב המתייחס לשניים שנספו: "את תביעת העיזבון ניתן לחשב במקרה זה במאוחד, אך החישוב הבסיסי מתייחס לכל אחת מתביעות העיזבונות בנפרד והחישוב המאוחד הוא אך צירוף של השתיים".

השופטת דבורה ברלינר שדנה בתביעת העזבון של בני הזוג קופנסקי ווקסמן המנוחים נסמכה על התקדימים וההלכות הפסוקות בבואה לחשב את שיעור הפיצוי שישולם וקבעה: "את הפיצויים, לאורך התקופות כולן, יש לחשב בהתאם לשיטת הידות כששוויה של כל ידה נגזר מן הקופה המשותפת". ולפי גישה זו בוצע התחשיב כדלקמן:

מחודש אוקטובר 2004 ועד למועד התאונה הועסקה המנוחה כעובדת מטבח במפעל. העסקתה הייתה באמצעות חברת ניתוב כוח אדם בע"מ, וזו שילמה לה את משכורתה לפי שעות עבודה שבוצעו בפועל. השופטת קבעה כי תרומתה לקופה המשפחתית המשותפת תחושב לפי השכר הממוצע בחודשים הסמוכים לתאונה, בערכים של יום פסק הדין והוא 4,350 ₪. 

המנוח עבד, עובר לתאונה, בחברת סמינה אס.סי.אי מערכות. את עבודתו שם הוא החל בחודש נובמבר בשנת 2003. בפני בית המשפט נשמעה עדותו של מנהל משאבי אנוש של המנוח שסיפר על מצוקה כלכלית של המפעל שעלולה היתה לגרום לירידה בהכנסות של המנוח.

בית המשפט שיקלל את כל הרכיבים לרבות אופציה לפטר את המנוח, מגורי המנוח במעלות שמזכות אותו בנקודות במס הכנסה וקבע שתרומתו המוערכת לקופה המשותפת היא 13,650 ₪. סה"כ הסכום של המנוחים לקופה הוא 18,000 ₪.

הפיצוי המגיע לעזבונות המנוחים במאוחד חושב כך על ידי בית המשפט:

ממועד התאונה (10.12.05) ועד הגיע גריגורי לגיל 18 (22.2.09), תקופה בת 38.5 חודשים: 6 ידות (ידת משק הבית, ידת החיסכון, ידה אחת לכל אחד מן המנוחים וידה אחת לכל אחד מן הילדים), בניכוי ידות הקיום של המנוחים (6,000 ₪). מתקבל פיצוי בסך של 462,000 ₪ ובתוספת ריבית מאמצע התקופה - 508,563 ₪.

מהגיע גריגורי לגיל 18 (22.2.09) ועד היום, תקופה בת 31 חודשים: 5 ידות ו-1/3, בניכוי ידות הקיום של המנוחים (6,755 ₪). מתקבל פיצוי בסך של 348,595 ₪, ובתוספת ריבית מאמצע התקופה - 355,468 ₪.

מהיום ועד הגיע גריגורי לגיל 21 (22.2.12), תקופה בת 5 חודשים: 5 ידות ו-1/3, בניכוי ידות הקיום של המנוחים (6,755 ₪) ובהיוון מתאים. מתקבל פיצוי בסך של 55,775 ₪.

מיום הגיע גריגורי לגיל 21 (22.2.12) ועד הגיע דיאנה לגיל 18 (6.7.2015), תקופה בת 40.5 חודשים: 5 ידות, בניכוי ידות הקיום של המנוחים (7,200 ₪) ובהיוונים מתאימים. מתקבל פיצוי בסך של 410,075 ₪.

מיום הגיע דיאנה לגיל 18 (6.7.2015) ועד הגיעה לגיל 21 (6.7.2018), תקופה בת 36 חודשים: 4 ידות ו-1/3, בניכוי ידות הקיום של המנוחים (8,314 ₪) ובהיוונים מתאימים. מתקבל פיצוי בסך של 297,792 ₪.

מיום הגיע דיאנה לגיל 21 (6.7.2018) ועד הגיע המנוחה, אלמלא התאונה, לגיל 67 (23.1.2026), תקופה בת 90.5 חודשים: 4 ידות, בניכוי ידות הקיום של המנוחים (9,000 ₪) ובהיוונים המתאימים. מתקבל פיצוי בסך של 595,586 ₪.

מיום הגיע המנוחה, אלמלא התאונה, לגיל 67 (23.1.2026) ועד תוחלת חייה הצפויה אלמלא התאונה (גיל 82 בתאריך 23.1.2041) תקופה בת 180 חודשים: בתקופה זו הייתה המנוחה צפויה לצאת ממעגל העבודה, ועל כן יש לחשב הפיצוי לפי 4 ידות (ידת משק הבית, ידת החיסכון וידות הקיום של המנוחים), בניכוי ידות הקיום של המנוחים (6,825 ₪) מהכנסת המנוח, ובהיוונים המתאימים. מתקבל פיצוי בסך של 646,322 ₪.

מתוחלת חייה הצפויה של המנוחה אלמלא התאונה (23.1.2041), ועד הגיע המנוח, אלמלא התאונה, לגיל 67 (10.2.2044), תקופה בת 36.5 חודשים: יש לערוך חישוב הפיצוי לפי 3 ידות, בניכוי ידת הקיום של המנוח (4,550 ₪) מהכנסתו שלו, ובהיוונים המתאימים. מתקבל פיצוי בסך של 133,158 ₪.

בהתאם, הפיצוי בגין השנים האבודות בתביעת העזבונות מסתכם בסכום של 3,002,739  ₪.

בנוגע לתשלום קצבת הפנסיה של המנוחים קבע בית המשפט כי בהתחשב במשך התקופה, במספר הידות, בהיוונים הנדרשים ובכך שהפרשתם לפנסיה לא הובאה בחשבון בעת קביעת הקופה המשותפות, אעריך הפיצוי בראש נזק זה בסכום גלובאלי בסך של 75,000 ₪.

בנוגע לראש הנזק הבלתי ממוני נפסק כי זכאי העיזבון של כל אחד מן המנוחים לפיצויים בשיעור של רבע מן הסכום המקסימאלי, בצירוף ריבית מיום התאונה. סך כל הפיצוי לשני העזבונות גם יחד - 99,596 ₪.

למידע נוסף קיראו בנושא: קיצור תוחלת החיים כראש תביעת נזק

לעניין ראש הנזק של הוצאות הקבורה ומצבה מביא בית המשפט בחשבון שמקום העבודה של המנוח שילם עבור המצבה ולכן ראש הנזק לשני המנוחים הוערך בסכום כולל של 5,000 ₪.

לאחר החישובים הפרטניים קבע בית המשפט את הערכת הנזקים להלן:

•    הפסדי השתכרות ב"שנים האבודות" סך של - 3,002,739 ₪.
•    הפסדי הפנסיה ב"שנים האבודות" סך של - 75,000 ₪.
•    אובדן שירותי אב ואם + שכר אפוטרופסות, סך של -500,000 ₪.
•    נזק בלתי ממוני לשני המנוחים, סך של - 99,596 ₪.
•    הוצאות קבורה ומצבה לשני המנוחים, סך של -5,000 ₪.
•    סך הפיצוי עולה לאור הנ"ל לסכום של 3,682,335 ₪.
•    מן הסכומים דלעיל יש לנכות את תגמולי המוסד לביטוח לאומי המשולמים לשארים.

לחצו כאן ולמדו על הליך קביעת אחוזי נכות במקרה של תאונת דרכים

שלא נדע יותר צער. אבל אם זה נגזר עלינו לפחות שנדע מה מגיע לנו ולשארי בשרנו במידה ונמצא את מותנו בתאונת דרכים. דיני הנזיקין הינו תחום מורכב, רגיש ומסובך להבנה, בעיקר בעת צרה ואסון. עורכי הדין המתמחים בנזיקין יעשו לכם סדר בסבך החוקים וחישובי הפיצויי על מנת שיורשיכם והתלויים בכם לא יקופחו והמצב יחזור לקדמותו פחות או יותר, מלפני המוות הטראגי.

יעוץ משפטי אישי לאחר תאונת דרכים קטלנית

משרדו של עורך דין עופר סולר טיפל ומטפל במאות תביעות שהגישו נפגעי תאונות דרכים והשארים, במקרה של תאונה קטלנית. כפי שהבנתם, הנושא של חישוב גובה הפיצוי לנפגעים הנו נושא מורכב ביותר, המצריך ידע משפטי פרקטי וניסיון רב, כמו גם הכרות מעמיקה עם פסיקת בתי המשפט בישראל לאורך השנים.

אם מי מבני המשפחה נפגע או חס ושלום נהרג בתאונת דרכים, אנו ממליצים לכם לפנות אלינו לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום וללא כל התחייבות.

לשיחה אישית עם עורך דין עופר סולר חייג/י: 03-7369253

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
מות הורים בתאונת דרכים - פיצוי בגין אובדן שירותי אב ואם - מה שיעור הפיצויים שנפסק לעזבון הורים שנהרגו בתאונת דרכים? - לחצו כאן למאמר המלא...
משמעותה המשפטית של תאונת דרכים קטלנית - על משמעותה המשפטית של תאונת דרכים קטלנית...
פגיעה של רוכב אופניים בתאונת דרכים - מה קובע חוק הפלת"ד לגבי מקרים של פגיעת רוכב אופניים בתאונה? מי אחראי לפיצויי בגין נזקי הגוף שנגרמים לרוכב האופניים?

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (0) | דירוגים (0)

0 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור  

מיקומך באתר: סולר קפלינסקי נזקי גוף תאונות דרכים תאונת דרכים קטלנית

הערכת סיכויי תביעה

פנה/י עכשיו לצורך הערכה מדוייקת של סיכויי התביעה בשיתוף מומחה רפואי מוביל:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

סקירה משפטית עדכנית:

30 בדצמבר 2019

עברת טיפול אורטודנטי ונגר...

עורך הדין עופר סולר מסביר על מקרה של רשלנות חמורה בטיפול אורטודונטי וקבלת פיצויי עתק...

קרא עוד

30 בדצמבר 2019

פיצויי של מיליונים על רשל...

עורך הדין עופר סולר ייצג תובע שנגרם לו נזק חמור בניתוח פריצת דיסק שעבר, ובית המשפט המחוזי פסק לטובתו מיליוני שקלים כפיצויי...

קרא עוד

07 בינואר 2020

רשלנות באבחון נגע סרטני מ...

בית המשפט המחוזי בחיפה פסק פיצויים של מאות אלפי שקלים בשל רשלנות רפואית חמורה באבחון נגע סרטני ממאיר בגופו של אדם!

קרא עוד

12 בינואר 2020

הגשת תביעה בגלל רשלנות רפ...

עורך דין עופר סולר מסביר על מקרים של רשלנות רפואית בהריון ופגיעה משמעותית בעובר ובאם ההריונית...

קרא עוד

12 בינואר 2020

האם מותר לקחת את התרופה ה...

כמעט כל אשה בהריון נתקלת לאורך תשעת החודשים בשאלות לגבי נטילת תרופות בהריון. התשובות מורכבות, חשובות ולעיתים אינן חד משמעיות וברו...

קרא עוד

12 בינואר 2020

רשלנות רפואית בלידה - לפנ...

סולר קפלינסקי רשלנות רפואית: המשרד המוביל בישראל בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה עומד לרשותך!

קרא עוד

19 בינואר 2020

הרופא לא אבחן מום בלב העו...

משרדנו הגיש כמה תביעות פיצויים גדולות בשל רשלנות רפואית, שהובילה ללידת תינוק עם מום לבבי נדיר ונכות קשה! אם נולד לך ילד/ה עם מום ...

קרא עוד

20 בינואר 2020

אודות עורך דין עופר סולר

הכירו את הניסיון המקצועי של עורך הדין עופר סולר, מבכירי עורכי הדין בישראל שעוסקים בייצוג נפגעי רשלנות רפואית...

קרא עוד

23 בינואר 2020

מידע מקיף בנושא רשלנות רפ...

עו"ד סולר וקפלינסקי מתמחים בייצוג נפגעי רשלנות רפואית למעלה מ-19 שנה וישמחו לעמוד לצדך בדרך לבירור זכויותיך והגשת תביעת פיצו...

קרא עוד

03 בפברואר 2020

רשלנות רפואית באבחון - יי...

בדיקה ואבחון רשלניים - כיצד יש לפעול על מנת להגיש תביעה ברשלנות רפואית...

קרא עוד

17 בפברואר 2020

כיצד ניתן להוכיח רשלנות ר...

פסק דין אשר מבהיר את הסוגיה ומסייע להורים להבין האם במקרה שלהם יש עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית בלידה וכיתד ניתן להוכיחה.

קרא עוד

17 בפברואר 2020

טעויות ואיחור בזיהוי ואבח...

עורכי הדין עופר סולר וארבל קפלינסקי מסבירים מתי ולמה עלולות להתרחש טעויות שמובלות לאיחור בזיהוי ואבחון של סרטן השד...

קרא עוד

17 בפברואר 2020

רשלנות רפואית בטיפול במחל...

עו"ד עופר סולר וארבל קפלינסקי מסבירים מה היקף חובת ההסבר המוטלת על רופאים כשמדובר במחלת בירגר בה הפסקת העישון חיונית.

קרא עוד

17 בפברואר 2020

רשלנות רפואית באבחון דלקת...

רשלנות רפואית באבחון דלקת קרום המוח עלולה לגרום למוות כפי שיוסבר במקרה לדוגמא אצל ילדה שמתה בעקבות אבחון מאוחר של המחלה...

קרא עוד

17 בפברואר 2020

רשלנות רפואית באבחון היפר...

רשלנות רפואית באבחון הפרדות רשתית - האם איחור באבחון היפרדות רשתית הינו רשלנות רפואית?

קרא עוד

17 בפברואר 2020

רשלנות רפואית בניתוח מעי הגס

עוה"ד עופר סולר וארבל קפלינסקי מביאים לפנינו דוגמא למקרה רשלנות רפואית לאחר ניתוח מעי גס ומסבירים מדוע נטל ההוכחה עבר לנתבעי...

קרא עוד

17 בפברואר 2020

רשלנות רפואית בניתוח השתל...

עו"ד סולר וקפלינסקי מסבירים על רשלנות רפואית בניתוח השתלת קרנית ומהי חובת מתן הסבר לפני הניתוח המוטלת על מנתח בתחום העיניים.

קרא עוד

17 בפברואר 2020

רשלנות רפואית בניתוח אורט...

עוה"ד סולר וקפלינסקי מביאים לפנינו דוגמא לפסק דין שעוסק ברשלנות רפואית בקבלת הסכמה מדעת לביצוע ניתוח אורטופדי אצל ילד...

קרא עוד

פניה לעורך דין

עורכי הדין שלנו עומדים לרשותך בכל שאלה ובכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית:

אני רוצה להתייעץ >>

טלפון: 03-381-2222

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36